• Global 1940

  Bid 16

  Held og lykke


 • Testing Forum poster

  Test summary from TripleA, engine version: 1.9, time: 8:40:38 PM
  Savegame


 • TripleA Manual Gamesave Post: Germans round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to United Kingdom: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • TripleA Manual Gamesave Post: Germans round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to United Kingdom: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Germans buy 1 carrier, 1 destroyer and 2 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 submarine moved from 117 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 103 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 118 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 submarine moved from 108 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 submarine moved from 124 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 battleship moved from 113 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 fighter moved from Norway to 111 Sea Zone
      3 tactical_bombers moved from Western Germany to 109 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 109 Sea Zone
      2 fighters moved from Western Germany to 109 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      1 bomber moved from Germany to 109 Sea Zone
      1 bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      3 armour, 2 artilleries and 4 infantry moved from Holland Belgium to France
      1 mech_infantry moved from Western Germany to Southern France
      3 infantry moved from Western Germany to France
      1 artillery moved from Western Germany to France
      1 armour moved from Greater Southern Germany to Southern France
      1 mech_infantry moved from Western Germany to Southern France
      2 armour moved from Greater Southern Germany to France
      2 artilleries and 6 infantry moved from Greater Southern Germany to Yugoslavia
      1 tactical_bomber moved from Poland to France
      1 armour moved from Poland to Yugoslavia
      2 infantry moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 infantry moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 fighter moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      2 mech_infantrys moved from Western Germany to France
  
    Combat - Germans
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • TripleA Manual Gamesave Post: Germans round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to United Kingdom: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Germans buy 1 carrier, 1 destroyer and 2 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 submarine moved from 117 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 103 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 118 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 submarine moved from 108 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 submarine moved from 124 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 battleship moved from 113 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 fighter moved from Norway to 111 Sea Zone
      3 tactical_bombers moved from Western Germany to 109 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 109 Sea Zone
      2 fighters moved from Western Germany to 109 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      1 bomber moved from Germany to 109 Sea Zone
      1 bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      3 armour, 2 artilleries and 4 infantry moved from Holland Belgium to France
      1 mech_infantry moved from Western Germany to Southern France
      3 infantry moved from Western Germany to France
      1 artillery moved from Western Germany to France
      1 armour moved from Greater Southern Germany to Southern France
      1 mech_infantry moved from Western Germany to Southern France
      2 armour moved from Greater Southern Germany to France
      2 artilleries and 6 infantry moved from Greater Southern Germany to Yugoslavia
      1 tactical_bomber moved from Poland to France
      1 armour moved from Poland to Yugoslavia
      2 infantry moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 infantry moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 fighter moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      2 mech_infantrys moved from Western Germany to France
  
    Combat - Germans
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • @Maxiheimer den er muligvis på Low Luck - ikke for AA Guns, dog. Det var sådan jeg havde det indstillet i sidste spil jeg prøvede af. Sig til hvis du vil lave det om og starte forfra - det er helt op til dig 🙂


 • TripleA Turn Summary: Germans round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to United Kingdom: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Germans buy 1 carrier, 1 destroyer and 2 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 submarine moved from 117 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 103 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 118 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 submarine moved from 108 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 submarine moved from 124 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 battleship moved from 113 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 fighter moved from Norway to 111 Sea Zone
      3 tactical_bombers moved from Western Germany to 109 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 109 Sea Zone
      2 fighters moved from Western Germany to 109 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      1 bomber moved from Germany to 109 Sea Zone
      1 bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      3 armour, 2 artilleries and 4 infantry moved from Holland Belgium to France
      1 mech_infantry moved from Western Germany to Southern France
      3 infantry moved from Western Germany to France
      1 artillery moved from Western Germany to France
      1 armour moved from Greater Southern Germany to Southern France
      1 mech_infantry moved from Western Germany to Southern France
      2 armour moved from Greater Southern Germany to France
      2 artilleries and 6 infantry moved from Greater Southern Germany to Yugoslavia
      1 tactical_bomber moved from Poland to France
      1 armour moved from Poland to Yugoslavia
      2 infantry moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 infantry moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 fighter moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      2 mech_infantrys moved from Western Germany to France
  
