Bjergmose og Ghostglider VS Maxi • Hej drenge,

  Episk at i er klar på en gang axis and allies corona edition😊 👏 • TripleA Manual Gamesave Post: Germans round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to Scotland: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Germans buy 1 carrier, 1 submarine and 1 transport; Remaining resources: 1 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 battleship moved from 113 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 submarine moved from 118 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 submarine moved from 117 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 108 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 submarine moved from 103 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 submarine moved from 124 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 110 Sea Zone
      2 fighters moved from Western Germany to 110 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from Poland to France
      1 fighter moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 armour and 1 infantry moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour and 2 infantry moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 armour moved from Greater Southern Germany to Southern France
      2 mech_infantrys moved from Western Germany to Southern France
      2 armour moved from Greater Southern Germany to France
      1 artillery, 3 infantry and 2 mech_infantrys moved from Western Germany to France
      3 armour, 2 artilleries and 4 infantry moved from Holland Belgium to France
      2 artilleries and 6 infantry moved from Greater Southern Germany to Yugoslavia
      1 armour moved from Poland to Yugoslavia
      2 bombers moved from Germany to 111 Sea Zone
      1 fighter moved from Norway to 110 Sea Zone
      3 tactical_bombers moved from Western Germany to 110 Sea Zone
  
    Combat - Germans
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame • Kunne jeg friste med lidt scramble?
  Jeg tænker at i godt selv kan blive enige om hvem der spiller for hvilke magter😊


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  godt arbejde…vi er lige ved at dele lande så er vi der 🙂


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  Men scrambler under alle omstændigheder kun i sz111 • held og lykke.
  Bjergmose og jeg har delt Verden - der er dog ikke lande nok, så vi kommer nok til at tage et par stykker af dine 🙂 • TripleA Turn Summary: Germans round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by British to 98 Sea Zone: 1 submarine
      EDIT: Adding units owned by British to Scotland: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Germans buy 1 carrier, 1 submarine and 1 transport; Remaining resources: 1 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 battleship moved from 113 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 submarine moved from 118 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 submarine moved from 117 Sea Zone to 106 Sea Zone
      1 submarine moved from 108 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 submarine moved from 103 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 submarine moved from 124 Sea Zone to 111 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from Germany to 111 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 110 Sea Zone
      2 fighters moved from Western Germany to 110 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from Poland to France
      1 fighter moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 armour and 1 infantry moved from Romania to Yugoslavia
      1 armour and 2 infantry moved from Slovakia Hungary to Yugoslavia
      1 armour moved from Greater Southern Germany to Southern France
      2 mech_infantrys moved from Western Germany to Southern France
      2 armour moved from Greater Southern Germany to France
      1 artillery, 3 infantry and 2 mech_infantrys moved from Western Germany to France
      3 armour, 2 artilleries and 4 infantry moved from Holland Belgium to France
      2 artilleries and 6 infantry moved from Greater Southern Germany to Yugoslavia
      1 armour moved from Poland to Yugoslavia
      2 bombers moved from Germany to 111 Sea Zone
      1 fighter moved from Norway to 110 Sea Zone
      3 tactical_bombers moved from Western Germany to 110 Sea Zone
  
