Feltmarskal Axis vs. Enigma Allies +21 OOB


 • Feltmarskal Axis vs. Enigma Allies +21 OOB


 • TripleA Manual Gamesave Post: Germans round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 91 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to 106 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to Anglo Egyptian Sudan: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • Testing Forum poster

  Test summary from TripleA, engine version: 2.5.22294, time: 10.46.07
  Savegame


 • @feltmarskal Fint. Så sender du bare et savegame med tyskernes åbningstræk 🙂


 • TripleA Manual Gamesave Post: Germans round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 91 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to 106 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to Anglo Egyptian Sudan: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Germans buy 3 artilleries and 6 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 submarine moved from 108 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 117 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 118 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 103 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 battleship moved from 113 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 110 Sea Zone
      2 fighters and 3 tactical_bombers moved from Western Germany to 110 Sea Zone
      2 bombers and 1 tactical_bomber moved from Germany to 110 Sea Zone
      3 armour, 2 artilleries and 4 infantry moved from Holland Belgium to France
      1 artillery, 3 infantry and 4 mech_infantrys moved from Western Germany to France
      3 armour moved from Greater Southern Germany to France
      2 artilleries and 6 infantry moved from Greater Southern Germany to Yugoslavia
      1 armour and 1 tactical_bomber moved from Poland to Yugoslavia
      1 armour, 1 fighter and 2 infantry moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 armour and 2 infantry moved from Romania to Yugoslavia
  
    Combat - Germans
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • @enigma
  Scramble SZ 110?
  Fight or dive SS SZ 110?
  Fight or dive SS SZ 106?


 • @feltmarskal Submerge i 106. Ingen scramble i 110. Jeg kan ikke submerge i 110…


 • @enigma Shit glemte fig i Oslo


 • @feltmarskal Så det godt. Men du har rigeligt alligevel 😏


 • TripleA Turn Summary: Germans round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 91 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to 106 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to Anglo Egyptian Sudan: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Germans buy 3 artilleries and 6 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 submarine moved from 108 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 117 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 118 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 103 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 battleship moved from 113 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 110 Sea Zone
      2 fighters and 3 tactical_bombers moved from Western Germany to 110 Sea Zone
      2 bombers and 1 tactical_bomber moved from Germany to 110 Sea Zone
      3 armour, 2 artilleries and 4 infantry moved from Holland Belgium to France
      1 artillery, 3 infantry and 4 mech_infantrys moved from Western Germany to France
      3 armour moved from Greater Southern Germany to France
      2 artilleries and 6 infantry moved from Greater Southern Germany to Yugoslavia
      1 armour and 1 tactical_bomber moved from Poland to Yugoslavia
      1 armour, 1 fighter and 2 infantry moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 armour and 2 infantry moved from Romania to Yugoslavia
  