    Combat - Germans
      Battle in 111 Sea Zone
        Germans attack with 1 battleship, 1 bomber, 1 fighter, 1 submarine and 1 tactical_bomber
        British defend with 1 battleship, 1 cruiser and 1 destroyer
          Germans roll dice for 1 submarine in 111 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 battleship, 1 bomber, 1 fighter and 1 tactical_bomber in 111 Sea Zone, round 2 : 3/4 hits, 2,50 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the British
          British roll dice for 1 battleship, 1 cruiser and 1 destroyer in 111 Sea Zone, round 2 : 1/3 hits, 1,50 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the Germans
          1 destroyer owned by the British and 1 cruiser owned by the British lost in 111 Sea Zone
        1 battleship owned by the Germans and 1 submarine owned by the Germans retreated to 112 Sea Zone
        British win with 1 battleship remaining. Battle score for attacker is 20
        Casualties for British: 1 cruiser and 1 destroyer
      Battle in Yugoslavia
        Germans attack with 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 9 infantry
        Neutral_Allies defend with 5 infantry
          Germans roll dice for 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 9 infantry in Yugoslavia, round 2 : 5/15 hits, 4,50 expected hits
          Neutral_Allies roll dice for 5 infantry in Yugoslavia, round 2 : 1/5 hits, 1,67 expected hits
          5 infantry owned by the Neutral_Allies and 1 infantry owned by the Germans lost in Yugoslavia
        Germans win, taking Yugoslavia from Neutral_Allies with 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 8 infantry remaining. Battle score for attacker is 12
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for Neutral_Allies: 5 infantry
      Battle in 109 Sea Zone
        Germans attack with 1 bomber, 3 fighters, 2 submarines and 3 tactical_bombers
        British defend with 1 destroyer and 1 transport
          Germans roll dice for 2 submarines in 109 Sea Zone, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 bomber, 3 fighters and 3 tactical_bombers in 109 Sea Zone, round 2 : 3/7 hits, 4,17 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 109 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the British and 1 transport owned by the British lost in 109 Sea Zone
        Germans win, taking 109 Sea Zone from Neutral with 1 bomber, 3 fighters, 2 submarines and 3 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 15
        Casualties for British: 1 destroyer and 1 transport
      Battle in 106 Sea Zone
        Germans attack with 2 submarines
        British defend with 1 destroyer and 1 transport
          Germans roll dice for 2 submarines in 106 Sea Zone, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the Germans lost in 106 Sea Zone
          Germans roll dice for 1 submarine in 106 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 submarine in 106 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 submarine in 106 Sea Zone, round 5 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 5 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 submarine in 106 Sea Zone, round 6 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 6 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 submarine in 106 Sea Zone, round 7 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 7 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the Germans lost in 106 Sea Zone
        British win with 1 destroyer and 1 transport remaining. Battle score for attacker is -12
        Casualties for Germans: 2 submarines
      Battle in Southern France
        Germans attack with 1 armour and 2 mech_infantrys
        French defend with 1 artillery, 1 factory_minor, 1 harbour and 1 infantry
          Germans roll dice for 1 armour and 2 mech_infantrys in Southern France, round 2 : 1/3 hits, 0,83 expected hits
          French roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Southern France, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the French lost in Southern France
          Germans roll dice for 1 armour and 2 mech_infantrys in Southern France, round 3 : 1/3 hits, 0,83 expected hits
          French roll dice for 1 artillery in Southern France, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the French lost in Southern France
        Germans win, taking Southern France from French with 1 armour and 2 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for French: 1 artillery and 1 infantry
      Battle in France
        Germans attack with 5 armour, 3 artilleries, 7 infantry, 2 mech_infantrys and 1 tactical_bomber
        British defend with 1 armour and 1 artillery; French defend with 1 aaGun, 1 airfield, 1 armour, 1 artillery, 1 factory_major, 1 fighter and 6 infantry
          AA fire in France : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Germans roll dice for 5 armour, 3 artilleries, 7 infantry, 2 mech_infantrys and 1 tactical_bomber in France, round 2 : 10/18 hits, 6,17 expected hits
          French roll dice for 1 aaGun, 2 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 6 infantry in France, round 2 : 7/11 hits, 4,33 expected hits
          1 aaGun owned by the French, 7 infantry owned by the Germans, 6 infantry owned by the French, 1 artillery owned by the British, 1 armour owned by the British and 1 artillery owned by the French lost in France
          Germans roll dice for 5 armour, 3 artilleries, 2 mech_infantrys and 1 tactical_bomber in France, round 3 : 5/11 hits, 4,83 expected hits
          French roll dice for 1 armour and 1 fighter in France, round 3 : 1/2 hits, 1,17 expected hits
          1 artillery owned by the Germans, 1 armour owned by the French and 1 fighter owned by the French lost in France
        Germans captures 19PUs while taking French capital
        Germans converts factory_major into different units
        Germans win, taking France from French with 5 armour, 2 artilleries, 2 mech_infantrys and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 28
        Casualties for Germans: 1 artillery and 7 infantry
        Casualties for British: 1 armour and 1 artillery
        Casualties for French: 1 aaGun, 1 armour, 1 artillery, 1 fighter and 6 infantry
      Trigger Germans Conquer France: Setting switch to true for conditionAttachment_French_1_Liberation_Switch attached to French
  
    Non Combat Move - Germans
      1 bomber moved from 109 Sea Zone to Holland Belgium
      1 fighter moved from 111 Sea Zone to Western Germany
      1 tactical_bomber moved from 111 Sea Zone to 112 Sea Zone
      1 fighter moved from 109 Sea Zone to 112 Sea Zone
      1 bomber moved from 111 Sea Zone to Western Germany
      2 fighters and 3 tactical_bombers moved from 109 Sea Zone to Holland Belgium
      1 tactical_bomber moved from France to Western Germany
      1 fighter moved from Yugoslavia to Southern Italy
      1 cruiser moved from 114 Sea Zone to 112 Sea Zone
      1 transport moved from 114 Sea Zone to 113 Sea Zone
      3 infantry moved from Norway to Finland
         Germans take Finland from Neutral_Axis
      2 infantry moved from Denmark to 113 Sea Zone
      2 infantry moved from 113 Sea Zone to Norway
      3 aaGuns, 3 artilleries and 11 infantry moved from Germany to Slovakia Hungary
      1 infantry moved from Romania to Bulgaria
         Germans take Bulgaria from Neutral_Axis
      1 aaGun moved from Western Germany to Holland Belgium
  
    Place Units - Germans
      1 carrier and 1 destroyer placed in 112 Sea Zone
      2 infantry placed in Germany
  
    Turn Complete - Germans
      Total Cost from Convoy Blockades: 2
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 93 Sea Zone. Rolls: 1,1
      Germans collect 40 PUs (2 lost to blockades); end with 59 PUs
      Trigger Germans 5 Swedish Iron Ore: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 64 PUs
      Objective Germans 1 Trade with Russia: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 69 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : 0,83
  British : -0,83
  French : 1,50
  AA fire in France : : -0,17
  Neutral_Allies : -0,67
  