    Combat - Germans
      British scrambles 2 units out of Scotland to defend against the attack in 111 Sea Zone
      Battle in 111 Sea Zone
        Germans attack with 1 battleship, 2 bombers, 2 submarines and 1 tactical_bomber
        British defend with 1 battleship, 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters
          Germans roll dice for 2 submarines in 111 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the British
          Germans roll dice for 1 battleship, 2 bombers and 1 tactical_bomber in 111 Sea Zone, round 2 : 3/4 hits, 2,50 expected hits
          British roll dice for 1 battleship, 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters in 111 Sea Zone, round 2 : 4/5 hits, 2,83 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the Germans
          1 destroyer owned by the British, 2 submarines owned by the Germans, 1 cruiser owned by the British, 1 tactical_bomber owned by the Germans and 1 fighter owned by the British lost in 111 Sea Zone
        1 battleship owned by the Germans retreated to 112 Sea Zone
        British win with 1 battleship and 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Germans: 2 submarines and 1 tactical_bomber
        Casualties for British: 1 cruiser, 1 destroyer and 1 fighter
      Battle in Yugoslavia
        Germans attack with 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 9 infantry
        Neutral_Allies defend with 5 infantry
          Germans roll dice for 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 9 infantry in Yugoslavia, round 2 : 4/15 hits, 4,50 expected hits
          Neutral_Allies roll dice for 5 infantry in Yugoslavia, round 2 : 4/5 hits, 1,67 expected hits
          4 infantry owned by the Neutral_Allies and 4 infantry owned by the Germans lost in Yugoslavia
          Germans roll dice for 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 5 infantry in Yugoslavia, round 3 : 6/11 hits, 3,83 expected hits
          Neutral_Allies roll dice for 1 infantry in Yugoslavia, round 3 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Neutral_Allies and 1 infantry owned by the Germans lost in Yugoslavia
        Germans win, taking Yugoslavia from Neutral_Allies with 3 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 4 infantry remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Germans: 5 infantry
        Casualties for Neutral_Allies: 5 infantry
      Battle in 110 Sea Zone
        Germans attack with 4 fighters, 2 submarines and 3 tactical_bombers
        British defend with 1 battleship and 1 cruiser; French defend with 1 cruiser
          Germans roll dice for 2 submarines in 110 Sea Zone, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 4 fighters and 3 tactical_bombers in 110 Sea Zone, round 2 : 4/7 hits, 4,00 expected hits
          British roll dice for 1 battleship and 2 cruisers in 110 Sea Zone, round 2 : 0/3 hits, 1,67 expected hits
          1 cruiser owned by the French, 1 cruiser owned by the British and 1 battleship owned by the British lost in 110 Sea Zone
        Germans win with 4 fighters, 2 submarines and 3 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 44
        Casualties for British: 1 battleship and 1 cruiser
        Casualties for French: 1 cruiser
      Battle in France
        Germans attack with 5 armour, 3 artilleries, 7 infantry, 2 mech_infantrys and 1 tactical_bomber
        British defend with 1 armour and 1 artillery; French defend with 1 aaGun, 1 airfield, 1 armour, 1 artillery, 1 factory_major, 1 fighter and 6 infantry
          French roll AA dice in France : 1/1 hits, 0,17 expected hits
          1 tactical_bomber owned by the Germans lost in France
          Germans roll dice for 5 armour, 3 artilleries, 7 infantry and 2 mech_infantrys in France, round 2 : 6/17 hits, 5,50 expected hits
          French roll dice for 1 aaGun, 2 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 6 infantry in France, round 2 : 5/11 hits, 4,33 expected hits
          1 aaGun owned by the French, 5 infantry owned by the Germans and 5 infantry owned by the French lost in France
          Germans roll dice for 5 armour, 3 artilleries, 2 infantry and 2 mech_infantrys in France, round 3 : 1/12 hits, 4,67 expected hits
          French roll dice for 2 armour, 2 artilleries, 1 fighter and 1 infantry in France, round 3 : 2/6 hits, 2,67 expected hits
          2 infantry owned by the Germans and 1 infantry owned by the French lost in France
          Germans roll dice for 5 armour, 3 artilleries and 2 mech_infantrys in France, round 4 : 3/10 hits, 4,17 expected hits
          French roll dice for 2 armour, 2 artilleries and 1 fighter in France, round 4 : 4/5 hits, 2,33 expected hits
          3 artilleries owned by the Germans, 1 artillery owned by the British, 1 mech_infantry owned by the Germans, 1 armour owned by the British and 1 artillery owned by the French lost in France
          Germans roll dice for 5 armour and 1 mech_infantry in France, round 5 : 3/6 hits, 2,67 expected hits
          French roll dice for 1 armour and 1 fighter in France, round 5 : 1/2 hits, 1,17 expected hits
          1 armour owned by the French, 1 fighter owned by the French and 1 mech_infantry owned by the Germans lost in France
        Germans captures 19PUs while taking French capital
        Germans converts factory_major into different units
        Germans win, taking France from French with 5 armour remaining. Battle score for attacker is 1
        Casualties for Germans: 3 artilleries, 7 infantry, 2 mech_infantrys and 1 tactical_bomber
        Casualties for French: 1 aaGun, 1 armour, 1 artillery, 1 fighter and 6 infantry
        Casualties for British: 1 armour and 1 artillery
      Battle in Southern France
        Germans attack with 1 armour and 2 mech_infantrys
        French defend with 1 artillery, 1 factory_minor, 1 harbour and 1 infantry
          Germans roll dice for 1 armour and 2 mech_infantrys in Southern France, round 2 : 1/3 hits, 0,83 expected hits
          French roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Southern France, round 2 : 2/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the French and 2 mech_infantrys owned by the Germans lost in Southern France
          Germans roll dice for 1 armour in Southern France, round 3 : 1/1 hits, 0,50 expected hits
          French roll dice for 1 artillery in Southern France, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the French lost in Southern France
        Germans win, taking Southern France from French with 1 armour remaining. Battle score for attacker is -1
        Casualties for Germans: 2 mech_infantrys
        Casualties for French: 1 artillery and 1 infantry
      Battle in 106 Sea Zone
        Germans attack with 1 submarine
        British defend with 1 destroyer and 1 transport
          Germans roll dice for 1 submarine in 106 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 106 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the British lost in 106 Sea Zone
          1 transport owned by the British lost in 106 Sea Zone
        Germans win, taking 106 Sea Zone from Neutral with 1 submarine remaining. Battle score for attacker is 15
        Casualties for British: 1 destroyer and 1 transport
      Moving scrambled unit from 111 Sea Zone back to originating territory: Scotland
      Trigger Germans Conquer France: Setting switch to true for conditionAttachment_French_1_Liberation_Switch attached to French
  