    Combat - Germans
      Battle in Yugoslavia
        Germans attack with 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter, 10 infantry and 1 tactical_bomber
        Neutral_Allies defend with 5 infantry
          Germans roll dice for 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter, 10 infantry and 1 tactical_bomber in Yugoslavia, round 2 : 7/17 hits, 5.33 expected hits
          Neutral_Allies roll dice for 5 infantry in Yugoslavia, round 2 : 1/5 hits, 1.67 expected hits
          5 infantry owned by the Neutral_Allies and 1 infantry owned by the Germans lost in Yugoslavia
        Germans win, taking Yugoslavia from Neutral_Allies with 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter, 9 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 12
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for Neutral_Allies: 5 infantry
      Battle in 110 Sea Zone
        Germans attack with 1 battleship, 2 bombers, 3 fighters, 1 submarine and 4 tactical_bombers
        British defend with 1 battleship and 1 cruiser; French defend with 1 cruiser
          Germans roll dice for 1 submarine in 110 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Germans roll dice for 1 battleship, 2 bombers, 3 fighters and 4 tactical_bombers in 110 Sea Zone, round 2 : 7/10 hits, 6.00 expected hits
          British roll dice for 1 battleship and 2 cruisers in 110 Sea Zone, round 2 : 3/3 hits, 1.67 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the Germans
          1 cruiser owned by the French, 1 submarine owned by the Germans, 1 cruiser owned by the British, 1 fighter owned by the Germans and 1 battleship owned by the British lost in 110 Sea Zone
        Germans win with 1 battleship, 2 bombers, 2 fighters and 4 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 28
        Casualties for Germans: 1 fighter and 1 submarine
        Casualties for British: 1 battleship and 1 cruiser
        Casualties for French: 1 cruiser
      Battle in 106 Sea Zone
        Germans attack with 3 submarines
        British defend with 1 destroyer, 1 submarine and 1 transport
        1 submarine owned by the British submerged
          Germans roll dice for 3 submarines in 106 Sea Zone, round 2 : 0/3 hits, 1.00 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Germans roll dice for 3 submarines in 106 Sea Zone, round 3 : 0/3 hits, 1.00 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 3 : 1/1 hits, 0.33 expected hits
          1 submarine owned by the Germans lost in 106 Sea Zone
          Germans roll dice for 2 submarines in 106 Sea Zone, round 4 : 0/2 hits, 0.67 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Germans roll dice for 2 submarines in 106 Sea Zone, round 5 : 0/2 hits, 0.67 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 5 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          Germans roll dice for 2 submarines in 106 Sea Zone, round 6 : 1/2 hits, 0.67 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 6 : 0/1 hits, 0.33 expected hits
          1 destroyer owned by the British lost in 106 Sea Zone
          1 transport owned by the British lost in 106 Sea Zone
        Germans win, taking 106 Sea Zone from Neutral with 2 submarines remaining. Battle score for attacker is 9
        Casualties for Germans: 1 submarine
        Casualties for British: 1 destroyer and 1 transport
      Battle in France
        Germans attack with 6 armour, 3 artilleries, 7 infantry and 4 mech_infantrys
        British defend with 1 armour and 1 artillery; French defend with 1 aaGun, 1 airfield, 1 armour, 1 artillery, 1 factory_major, 1 fighter and 6 infantry
          Germans roll dice for 6 armour, 3 artilleries, 7 infantry and 4 mech_infantrys in France, round 2 : 7/20 hits, 6.33 expected hits
          French roll dice for 1 aaGun, 2 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 6 infantry in France, round 2 : 4/11 hits, 4.33 expected hits
          1 aaGun owned by the French, 4 infantry owned by the Germans and 6 infantry owned by the French lost in France
          Germans roll dice for 6 armour, 3 artilleries, 3 infantry and 4 mech_infantrys in France, round 3 : 4/16 hits, 5.67 expected hits
          French roll dice for 2 armour, 2 artilleries and 1 fighter in France, round 3 : 1/5 hits, 2.33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans, 1 armour owned by the French, 1 artillery owned by the British, 1 armour owned by the British and 1 artillery owned by the French lost in France
          Germans roll dice for 6 armour, 3 artilleries, 2 infantry and 4 mech_infantrys in France, round 4 : 7/15 hits, 5.50 expected hits
          French roll dice for 1 fighter in France, round 4 : 0/1 hits, 0.67 expected hits
          1 fighter owned by the French lost in France
        Germans captures 19PUs while taking French capital
        Germans converts factory_major into different units
        Germans win, taking France from French with 6 armour, 3 artilleries, 2 infantry and 4 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is 38
        Casualties for Germans: 5 infantry
        Casualties for French: 1 aaGun, 1 armour, 1 artillery, 1 fighter and 6 infantry
        Casualties for British: 1 armour and 1 artillery
      Trigger Germans Conquer France: Setting switch to true for conditionAttachment_French_1_Liberation_Switch attached to French
  