  Savegame


 • Den er ikke på low luck, so no problemo:)

  Din ene destroyer ved canada nappede så lige mine 2 dødsensfarlige ubåde… irriterende:)


 • TripleA Manual Gamesave Post: Russians round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Russians
      Russians buy 12 infantry; Remaining resources: 1 PUs; 
  
    Combat Move - Russians
  
    Non Combat Move - Russians
      6 infantry moved from Amur to Buryatia
      6 infantry moved from Sakha to Buryatia
      2 aaGuns moved from Sakha to Buryatia
      2 infantry moved from Caucasus to Rostov
      1 mech_infantry moved from Volgograd to Bryansk
      1 armour moved from Volgograd to Bryansk
      1 armour moved from Russia to Bryansk
      1 mech_infantry moved from Russia to Bryansk
      1 infantry moved from Western Ukraine to Ukraine
      6 infantry moved from Novgorod to Belarus
      1 artillery moved from Novgorod to Belarus
      3 infantry moved from Baltic States to Belarus
      3 infantry moved from Vyborg to Novgorod
      1 infantry moved from Karelia to Novgorod
      1 infantry moved from Archangel to Belarus
      2 aaGuns moved from Novgorod to Belarus
      1 artillery moved from Russia to Bryansk
      1 infantry moved from Russia to Bryansk
      1 fighter moved from Russia to Bryansk
      1 tactical_bomber moved from Russia to Bryansk
      2 infantry moved from Bessarabia to Western Ukraine
      2 infantry moved from Eastern Poland to Western Ukraine
      1 submarine moved from 127 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 cruiser moved from 115 Sea Zone to 113 Sea Zone
      1 submarine moved from 115 Sea Zone to 113 Sea Zone
  
    Place Units - Russians
      3 infantry placed in Novgorod
      3 infantry placed in Ukraine
      6 infantry placed in Russia
  
    Turn Complete - Russians
      Russians collect 37 PUs; end with 38 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • @Maxiheimer haha - fedt! Nå, så ka det da være de blir lidt værd for en gangs skyld, de tørre Canadiere.


 • TripleA Turn Summary: Japanese round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Japanese
      Japanese buy 1 factory_minor and 2 transports; Remaining resources: 0 PUs; 6 SuicideAttackTokens; 
  
    Politics - Japanese
      Japanese takes Political Action: Political Action Japanese To War With Allies
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and Americans from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and British from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and UK_Pacific from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and ANZAC from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and Dutch from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and French from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Germans and Americans from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Italians and Americans from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and British from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and UK_Pacific from Concordant to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and French from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and ANZAC from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and Dutch from Neutrality to Friendly
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for British and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for UK_Pacific and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for ANZAC and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and French from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and Dutch from Neutrality to Friendly
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and Neutral_Allies from Neutrality to Friendly_Neutral
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and Neutral_Axis from Neutrality to Unfriendly_Neutral
      Japanese takes Political Action: Political Action Japanese To War With Russians
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Japanese and Russians from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and Chinese from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and ANZAC from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and Dutch from Neutrality to Friendly
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and UK_Pacific from Neutrality to Allied
      Trigger Russians Allied Americans 5: Changing Relationship for Russians and Americans from Neutrality to Allied
  
    Combat Move - Japanese
      Trigger Japanese Unrestricted Movement: Setting movementRestrictionTerritories cleared for rulesAttachment attached to Japanese
      2 infantry moved from Siam to French Indo China
         Japanese take French Indo China from French
      1 artillery and 3 infantry moved from Kwangsi to Yunnan
      1 artillery and 1 infantry moved from Kiangsi to 20 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 20 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 43 Sea Zone to Borneo
      1 infantry moved from Okinawa to 19 Sea Zone
      1 artillery moved from Shantung to 19 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 armour and 1 infantry moved from Japan to 6 Sea Zone
      1 armour, 1 infantry and 1 transport moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      2 bombers moved from Japan to Yunnan
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Kiangsu to Yunnan
      2 infantry moved from Kiangsi to Kwangtung
      1 fighter moved from Okinawa to Kwangtung
      1 artillery and 3 infantry moved from Kiangsu to Anhwe
         Japanese take Anhwe from Chinese
      3 infantry moved from Shantung to Anhwe
      1 artillery and 2 infantry moved from Jehol to Chahar
         Japanese take Chahar from Chinese
      1 mech_infantry moved from Manchuria to Anhwe
      2 fighters moved from Manchuria to Kwangtung
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 33 Sea Zone to Philippines
      1 fighter moved from Formosa to Philippines
      2 tactical_bombers moved from Manchuria to Kwangtung
      1 battleship moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 battleship moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 cruiser moved from 20 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 destroyer and 1 submarine moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      2 destroyers and 1 submarine moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 cruiser moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 destroyer moved from 33 Sea Zone to 62 Sea Zone
      1 armour, 1 artillery and 2 infantry moved from 35 Sea Zone to Philippines
      1 fighter moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      2 fighters moved from Japan to Kwangtung
      2 tactical_bombers moved from Japan to Kwangtung
  