    Non Combat Move - Germans
      3 infantry moved from Norway to Finland
         Germans take Finland from Neutral_Axis
      1 cruiser and 1 transport moved from 114 Sea Zone to 112 Sea Zone
      2 bombers moved from 111 Sea Zone to Western Germany
      3 tactical_bombers moved from 110 Sea Zone to Western Germany
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to Western Germany
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to 112 Sea Zone
      1 infantry moved from Romania to Bulgaria
         Germans take Bulgaria from Neutral_Axis
      1 fighter moved from Yugoslavia to Southern Italy
  
    Place Units - Germans
      1 carrier, 1 submarine and 1 transport placed in 112 Sea Zone
  
    Turn Complete - Germans
      Total Cost from Convoy Blockades: 0
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 93 Sea Zone. Rolls: 6,6
      Germans collect 42 PUs; end with 62 PUs
      Trigger Germans 5 Swedish Iron Ore: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 67 PUs
      Objective Germans 1 Trade with Russia: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 72 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  French regular : 2,50
  Neutral_Allies regular : 3,00
  Germans regular : -0,83
  British regular : -0,83
  French AA : 0,83
  

  Savegame • Puha… Præcis som under den rigtige krig, ramte franskmændene rigtig godt🙄
  Jeres juguslavere nappede også 5 hit på 6 terninger… • Testing Forum poster

  Test summary from TripleA, engine version: 2.2.20868, time: 8:23:39 AM
  Savegame • TripleA Turn Summary: Russians round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Russians
      Russians buy 4 artilleries and 7 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Russians
  
    Combat - Russians
  
    Non Combat Move - Russians
      5 infantry moved from Amur to Buryatia
      2 aaGuns and 6 infantry moved from Sakha to Buryatia
      2 infantry moved from Bessarabia to Western Ukraine
      3 infantry moved from Ukraine to Western Ukraine
      1 infantry moved from Eastern Poland to Western Ukraine
      1 cruiser moved from 115 Sea Zone to 114 Sea Zone
      1 infantry moved from Karelia to Novgorod
      2 infantry moved from Vyborg to Novgorod
      1 infantry moved from Archangel to Belarus
      1 armour and 1 mech_infantry moved from Russia to Smolensk
      1 armour and 1 mech_infantry moved from Volgograd to Rostov
      1 submarine moved from 127 Sea Zone to 111 Sea Zone
      2 infantry moved from Baltic States to Belarus
      1 artillery and 6 infantry moved from Novgorod to Belarus
      1 artillery moved from Russia to Bryansk
      2 aaGuns and 1 infantry moved from Russia to Bryansk
      1 armour moved from Smolensk to Bryansk
      1 submarine moved from 115 Sea Zone to 114 Sea Zone
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Russia to Novgorod
      1 infantry moved from Western Ukraine to Bessarabia
      1 armour moved from Rostov to Bryansk
      2 infantry moved from Caucasus to Rostov
  
    Place Units - Russians
      1 artillery and 2 infantry placed in Ukraine
      3 artilleries placed in Novgorod
      5 infantry placed in Russia
  
    Turn Complete - Russians
      Russians collect 37 PUs; end with 37 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame • TripleA Turn Summary: Japanese round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Japanese
      Japanese buy 1 factory_minor and 2 transports; Remaining resources: 0 PUs; 6 SuicideAttackTokens; 
  
    Politics - Japanese
      Japanese takes Political Action: Political Action Japanese To War With Allies
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and Americans from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and British from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and UK_Pacific from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and ANZAC from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and Dutch from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Japanese and French from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Germans and Americans from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Italians and Americans from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and British from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and UK_Pacific from Concordant to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and French from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and ANZAC from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Chinese and Dutch from Neutrality to Friendly
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for British and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for UK_Pacific and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for ANZAC and Americans from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and French from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and Dutch from Neutrality to Friendly
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and Neutral_Allies from Neutrality to Friendly_Neutral
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Allies: Changing Relationship for Americans and Neutral_Axis from Neutrality to Unfriendly_Neutral
      Japanese takes Political Action: Political Action Japanese To War With Russians
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Japanese and Russians from Neutrality to War
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and Chinese from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and ANZAC from Neutrality to Allied
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and Dutch from Neutrality to Friendly
        Japanese succeeds on action: Political Action Japanese To War With Russians: Changing Relationship for Russians and UK_Pacific from Neutrality to Allied
      Trigger Russians Allied Americans 5: Changing Relationship for Russians and Americans from Neutrality to Allied
  