    Non Combat Move - Germans
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Yugoslavia to Western Germany
      2 bombers moved from 110 Sea Zone to Western Germany
      1 transport moved from 114 Sea Zone to 113 Sea Zone
      1 aaGun moved from Western Germany to 113 Sea Zone
      1 infantry moved from Germany to 113 Sea Zone
      1 aaGun and 1 infantry moved from 113 Sea Zone to Norway
      3 aaGuns, 3 artilleries and 10 infantry moved from Germany to Poland
      1 cruiser moved from 114 Sea Zone to 113 Sea Zone
      1 fighter moved from Norway to Southern Italy
      3 tactical_bombers moved from 110 Sea Zone to Western Germany
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to Western Germany
      1 tactical_bomber moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      1 infantry moved from Norway to Finland
         Germans take Finland from Neutral_Axis
      2 infantry moved from Norway to Finland
  
    Place Units - Germans
      3 artilleries and 6 infantry placed in Germany
  
    Turn Complete - Germans
      Germans collect 38 PUs; end with 57 PUs
      Trigger Germans 5 Swedish Iron Ore: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 62 PUs
      Objective Germans 1 Trade with Russia: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 67 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  French regular : -2.33
  Neutral_Allies regular : -0.67
  Germans regular : -0.17
  British regular : 0.67
  

  Savegame


 • @enigma dårlig udført fig i holland, ikke agtiveret bulgarien


 • @feltmarskal Jeg lod BS blive i sz 110 tog det forkerte fly ud, er i tvivl om jeg skal tage BS eller fly ud


 • @feltmarskal Sig bare hvad du vil, så editerer jeg det.


 • @feltmarskal Min tese er at du bruge fly på BS og skal samtide rede sz 109 som jeg glemte at sende sub ned til


 • @feltmarskal er det ok med sub i sz 109


 • @feltmarskal OK. Så jeg spiller bare Rusland…?


 • @enigma go ahead


 • @enigma Så du beholder BS og vil gerne have sub’en i 109. Kan den det, når der ligger en destroyer?


 • TripleA Turn Summary: Russians round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Russians
      Russians buy 2 artilleries, 1 fighter, 5 infantry and 1 mech_infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Russians
  
    Non Combat Move - Russians
      6 infantry moved from Amur to Buryatia
      2 aaGuns and 6 infantry moved from Sakha to Buryatia
      3 infantry moved from Ukraine to Western Ukraine
      2 infantry moved from Bessarabia to Western Ukraine
      2 infantry moved from Eastern Poland to Western Ukraine
      3 infantry moved from Baltic States to Belarus
      1 artillery moved from Novgorod to Belarus
      6 infantry moved from Novgorod to Belarus
      1 aaGun moved from Novgorod to Belarus
      1 infantry moved from Archangel to Belarus
      1 artillery and 1 infantry moved from Russia to Bryansk
      1 mech_infantry moved from Volgograd to Bryansk
      1 armour moved from Volgograd to Bryansk
      2 infantry moved from Caucasus to Rostov
      1 armour and 1 mech_infantry moved from Russia to Belarus
      3 infantry moved from Vyborg to Novgorod
      1 infantry moved from Karelia to Novgorod
      1 submarine moved from 127 Sea Zone to 125 Sea Zone
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Russia to Novgorod
      2 aaGuns moved from Russia to Bryansk
      1 aaGun moved from Novgorod to Belarus
      1 cruiser moved from 115 Sea Zone to 114 Sea Zone
  
    Place Units - Russians
      1 artillery and 2 infantry placed in Novgorod
      1 artillery and 2 infantry placed in Ukraine
      1 fighter, 1 infantry and 1 mech_infantry placed in Russia
  
    Turn Complete - Russians
      Russians collect 37 PUs; end with 37 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • @enigma Man kan flytte sub i non combat til hvor man vil, der kommmer stiber på sz, det ser jeg mange gør


 • @feltmarskal Ja, har lige tjekket det. Man kan bare ikke sejle igennem. Du kan bare editere i Japans tur, hvis du vil flytte sub’en og ændre casualty i sz 110.