    Combat - Japanese
      Battle in Borneo
      Battle in Kwangtung
        Japanese attack with 5 fighters, 2 infantry and 4 tactical_bombers
        British defend with 2 infantry; UK_Pacific defend with 1 harbour
          Japanese roll dice for 5 fighters, 2 infantry and 4 tactical_bombers in Kwangtung, round 2 : 5/11 hits, 5,50 expected hits
          UK_Pacific roll dice for 2 infantry in Kwangtung, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the British lost in Kwangtung
        Japanese win, taking Borneo from UK_Pacific, taking Kwangtung from UK_Pacific with 5 fighters, 2 infantry and 4 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for British: 2 infantry
      Battle in 35 Sea Zone
        Japanese attack with 2 battleships, 1 cruiser, 3 destroyers, 1 fighter, 2 submarines and 2 transports
        Americans defend with 1 destroyer and 1 submarine
          Japanese roll dice for 2 submarines in 35 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Japanese roll dice for 2 battleships, 1 cruiser, 3 destroyers, 1 fighter and 2 transports in 35 Sea Zone, round 2 : 3/7 hits, 3,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 destroyer in 35 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the Japanese
          1 submarine owned by the Americans and 1 destroyer owned by the Americans lost in 35 Sea Zone
        Japanese win with 2 battleships, 1 cruiser, 3 destroyers, 1 fighter, 2 submarines and 2 transports remaining. Battle score for attacker is 14
        Casualties for Americans: 1 destroyer and 1 submarine
      Battle in Philippines
        Japanese attack with 1 armour, 1 artillery, 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Americans defend with 1 airfield, 1 fighter, 1 harbour and 2 infantry
          Japanese roll dice for 1 armour, 1 artillery, 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Philippines, round 2 : 2/7 hits, 3,00 expected hits
          Americans roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Philippines, round 2 : 2/3 hits, 1,33 expected hits
          2 infantry owned by the Japanese and 2 infantry owned by the Americans lost in Philippines
          Japanese roll dice for 1 armour, 1 artillery, 2 fighters and 1 tactical_bomber in Philippines, round 3 : 4/5 hits, 2,50 expected hits
          Americans roll dice for 1 fighter in Philippines, round 3 : 1/1 hits, 0,67 expected hits
          1 tactical_bomber owned by the Japanese and 1 fighter owned by the Americans lost in Philippines
        Japanese win, taking Philippines from Americans with 1 armour, 1 artillery and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is -1
        Casualties for Japanese: 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Casualties for Americans: 1 fighter and 2 infantry
      Battle in Yunnan
        Japanese attack with 1 artillery, 2 bombers, 1 fighter, 3 infantry and 1 tactical_bomber
        Chinese defend with 4 infantry
          Japanese roll dice for 1 artillery, 2 bombers, 1 fighter, 3 infantry and 1 tactical_bomber in Yunnan, round 2 : 4/8 hits, 3,50 expected hits
          Chinese roll dice for 4 infantry in Yunnan, round 2 : 1/4 hits, 1,33 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 4 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
        Japanese win, taking Yunnan from Chinese with 1 artillery, 2 bombers, 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 9
        Casualties for Japanese: 1 infantry
        Casualties for Chinese: 4 infantry
      Battle in 62 Sea Zone
        Japanese attack with 1 destroyer
        ANZAC defend with 1 destroyer and 1 transport
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 62 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 62 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the ANZAC and 1 destroyer owned by the Japanese lost in 62 Sea Zone
        ANZAC win with 1 transport remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
        Casualties for ANZAC: 1 destroyer
  
    Non Combat Move - Japanese
      1 carrier moved from 33 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 fighter moved from Philippines to 35 Sea Zone
      1 fighter moved from Philippines to 35 Sea Zone
      1 carrier moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 fighter moved from 6 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 fighter moved from 35 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 fighter moved from Korea to Kiangsu
      1 aaGun, 1 artillery and 6 infantry moved from Manchuria to Jehol
      4 infantry moved from Korea to Manchuria
      2 bombers moved from Yunnan to Kwangsi
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Yunnan to Kwangsi
      5 fighters and 4 tactical_bombers moved from Kwangtung to Kwangsi
  
    Place Units - Japanese
      1 factory_minor placed in Kiangsu
      2 transports placed in 6 Sea Zone
  
    Turn Complete - Japanese
      Total Cost from Convoy Blockades: 0
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 37 Sea Zone. Rolls: 5
      Japanese collect 40 PUs; end with 40 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Americans : 1,50
  ANZAC : 0,67
  Chinese : -0,33
  UK_Pacific : -0,67
  Japanese : 1,17
  

  Savegame


 • Kom til at tænke på, at der er visse søslag, hvor man også bør spørge inden man tar casualties. F.eks i tilfælde af, at England har en Carrier med 1-2 Fighters øst for Italien og bliver angrebet. Der bliver man nødt til at holde Carrier i live og ubeskadiget, for at have en chance for at overleve (selvom man sjældent gør). Hvis man vælger fighters, blir det bare billigere for Italien. Men det kan jo ske i andre situationer også - f.eks om man vil vælge Destroyer før en Cruiser, hvis modstanderen stadig har Subs etc.
  I sjældent tilfælde kunne man også ha en Bomber i forsvar, hvor man muligvis vil vælge den tidligt, selvom den er dyrere end de fleste enheder.


 • Du har helt ret. og der skal man selvfølgelig tage og poste, samt spørge. også selv om slaget så kan ende med at tage lang tid.