    Combat Move - Japanese
      Trigger Japanese Unrestricted Movement: Setting movementRestrictionTerritories cleared for rulesAttachment attached to Japanese
      1 infantry moved from Jehol to Chahar
         Japanese take Chahar from Chinese
      1 infantry moved from Shantung to Anhwe
         Japanese take Anhwe from Chinese
      1 infantry moved from Kiangsi to 20 Sea Zone
      1 infantry moved from Kiangsi to 20 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 20 Sea Zone to 43 Sea Zone
      2 infantry moved from 43 Sea Zone to Borneo
      2 infantry moved from Siam to French Indo China
         Japanese take French Indo China from French
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Kiangsu to Yunnan
      2 bombers moved from Japan to Yunnan
      1 fighter moved from Okinawa to Kwangtung
      1 destroyer moved from 6 Sea Zone to 16 Sea Zone
      1 cruiser moved from 20 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 submarine moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 infantry moved from Okinawa to 19 Sea Zone
      1 artillery moved from Shantung to 19 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from Kiangsi to Kwangtung
      1 infantry moved from Kwangsi to Hunan
      1 artillery and 2 infantry moved from Kwangsi to Yunnan
      1 fighter moved from Manchuria to Hunan
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from Japan to Kwangtung
      1 fighter and 2 tactical_bombers moved from Manchuria to Hunan
      1 armour and 1 infantry moved from Japan to 6 Sea Zone
      1 armour, 1 infantry and 1 transport moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 armour, 1 artillery and 2 infantry moved from 35 Sea Zone to Philippines
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 33 Sea Zone to Philippines
      1 battleship and 1 cruiser moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 destroyer moved from 33 Sea Zone to 62 Sea Zone
      1 destroyer moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 submarine moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 fighter moved from Korea to 35 Sea Zone
      1 fighter moved from Formosa to Hunan
      1 tactical_bomber moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from 6 Sea Zone to Kwangtung
      2 fighters moved from 6 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 battleship moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
  
    Combat - Japanese
      Battle in Borneo
      Battle in Kwangtung
        Japanese attack with 1 artillery, 3 fighters, 1 infantry and 3 tactical_bombers
        British defend with 2 infantry; UK_Pacific defend with 1 harbour
          Japanese roll dice for 1 artillery, 3 fighters, 1 infantry and 3 tactical_bombers in Kwangtung, round 2 : 1/8 hits, 4,17 expected hits
          UK_Pacific roll dice for 2 infantry in Kwangtung, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the British lost in Kwangtung
          Japanese roll dice for 1 artillery, 3 fighters and 3 tactical_bombers in Kwangtung, round 3 : 3/7 hits, 3,83 expected hits
          UK_Pacific roll dice for 1 infantry in Kwangtung, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the British lost in Kwangtung
        Japanese win, taking Borneo from UK_Pacific, taking Kwangtung from UK_Pacific with 1 artillery, 3 fighters and 3 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Japanese: 1 infantry
        Casualties for British: 2 infantry
      Battle in Hunan
        Japanese attack with 3 fighters, 1 infantry and 2 tactical_bombers
        Chinese defend with 2 infantry
          Japanese roll dice for 3 fighters, 1 infantry and 2 tactical_bombers in Hunan, round 2 : 3/6 hits, 3,00 expected hits
          Chinese roll dice for 2 infantry in Hunan, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 2 infantry owned by the Chinese lost in Hunan
        Japanese win with 3 fighters and 2 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Japanese: 1 infantry
        Casualties for Chinese: 2 infantry
      Battle in 35 Sea Zone
        Japanese attack with 2 battleships, 1 cruiser, 1 destroyer, 1 fighter, 2 submarines, 1 tactical_bomber and 2 transports
        Americans defend with 1 destroyer and 1 submarine
          Japanese roll dice for 2 submarines in 35 Sea Zone, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Japanese roll dice for 2 battleships, 1 cruiser, 1 destroyer, 1 fighter, 1 tactical_bomber and 2 transports in 35 Sea Zone, round 2 : 4/6 hits, 3,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 destroyer in 35 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans and 1 destroyer owned by the Americans lost in 35 Sea Zone
        Japanese win with 2 battleships, 1 cruiser, 1 destroyer, 1 fighter, 2 submarines, 1 tactical_bomber and 2 transports remaining. Battle score for attacker is 14
        Casualties for Americans: 1 destroyer and 1 submarine
      Battle in Philippines
        Japanese attack with 1 armour, 1 artillery, 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Americans defend with 1 airfield, 1 fighter, 1 harbour and 2 infantry
          Japanese roll dice for 1 armour, 1 artillery, 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Philippines, round 2 : 2/6 hits, 2,50 expected hits
          Americans roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Philippines, round 2 : 1/3 hits, 1,33 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 2 infantry owned by the Americans lost in Philippines
          Japanese roll dice for 1 armour, 1 artillery, 1 fighter, 1 infantry and 1 tactical_bomber in Philippines, round 3 : 2/5 hits, 2,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 fighter in Philippines, round 3 : 1/1 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 fighter owned by the Americans lost in Philippines
        Japanese win, taking Philippines from Americans with 1 armour, 1 artillery, 1 fighter and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 10
        Casualties for Japanese: 2 infantry
        Casualties for Americans: 1 fighter and 2 infantry
      Battle in Yunnan
        Japanese attack with 1 artillery, 2 bombers, 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Chinese defend with 4 infantry
          Japanese roll dice for 1 artillery, 2 bombers, 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Yunnan, round 2 : 3/7 hits, 3,33 expected hits
          Chinese roll dice for 4 infantry in Yunnan, round 2 : 0/4 hits, 1,33 expected hits
          3 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
          Japanese roll dice for 1 artillery, 2 bombers, 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Yunnan, round 3 : 3/7 hits, 3,33 expected hits
          Chinese roll dice for 1 infantry in Yunnan, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
        Japanese win, taking Yunnan from Chinese with 1 artillery, 2 bombers, 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 12
        Casualties for Chinese: 4 infantry
      Battle in 62 Sea Zone
        Japanese attack with 1 destroyer
        ANZAC defend with 1 destroyer and 1 transport
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 62 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 62 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 62 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 62 Sea Zone, round 3 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Japanese lost in 62 Sea Zone
        ANZAC win with 1 destroyer and 1 transport remaining. Battle score for attacker is -8
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
  