 • @enigma ok det gør jeg


 • @feltmarskal Scramble sz 35
  jeg har edit sub og fig ind i tyskland og TB ud af holland, er det ok


 • TripleA Manual Gamesave Post: Japanese round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Japanese
      Japanese buy 1 factory_minor and 2 transports; Remaining resources: 0 PUs; 6 SuicideAttackTokens; 
  
    Politics - Japanese
      Japanese takes Political Action: Political Action Japanese To War With Americans
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for Japanese and Americans from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for Chinese and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for British and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for UK_Pacific and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for ANZAC and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for Americans and French from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for Americans and Dutch from Neutrality to Friendly
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for Americans and Neutral_Allies from Neutrality to Friendly_Neutral
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Americans: Changing Relationship for Americans and Neutral_Axis from Neutrality to Unfriendly_Neutral
      Japanese takes Political Action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Japanese and British from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Japanese and UK_Pacific from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Japanese and ANZAC from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Japanese and Dutch from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Chinese and British from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Chinese and UK_Pacific from Concordant to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Chinese and ANZAC from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With British And ANZAC: Changing Relationship for Chinese and Dutch from Neutrality to Friendly
      Japanese takes Political Action: Political Action Japanese To War With French
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With French: Changing Relationship for Japanese and French from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With French: Changing Relationship for Chinese and French from Neutrality to Allied
  
    Combat Move - Japanese
      Trigger Japanese Unrestricted Movement: Setting movementRestrictionTerritories cleared for rulesAttachment attached to Japanese
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by Germans to 112 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by Germans to Western Germany: 1 fighter
      EDIT: Removing units owned by Germans from 124 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Removing units owned by Germans from Holland Belgium: 1 tactical_bomber
      EDIT: Turning off Edit Mode
      2 infantry moved from Siam to French Indo China
         Japanese take French Indo China from French
      1 fighter moved from Formosa to 37 Sea Zone
      1 cruiser moved from 20 Sea Zone to 37 Sea Zone
      2 bombers moved from Japan to 37 Sea Zone
      1 artillery and 3 infantry moved from Kwangsi to Yunnan
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Kiangsu to Yunnan
      1 infantry moved from Kiangsi to Hunan
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from Manchuria to Hunan
      1 infantry moved from Jehol to Chahar
         Japanese take Chahar from Chinese
      1 infantry moved from Shantung to Anhwe
         Japanese take Anhwe from Chinese
      1 infantry moved from Kiangsi to 20 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 20 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 infantry moved from 43 Sea Zone to Borneo
      1 artillery and 1 infantry moved from Kiangsi to Kwangtung
      1 battleship moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 battleship, 1 destroyer and 1 submarine moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 artillery moved from Manchuria to 19 Sea Zone
      1 infantry moved from Okinawa to 19 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 35 Sea Zone to Philippines
      1 armour and 1 infantry moved from Japan to 6 Sea Zone
      1 armour, 1 infantry and 1 transport moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 armour and 1 infantry moved from 35 Sea Zone to Philippines
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 33 Sea Zone to Philippines
      1 destroyer moved from 33 Sea Zone to 35 Sea Zone
      2 carriers and 1 destroyer moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 fighter moved from Okinawa to Kwangtung
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from 6 Sea Zone to Kwangtung
      1 fighter and 2 tactical_bombers moved from Japan to 35 Sea Zone
  
    Combat - Japanese
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • @feltmarskal Det er ok. Ingen scramble.

Suggested Topics

 • 38
 • 82
 • 52
 • 67
 • 60
 • 289
 • 23
 • 58
I Will Never Grow Up Games
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys

81
Online

15.8k
Users

37.3k
Topics

1.6m
Posts