 • TripleA Manual Gamesave Post: Americans round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 2 carriers and 2 fighters; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Politics - Americans
      Trigger Americans War Production Eastern: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Western United States
      Trigger Americans War Production Eastern: Americans has 1 factory_major placed in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: Americans has 1 factory_major placed in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: Americans has 1 factory_major placed in Western United States
  
    Combat Move - Americans
      Trigger Americans Unrestricted Movement: Setting movementRestrictionTerritories cleared for rulesAttachment attached to Americans
      1 submarine moved from 26 Sea Zone to 6 Sea Zone
  
    Combat - Americans
      Battle in 6 Sea Zone
        Americans attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 carrier, 2 tactical_bombers and 2 transports
          Americans roll dice for 1 submarine in 6 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 carrier and 2 transports in 6 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 6 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 carrier and 2 transports in 6 Sea Zone, round 3 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans lost in 6 Sea Zone
        Japanese win with 1 carrier, 2 tactical_bombers and 2 transports remaining. Battle score for attacker is -6
        Casualties for Americans: 1 submarine
  
    Non Combat Move - Americans
      1 carrier moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      2 fighters moved from Hawaiian Islands to 26 Sea Zone
      1 infantry moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 artillery moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 battleship, 1 cruiser and 1 destroyer moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 bomber moved from Central United States to United Kingdom
      1 infantry moved from Central United States to Eastern United States
      1 fighter moved from 10 Sea Zone to Hawaiian Islands
      1 fighter moved from Western United States to Hawaiian Islands
      1 fighter moved from Eastern United States to 101 Sea Zone
      1 armour moved from Central United States to Western United States
      1 mech_infantry moved from Central United States to Western United States
      1 mech_infantry moved from Central United States to Western United States
      1 mech_infantry moved from Central United States to 101 Sea Zone
      1 mech_infantry and 1 transport moved from 101 Sea Zone to 86 Sea Zone
      1 mech_infantry moved from 86 Sea Zone to Brazil
         Americans take Brazil from Neutral_Allies
  
    Place Units - Americans
      1 carrier placed in 10 Sea Zone
      1 fighter placed in 10 Sea Zone
      1 carrier placed in 101 Sea Zone
      1 fighter placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 52 PUs; end with 52 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 62 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 67 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 72 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Americans : -0.67
  Japanese : 0.33
  

  Savegame


 • @Maxiheimer helt klart. Heldigvis sker det jo ikke såååå tit igen. Anyways, fedt du går all in med Japan 😄 Din Carrier ved Japan tog sgu min Sub - 1-1 på den front, næsten! Du havde nok lidt mere overtaget i Tyskland-England ved Canada og tabte stadig, men tænkte, at det må da være en fejl, at han efterlader carrier + transport uden destroyer, når en Sub ku nå… Men måske tog du bar en kalkuleret chance 🙂 Det virkede i hvert fald haha.


 • Damn… Glemte lige, at det jo er mig 3 gange i træk… Jeg går ind og skynder mig!


 • TripleA Manual Gamesave Post: Chinese round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
      Chinese buy 4 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
      6 infantry moved from Szechwan to Yunnan
      1 fighter moved from Szechwan to Yunnan
      2 infantry moved from Hunan to Yunnan
  
    Combat - Chinese
      Battle in Yunnan
        Chinese attack with 1 fighter and 8 infantry
        Japanese defend with 1 artillery and 2 infantry
          Chinese roll dice for 1 fighter and 8 infantry in Yunnan, round 2 : 2/9 hits, 1.83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 2 infantry in Yunnan, round 2 : 1/3 hits, 1.00 expected hits
          2 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
          Chinese roll dice for 1 fighter and 7 infantry in Yunnan, round 3 : 2/8 hits, 1.67 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery in Yunnan, round 3 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
          1 artillery owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
        Chinese win, taking Yunnan from Japanese with 1 fighter and 6 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Chinese: 2 infantry
        Casualties for Japanese: 1 artillery and 2 infantry
  
    Non Combat Move - Chinese
      1 fighter moved from Yunnan to Szechwan
      2 infantry moved from Kweichow to Szechwan
      1 infantry moved from Shensi to Szechwan
      2 infantry moved from Suiyuyan to Shensi
  
    Place Units - Chinese
      4 infantry placed in Szechwan
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 10 PUs; end with 10 PUs
      Objective Chinese 1 Burma Road: Chinese met a national objective for an additional 6 PUs; end with 16 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese : 0.50
  Japanese : 0.67
  

  Savegame


 • TripleA Manual Gamesave Post: British round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Combat Move - British
      1 bomber moved from United Kingdom to 97 Sea Zone
      2 fighters moved from United Kingdom to 97 Sea Zone
      1 fighter moved from Scotland to 111 Sea Zone
      1 destroyer moved from 106 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 fighter moved from United Kingdom to 109 Sea Zone
      1 fighter moved from Malta to 97 Sea Zone
      1 cruiser moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 destroyer moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 submarine moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 fighter moved from Gibraltar to 96 Sea Zone
      1 cruiser moved from 91 Sea Zone to 96 Sea Zone
      1 infantry moved from Alexandria to 98 Sea Zone
      1 armour moved from Alexandria to 98 Sea Zone
      1 armour, 1 infantry and 1 transport moved from 98 Sea Zone to 76 Sea Zone
      1 armour moved from 76 Sea Zone to Ethiopia
      1 infantry moved from 76 Sea Zone to Ethiopia
      1 infantry moved from Anglo Egyptian Sudan to Ethiopia
      1 cruiser moved from 39 Sea Zone to 76 Sea Zone
      1 carrier moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
  
    Combat - British
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • Vil du scramble der ved Italien?