    Non Combat Move - Japanese
      1 carrier moved from 33 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Philippines to 35 Sea Zone
      2 carriers moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 destroyer moved from 19 Sea Zone to 6 Sea Zone
      3 fighters and 2 tactical_bombers moved from Hunan to Kwangsi
      2 bombers and 1 fighter moved from Yunnan to Kwangsi
      1 tactical_bomber moved from Yunnan to Kwangsi
      3 fighters and 3 tactical_bombers moved from Kwangtung to Kwangsi
      1 aaGun, 1 artillery, 6 infantry and 1 mech_infantry moved from Manchuria to Jehol
      1 artillery, 1 infantry and 1 mech_infantry moved from Jehol to Chahar
      3 infantry moved from Korea to Manchuria
      2 infantry moved from Shantung to Anhwe
      1 artillery and 3 infantry moved from Kiangsu to Anhwe
  
    Place Units - Japanese
      2 transports placed in 6 Sea Zone
      1 factory_minor placed in Kiangsu
  
    Turn Complete - Japanese
      Total Cost from Convoy Blockades: 1
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 37 Sea Zone. Rolls: 2
      Japanese collect 39 PUs (1 lost to blockades); end with 39 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : -1,33
  Americans regular : -0,50
  Japanese regular : -6,17
  ANZAC regular : 0,33
  UK_Pacific regular : 0,00
  

  Savegame • Jeg fik dummet mig med den japanske flåde, og taget det battle ship der skulle have beskyttet mine nye transportere med ned til fillippinerne… Hvis aksen er villig til at vise en smule nåde og lade mig editere det op til sz6 ville det være prisværdigt🙏 🙏 • Gerne - send opdateret map og så tager vi den derfra.


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  jeg editer det og ruller videre


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  TripleA Turn Summary: Americans round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 1 carrier, 2 destroyers, 1 submarine and 2 transports; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Politics - Americans
      Trigger Americans War Production Eastern: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Western United States
      Trigger Americans War Production Eastern: Americans has 1 factory_major placed in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: Americans has 1 factory_major placed in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: Americans has 1 factory_major placed in Western United States
  
    Combat Move - Americans
      Trigger Americans Unrestricted Movement: Setting movementRestrictionTerritories cleared for rulesAttachment attached to Americans
      1 cruiser, 1 destroyer and 1 submarine moved from 26 Sea Zone to 16 Sea Zone
      2 fighters moved from Hawaiian Islands to 16 Sea Zone
  
    Combat - Americans
      Battle in 16 Sea Zone
        Americans attack with 1 cruiser, 1 destroyer, 2 fighters and 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer
          Americans roll dice for 1 submarine in 16 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters in 16 Sea Zone, round 2 : 0/4 hits, 1,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 16 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans lost in 16 Sea Zone
          Americans roll dice for 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters in 16 Sea Zone, round 3 : 3/4 hits, 1,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 16 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Japanese lost in 16 Sea Zone
        Americans win with 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
  
    Non Combat Move - Americans
      2 fighters moved from 16 Sea Zone to Midway
      1 artillery and 1 infantry moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 artillery, 1 battleship, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 1 fighter, 1 infantry, 1 tactical_bomber and 1 transport moved from 10 Sea Zone to 7 Sea Zone
      1 bomber moved from Central United States to United Kingdom
      1 armour moved from Central United States to 101 Sea Zone
      1 armour and 1 transport moved from 101 Sea Zone to 86 Sea Zone
      1 armour moved from 86 Sea Zone to Brazil
         Americans take Brazil from Neutral_Allies
      1 fighter moved from Eastern United States to Western United States
      3 mech_infantrys moved from Central United States to Eastern United States
      1 infantry moved from Central United States to Eastern United States
  