 • Ja tak - max scramble


 • TripleA Turn Summary: UK_Pacific round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 2 carriers and 2 fighters; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Politics - Americans
      Trigger Americans War Production Eastern: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Western United States
      Trigger Americans War Production Eastern: Americans has 1 factory_major placed in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: Americans has 1 factory_major placed in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: Americans has 1 factory_major placed in Western United States
  
    Combat Move - Americans
      Trigger Americans Unrestricted Movement: Setting movementRestrictionTerritories cleared for rulesAttachment attached to Americans
      1 submarine moved from 26 Sea Zone to 6 Sea Zone
  
    Combat - Americans
      Battle in 6 Sea Zone
        Americans attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 carrier, 2 tactical_bombers and 2 transports
          Americans roll dice for 1 submarine in 6 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 carrier and 2 transports in 6 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 6 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 carrier and 2 transports in 6 Sea Zone, round 3 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans lost in 6 Sea Zone
        Japanese win with 1 carrier, 2 tactical_bombers and 2 transports remaining. Battle score for attacker is -6
        Casualties for Americans: 1 submarine
  
    Non Combat Move - Americans
      1 carrier moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      2 fighters moved from Hawaiian Islands to 26 Sea Zone
      1 infantry moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 artillery moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 battleship, 1 cruiser and 1 destroyer moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 bomber moved from Central United States to United Kingdom
      1 infantry moved from Central United States to Eastern United States
      1 fighter moved from 10 Sea Zone to Hawaiian Islands
      1 fighter moved from Western United States to Hawaiian Islands
      1 fighter moved from Eastern United States to 101 Sea Zone
      1 armour moved from Central United States to Western United States
      1 mech_infantry moved from Central United States to Western United States
      1 mech_infantry moved from Central United States to Western United States
      1 mech_infantry moved from Central United States to 101 Sea Zone
      1 mech_infantry and 1 transport moved from 101 Sea Zone to 86 Sea Zone
      1 mech_infantry moved from 86 Sea Zone to Brazil
         Americans take Brazil from Neutral_Allies
  
    Place Units - Americans
      1 carrier placed in 10 Sea Zone
      1 fighter placed in 10 Sea Zone
      1 carrier placed in 101 Sea Zone
      1 fighter placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 52 PUs; end with 52 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 62 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 67 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 72 PUs
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
      Chinese buy 4 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
      6 infantry moved from Szechwan to Yunnan
      1 fighter moved from Szechwan to Yunnan
      2 infantry moved from Hunan to Yunnan
  
    Combat - Chinese
      Battle in Yunnan
        Chinese attack with 1 fighter and 8 infantry
        Japanese defend with 1 artillery and 2 infantry
          Chinese roll dice for 1 fighter and 8 infantry in Yunnan, round 2 : 2/9 hits, 1.83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 2 infantry in Yunnan, round 2 : 1/3 hits, 1.00 expected hits
          2 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
          Chinese roll dice for 1 fighter and 7 infantry in Yunnan, round 3 : 2/8 hits, 1.67 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery in Yunnan, round 3 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
          1 artillery owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
        Chinese win, taking Yunnan from Japanese with 1 fighter and 6 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Chinese: 2 infantry
        Casualties for Japanese: 1 artillery and 2 infantry
  
    Non Combat Move - Chinese
      1 fighter moved from Yunnan to Szechwan
      2 infantry moved from Kweichow to Szechwan
      1 infantry moved from Shensi to Szechwan
      2 infantry moved from Suiyuyan to Shensi
  
    Place Units - Chinese
      4 infantry placed in Szechwan
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 10 PUs; end with 10 PUs
      Objective Chinese 1 Burma Road: Chinese met a national objective for an additional 6 PUs; end with 16 PUs
  
    Purchase Units - British
      British buy 1 factory_minor, 1 fighter and 2 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Purchase Units - UK_Pacific
      UK_Pacific buy 1 artillery, 2 infantry and 1 transport; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - British
      1 bomber moved from United Kingdom to 97 Sea Zone
      2 fighters moved from United Kingdom to 97 Sea Zone
      1 fighter moved from Scotland to 111 Sea Zone
      1 destroyer moved from 106 Sea Zone to 109 Sea Zone
      1 fighter moved from United Kingdom to 109 Sea Zone
      1 fighter moved from Malta to 97 Sea Zone
      1 cruiser moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 destroyer moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 submarine moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 fighter moved from Gibraltar to 96 Sea Zone
      1 cruiser moved from 91 Sea Zone to 96 Sea Zone
      1 infantry moved from Alexandria to 98 Sea Zone
      1 armour moved from Alexandria to 98 Sea Zone
      1 armour, 1 infantry and 1 transport moved from 98 Sea Zone to 76 Sea Zone
      1 armour moved from 76 Sea Zone to Ethiopia
      1 infantry moved from 76 Sea Zone to Ethiopia
      1 infantry moved from Anglo Egyptian Sudan to Ethiopia
      1 cruiser moved from 39 Sea Zone to 76 Sea Zone
      1 carrier moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
  
    Combat - British
      Italians scrambles 3 units out of Southern Italy to defend against the attack in 97 Sea Zone
      Battle in 96 Sea Zone
        British attack with 1 cruiser and 1 fighter
        Italians defend with 1 destroyer and 1 transport
          British roll dice for 1 cruiser and 1 fighter in 96 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 1.00 expected hits
          Italians roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 96 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
          1 destroyer owned by the Italians and 1 cruiser owned by the British lost in 96 Sea Zone
          1 transport owned by the Italians lost in 96 Sea Zone
        British win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 cruiser
        Casualties for Italians: 1 destroyer and 1 transport
      Battle in 97 Sea Zone
        British attack with 1 bomber, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 3 fighters, 1 submarine and 1 tactical_bomber
        Germans defend with 1 fighter; Italians defend with 1 battleship, 1 cruiser, 2 fighters and 1 transport
          British roll dice for 1 submarine in 97 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the Italians
          British roll dice for 1 bomber, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 3 fighters and 1 tactical_bomber in 97 Sea Zone, round 2 : 2/7 hits, 3.67 expected hits
          Italians roll dice for 3 fighters in 97 Sea Zone, round 2 : 2/3 hits, 2.00 expected hits
          Italians roll dice for 1 battleship, 1 cruiser and 1 transport in 97 Sea Zone, round 2 : 2/2 hits, 1.17 expected hits
          1 destroyer owned by the British, 1 cruiser owned by the Italians, 1 bomber owned by the British, 1 fighter owned by the Italians, 1 submarine owned by the British and 1 fighter owned by the British lost in 97 Sea Zone
          British roll dice for 1 carrier, 1 cruiser, 2 fighters and 1 tactical_bomber in 97 Sea Zone, round 3 : 2/4 hits, 2.17 expected hits
          Italians roll dice for 1 battleship, 2 fighters and 1 transport in 97 Sea Zone, round 3 : 0/3 hits, 2.00 expected hits
          1 fighter owned by the Germans and 1 fighter owned by the Italians lost in 97 Sea Zone
          British roll dice for 1 carrier, 1 cruiser, 2 fighters and 1 tactical_bomber in 97 Sea Zone, round 4 : 1/4 hits, 2.17 expected hits
          Italians roll dice for 1 battleship and 1 transport in 97 Sea Zone, round 4 : 1/1 hits, 0.67 expected hits
          1 tactical_bomber owned by the British and 1 battleship owned by the Italians lost in 97 Sea Zone
          1 transport owned by the Italians lost in 97 Sea Zone
        British win, taking 97 Sea Zone from Neutral with 1 carrier, 1 cruiser and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is 22
        Casualties for British: 1 bomber, 1 destroyer, 1 fighter, 1 submarine and 1 tactical_bomber
        Casualties for Italians: 1 battleship, 1 cruiser, 2 fighters and 1 transport
        Casualties for Germans: 1 fighter
      Battle in Ethiopia
        British attack with 1 armour and 2 infantry
        Italians defend with 1 artillery and 2 infantry
          British roll dice for 1 cruiser in Ethiopia, round 2 : 1/1 hits, 0.50 expected hits
          British roll dice for 1 armour and 2 infantry in Ethiopia, round 2 : 0/3 hits, 0.83 expected hits
          Italians roll dice for 1 artillery and 2 infantry in Ethiopia, round 2 : 1/3 hits, 1.00 expected hits
          1 infantry owned by the Italians and 1 infantry owned by the British lost in Ethiopia
          British roll dice for 1 armour and 1 infantry in Ethiopia, round 3 : 1/2 hits, 0.67 expected hits
          Italians roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Ethiopia, round 3 : 0/2 hits, 0.67 expected hits
          1 infantry owned by the Italians lost in Ethiopia
          British roll dice for 1 armour and 1 infantry in Ethiopia, round 4 : 0/2 hits, 0.67 expected hits
          Italians roll dice for 1 artillery in Ethiopia, round 4 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          British roll dice for 1 armour and 1 infantry in Ethiopia, round 5 : 1/2 hits, 0.67 expected hits
          Italians roll dice for 1 artillery in Ethiopia, round 5 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          1 artillery owned by the Italians lost in Ethiopia
        British win, taking Ethiopia from Italians with 1 armour and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for British: 1 infantry
        Casualties for Italians: 1 artillery and 2 infantry
      Battle in 109 Sea Zone
        British attack with 1 destroyer and 1 fighter
        Germans defend with 2 submarines
          British roll dice for 1 destroyer and 1 fighter in 109 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0.83 expected hits
          Germans roll dice for 2 submarines in 109 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0.33 expected hits
          1 destroyer owned by the British and 1 submarine owned by the Germans lost in 109 Sea Zone
         retreated to 109 Sea Zone
        Germans win with 1 submarine remaining. Battle score for attacker is -2
        Casualties for British: 1 destroyer
        Casualties for Germans: 1 submarine
  
    Non Combat Move - British
      1 fighter moved from 109 Sea Zone to United Kingdom
      1 aaGun moved from Scotland to United Kingdom
      1 fighter moved from 96 Sea Zone to Malta
      1 artillery moved from Alexandria to Egypt
      1 infantry moved from Alexandria to Egypt
      1 infantry moved from Quebec to 106 Sea Zone
      1 armour moved from Quebec to 106 Sea Zone
      1 battleship moved from 111 Sea Zone to 104 Sea Zone
      1 battleship and 1 cruiser moved from 110 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 fighter moved from 111 Sea Zone to United Kingdom
      1 armour, 1 infantry and 1 transport moved from 106 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 infantry moved from 91 Sea Zone to Gibraltar
      1 armour moved from 91 Sea Zone to Gibraltar
      2 infantry moved from India to 39 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 39 Sea Zone to 41 Sea Zone
      2 infantry moved from 41 Sea Zone to Sumatra
         UK_Pacific take Sumatra from Dutch
      1 battleship moved from 37 Sea Zone to 39 Sea Zone
      1 destroyer moved from 71 Sea Zone to 76 Sea Zone
      2 infantry moved from Union of South Africa to Rhodesia
      2 infantry moved from Burma to Shan State
      1 infantry moved from West India to Eastern Persia
         British take Eastern Persia from Neutral_Allies
      1 fighter moved from Burma to Malaya
      1 destroyer moved from 39 Sea Zone to 37 Sea Zone
      4 infantry moved from India to Burma
      1 artillery moved from India to Burma
      1 fighter moved from India to Burma
      3 aaGuns moved from India to Burma
      1 artillery moved from Ontario to Quebec
      1 infantry moved from Ontario to Quebec
  