    Place Units - Americans
      1 destroyer, 1 submarine and 1 transport placed in 10 Sea Zone
      1 carrier, 1 destroyer and 1 transport placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 52 PUs; end with 52 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 62 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 67 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 72 PUs
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Japanese from 35 Sea Zone: 1 battleship
      EDIT: Adding units owned by Japanese to 6 Sea Zone: 1 battleship
      EDIT: Turning off Edit Mode
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Americans regular : -1,00
  Japanese regular : 0,33
  

  Savegame


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  TripleA Turn Summary: Chinese round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
      Chinese buy 4 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
      2 infantry moved from Kweichow to Yunnan
      1 fighter and 6 infantry moved from Szechwan to Yunnan
  
    Combat - Chinese
      Battle in Yunnan
        Chinese attack with 1 fighter and 8 infantry
        Japanese defend with 1 artillery and 2 infantry
          Chinese roll dice for 1 fighter and 8 infantry in Yunnan, round 2 : 1/9 hits, 1,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 2 infantry in Yunnan, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
          Chinese roll dice for 1 fighter and 7 infantry in Yunnan, round 3 : 1/8 hits, 1,67 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Yunnan, round 3 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
          Chinese roll dice for 1 fighter and 6 infantry in Yunnan, round 4 : 2/7 hits, 1,50 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery in Yunnan, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Japanese lost in Yunnan
        Chinese win, taking Yunnan from Japanese with 1 fighter and 6 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Chinese: 2 infantry
        Casualties for Japanese: 1 artillery and 2 infantry
  
    Non Combat Move - Chinese
      1 fighter moved from Yunnan to Sikang
      1 infantry moved from Shensi to Sikang
      1 infantry moved from Suiyuyan to Shensi
      1 infantry moved from Suiyuyan to Kansu
  
    Place Units - Chinese
      4 infantry placed in Yunnan
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 10 PUs; end with 10 PUs
      Objective Chinese 1 Burma Road: Chinese met a national objective for an additional 6 PUs; end with 16 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : -1,00
  Japanese regular : 0,00
  

  Savegame


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  TripleA Manual Gamesave Post: British round 1

  TripleA Manual Gamesave Post for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Combat Move - British
      1 battleship moved from 111 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 destroyer moved from 109 Sea Zone to 110 Sea Zone
      2 fighters moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      1 cruiser moved from 91 Sea Zone to 96 Sea Zone
      1 submarine moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 cruiser moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 destroyer moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 carrier moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 infantry moved from Scotland to 109 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 109 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 infantry moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      1 fighter moved from Gibraltar to 96 Sea Zone
      1 fighter moved from Malta to 97 Sea Zone
      1 bomber moved from United Kingdom to 97 Sea Zone
      1 fighter moved from Scotland to 97 Sea Zone
      1 transport moved from 39 Sea Zone to 37 Sea Zone
      2 infantry moved from Malaya to 37 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 37 Sea Zone to 36 Sea Zone
      2 infantry moved from 36 Sea Zone to French Indo China
      1 cruiser moved from 39 Sea Zone to 36 Sea Zone
      1 fighter moved from Burma to French Indo China
      1 tactical_bomber moved from India to French Indo China
      1 fighter moved from India to French Indo China
  
    Combat - British
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  Scramble taranto? • Tak! I er et par stand up guys!!!

  Nej tak ingen scramble


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  TripleA Turn Summary: UK_Pacific round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 1 carrier, 2 destroyers, 1 submarine and 2 transports; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Politics - Americans
      Trigger Americans War Production Eastern: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: has removed 1 factory_minor owned by Americans in Western United States
      Trigger Americans War Production Eastern: Americans has 1 factory_major placed in Eastern United States
      Trigger Americans War Production Central: Americans has 1 factory_major placed in Central United States
      Trigger Americans War Production Western: Americans has 1 factory_major placed in Western United States
  
    Combat Move - Americans
      Trigger Americans Unrestricted Movement: Setting movementRestrictionTerritories cleared for rulesAttachment attached to Americans
      1 cruiser, 1 destroyer and 1 submarine moved from 26 Sea Zone to 16 Sea Zone
      2 fighters moved from Hawaiian Islands to 16 Sea Zone
  
    Combat - Americans
      Battle in 16 Sea Zone
        Americans attack with 1 cruiser, 1 destroyer, 2 fighters and 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer
          Americans roll dice for 1 submarine in 16 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters in 16 Sea Zone, round 2 : 0/4 hits, 1,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 16 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans lost in 16 Sea Zone
          Americans roll dice for 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters in 16 Sea Zone, round 3 : 3/4 hits, 1,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 16 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Japanese lost in 16 Sea Zone
        Americans win with 1 cruiser, 1 destroyer and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
  
    Non Combat Move - Americans
      2 fighters moved from 16 Sea Zone to Midway
      1 artillery and 1 infantry moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 artillery, 1 battleship, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 1 fighter, 1 infantry, 1 tactical_bomber and 1 transport moved from 10 Sea Zone to 7 Sea Zone
      1 bomber moved from Central United States to United Kingdom
      1 armour moved from Central United States to 101 Sea Zone
      1 armour and 1 transport moved from 101 Sea Zone to 86 Sea Zone
      1 armour moved from 86 Sea Zone to Brazil
         Americans take Brazil from Neutral_Allies
      1 fighter moved from Eastern United States to Western United States
      3 mech_infantrys moved from Central United States to Eastern United States
      1 infantry moved from Central United States to Eastern United States
  
    Place Units - Americans
      1 destroyer, 1 submarine and 1 transport placed in 10 Sea Zone
      1 carrier, 1 destroyer and 1 transport placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 52 PUs; end with 52 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 62 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 67 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 72 PUs
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Japanese from 35 Sea Zone: 1 battleship
      EDIT: Adding units owned by Japanese to 6 Sea Zone: 1 battleship
      EDIT: Turning off Edit Mode
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
      Chinese buy 4 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
      2 infantry moved from Kweichow to Yunnan
      1 fighter and 6 infantry moved from Szechwan to Yunnan
  
    Combat - Chinese
      Battle in Yunnan
        Chinese attack with 1 fighter and 8 infantry
        Japanese defend with 1 artillery and 2 infantry
          Chinese roll dice for 1 fighter and 8 infantry in Yunnan, round 2 : 1/9 hits, 1,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 2 infantry in Yunnan, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
          Chinese roll dice for 1 fighter and 7 infantry in Yunnan, round 3 : 1/8 hits, 1,67 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Yunnan, round 3 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Yunnan
          Chinese roll dice for 1 fighter and 6 infantry in Yunnan, round 4 : 2/7 hits, 1,50 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery in Yunnan, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Japanese lost in Yunnan
        Chinese win, taking Yunnan from Japanese with 1 fighter and 6 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Chinese: 2 infantry
        Casualties for Japanese: 1 artillery and 2 infantry
  
    Non Combat Move - Chinese
      1 fighter moved from Yunnan to Sikang
      1 infantry moved from Shensi to Sikang
      1 infantry moved from Suiyuyan to Shensi
      1 infantry moved from Suiyuyan to Kansu
  
    Place Units - Chinese
      4 infantry placed in Yunnan
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 10 PUs; end with 10 PUs
      Objective Chinese 1 Burma Road: Chinese met a national objective for an additional 6 PUs; end with 16 PUs
  
    Purchase Units - British
      British buy 1 fighter and 6 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Purchase Units - UK_Pacific
      UK_Pacific buy 1 artillery, 3 infantry and 1 mech_infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - British
      1 battleship moved from 111 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 destroyer moved from 109 Sea Zone to 110 Sea Zone
      2 fighters moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      1 cruiser moved from 91 Sea Zone to 96 Sea Zone
      1 submarine moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 cruiser moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 destroyer moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 tactical_bomber moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 carrier moved from 98 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 infantry moved from Scotland to 109 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 109 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 infantry moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      1 fighter moved from Gibraltar to 96 Sea Zone
      1 fighter moved from Malta to 97 Sea Zone
      1 bomber moved from United Kingdom to 97 Sea Zone
      1 fighter moved from Scotland to 97 Sea Zone
      1 transport moved from 39 Sea Zone to 37 Sea Zone
      2 infantry moved from Malaya to 37 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 37 Sea Zone to 36 Sea Zone
      2 infantry moved from 36 Sea Zone to French Indo China
      1 cruiser moved from 39 Sea Zone to 36 Sea Zone
      1 fighter moved from Burma to French Indo China
      1 tactical_bomber moved from India to French Indo China
      1 fighter moved from India to French Indo China
  