    Place Units - British
      1 factory_minor placed in Egypt
      1 fighter and 2 infantry placed in United Kingdom
  
    Turn Complete - British
      Total Cost from Convoy Blockades: 5
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 109 Sea Zone. Rolls: 2,3
      British collect 24 PUs (5 lost to blockades); end with 24 PUs
      Objective British 1 Original: British met a national objective for an additional 5 PUs; end with 29 PUs
  
    Place Units - UK_Pacific
      1 artillery and 2 infantry placed in India
      1 transport placed in 39 Sea Zone
  
    Turn Complete - UK_Pacific
      UK_Pacific collect 14 PUs; end with 14 PUs
      Units Change Ownership
        Some Units in India change ownership: 1 artillery and 2 infantry
        Some Units in 39 Sea Zone change ownership: 1 transport
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : 0.67
  British : -2.50
  Italians : -1.50
  Americans : -0.67
  Chinese : 0.50
  Japanese : 1.00
  

  Savegame


 • Argh - haha. Jeg troede det beskadigede Battleship øst for England var dit! 😄 Så brugte en fighter til ingenting i det felt! Ku ha nakket din anden sub vest for england istedet! 🙂 Sådan er det at være blind!


 • TripleA Manual Gamesave Post: Italians round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Italians
      Italians buy 1 fighter; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Italians
      1 submarine moved from 95 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 cruiser and 1 destroyer moved from 95 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 bomber moved from Northern Italy to 97 Sea Zone
      1 infantry moved from Italian Somaliland to Kenya
         Italians take Kenya from British
      1 armour, 1 artillery, 3 infantry and 1 mech_infantry moved from Tobruk to Alexandria
         Italians take Alexandria from British
      1 artillery and 1 infantry moved from Libya to Tunisia
      1 artillery and 1 infantry moved from Northern Italy to 95 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 95 Sea Zone to 99 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 99 Sea Zone to Syria
  
    Combat - Italians
      Battle in Syria
        Italians attack with 1 artillery and 1 infantry
        French defend with 1 infantry
          Italians roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Syria, round 2 : 2/2 hits, 0,67 expected hits
          French roll dice for 1 infantry in Syria, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the French lost in Syria
        Italians win, taking Syria from French with 1 artillery and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for French: 1 infantry
      Battle in Tunisia
        Italians attack with 1 artillery and 1 infantry
        French defend with 1 infantry
          Italians roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Tunisia, round 2 : 2/2 hits, 0,67 expected hits
          French roll dice for 1 infantry in Tunisia, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the French lost in Tunisia
        Italians win, taking Tunisia from French with 1 artillery and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for French: 1 infantry
      Battle in 97 Sea Zone
        Italians attack with 1 bomber, 1 cruiser, 1 destroyer and 1 submarine
        British defend with 1 carrier, 1 cruiser and 2 fighters
          Italians roll dice for 1 submarine in 97 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Italians : 3,33
  French : -0,67
  

  Savegame


 • den italienske ubåd ramte. hvad vil du tage hit på?


 • TripleA Manual Gamesave Post: Italians round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Italians
      Italians buy 1 fighter; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Italians
      1 submarine moved from 95 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 cruiser and 1 destroyer moved from 95 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 bomber moved from Northern Italy to 97 Sea Zone
      1 infantry moved from Italian Somaliland to Kenya
         Italians take Kenya from British
      1 armour, 1 artillery, 3 infantry and 1 mech_infantry moved from Tobruk to Alexandria
         Italians take Alexandria from British
      1 artillery and 1 infantry moved from Libya to Tunisia
      1 artillery and 1 infantry moved from Northern Italy to 95 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 95 Sea Zone to 99 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 99 Sea Zone to Syria
  
    Combat - Italians
      Battle in Syria
        Italians attack with 1 artillery and 1 infantry
        French defend with 1 infantry
          Italians roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Syria, round 2 : 2/2 hits, 0.67 expected hits
          French roll dice for 1 infantry in Syria, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          1 infantry owned by the French lost in Syria
        Italians win, taking Syria from French with 1 artillery and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for French: 1 infantry
      Battle in Tunisia
        Italians attack with 1 artillery and 1 infantry
        French defend with 1 infantry
          Italians roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Tunisia, round 2 : 2/2 hits, 0.67 expected hits
          French roll dice for 1 infantry in Tunisia, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          1 infantry owned by the French lost in Tunisia
        Italians win, taking Tunisia from French with 1 artillery and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for French: 1 infantry
      Battle in 97 Sea Zone
        Italians attack with 1 bomber, 1 cruiser, 1 destroyer and 1 submarine
        British defend with 1 carrier, 1 cruiser and 2 fighters
          Italians roll dice for 1 submarine in 97 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
          1 cruiser owned by the British lost in 97 Sea Zone
          Italians roll dice for 1 bomber, 1 cruiser and 1 destroyer in 97 Sea Zone, round 2 : 0/3 hits, 1.50 expected hits
          British roll dice for 2 fighters in 97 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 1.33 expected hits
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Italians : 1.83
  British : -0.33
  French : -0.67
  

  Savegame

Suggested Topics

 • 774
 • 91
 • 5
 • 143
 • 226
 • 56
 • 31
 • 9
I Will Never Grow Up Games
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys

92
Online

15.1k
Users

36.0k
Topics

1.5m
Posts