    Combat - British
      Battle in 96 Sea Zone
        British attack with 1 cruiser and 1 fighter
        Italians defend with 1 destroyer and 1 transport
          British roll dice for 1 cruiser and 1 fighter in 96 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 1,00 expected hits
          Italians roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 96 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Italians and 1 cruiser owned by the British lost in 96 Sea Zone
          1 transport owned by the Italians lost in 96 Sea Zone
        British win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 cruiser
        Casualties for Italians: 1 destroyer and 1 transport
      Battle in 97 Sea Zone
        British attack with 1 bomber, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 2 fighters, 1 submarine and 1 tactical_bomber
        Italians defend with 1 battleship, 1 cruiser and 1 transport
          British roll dice for 1 submarine in 97 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 bomber, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 2 fighters and 1 tactical_bomber in 97 Sea Zone, round 2 : 2/6 hits, 3,17 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the Italians
          Italians roll dice for 1 battleship, 1 cruiser and 1 transport in 97 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 1,17 expected hits
          1 cruiser owned by the Italians and 1 fighter owned by the British lost in 97 Sea Zone
          British roll dice for 1 submarine in 97 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 bomber, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 1 fighter and 1 tactical_bomber in 97 Sea Zone, round 3 : 3/5 hits, 2,67 expected hits
          Italians roll dice for 1 battleship and 1 transport in 97 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,67 expected hits
          1 transport owned by the Italians and 1 battleship owned by the Italians lost in 97 Sea Zone
        British win, taking 97 Sea Zone from Neutral with 1 bomber, 1 carrier, 1 cruiser, 1 destroyer, 1 fighter, 1 submarine and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 29
        Casualties for British: 1 fighter
        Casualties for Italians: 1 battleship, 1 cruiser and 1 transport
      Battle in 110 Sea Zone
        British attack with 1 battleship, 1 destroyer, 2 fighters and 1 transport
        Germans defend with 2 submarines
          British roll dice for 1 battleship, 1 destroyer, 2 fighters and 1 transport in 110 Sea Zone, round 2 : 3/4 hits, 2,00 expected hits
          Germans roll dice for 2 submarines in 110 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the British and 2 submarines owned by the Germans lost in 110 Sea Zone
        British win with 1 battleship, 2 fighters and 1 transport remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for British: 1 destroyer
        Casualties for Germans: 2 submarines
      Battle in Holland Belgium
      Battle in French Indo China
        British attack with 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Japanese defend with 2 infantry
          British roll dice for 1 cruiser in French Indo China, round 2 : 0/1 hits, 0,50 expected hits
          British roll dice for 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber in French Indo China, round 2 : 2/5 hits, 2,00 expected hits
          Japanese roll dice for 2 infantry in French Indo China, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the British lost in French Indo China
        British win, taking Holland Belgium from Germans, taking French Indo China from Japanese with 2 fighters, 1 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 infantry
        Casualties for Japanese: 2 infantry
  
    Non Combat Move - British
      2 fighters and 1 tactical_bomber moved from French Indo China to Yunnan
      2 infantry moved from Burma to Yunnan
      1 infantry moved from Malaya to Shan State
      1 destroyer moved from 39 Sea Zone to 37 Sea Zone
      1 battleship moved from 37 Sea Zone to 39 Sea Zone
      3 aaGuns, 1 artillery and 6 infantry moved from India to Burma
      1 infantry moved from West India to Eastern Persia
         British take Eastern Persia from Neutral_Allies
      1 bomber moved from 97 Sea Zone to Malta
      1 fighter moved from 96 Sea Zone to Malta
      1 armour, 1 artillery and 2 infantry moved from Alexandria to Egypt
      1 infantry moved from Anglo Egyptian Sudan to Egypt
      2 infantry moved from Union of South Africa to Rhodesia
      1 aaGun moved from Scotland to United Kingdom
      1 infantry moved from Scotland to United Kingdom
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to United Kingdom
      1 armour and 1 infantry moved from Quebec to Eastern United States
      1 artillery and 1 infantry moved from Ontario to Eastern United States
      1 destroyer moved from 71 Sea Zone to 83 Sea Zone
      1 transport moved from 98 Sea Zone to 96 Sea Zone
      1 aaGun moved from Malta to 96 Sea Zone
      1 aaGun and 1 transport moved from 96 Sea Zone to 97 Sea Zone
      1 aaGun moved from 97 Sea Zone to Greece
         British take Greece from Neutral_Allies
  
    Place Units - British
      2 infantry placed in Union of South Africa
      1 fighter and 4 infantry placed in United Kingdom
  
    Turn Complete - British
      Total Cost from Convoy Blockades: 0
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 106 Sea Zone. Rolls: 5,5
      British collect 33 PUs; end with 33 PUs
      Objective British 1 Original: British met a national objective for an additional 5 PUs; end with 38 PUs
  
    Place Units - UK_Pacific
      1 artillery, 3 infantry and 1 mech_infantry placed in India
  
    Turn Complete - UK_Pacific
      UK_Pacific collect 12 PUs; end with 12 PUs
      Some Units in India change ownership: 1 artillery, 3 infantry and 1 mech_infantry
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : -1,00
  Americans regular : -1,00
  Italians regular : -0,17
  Japanese regular : 0,67
  Germans regular : 0,67
  British regular : -1,00
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Italians round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - Italians
      Italians buy 1 fighter; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Italians
      1 infantry moved from Italian Somaliland to Kenya
         Italians take Kenya from British
      1 artillery and 1 infantry moved from Libya to Tunisia
      1 artillery and 1 infantry moved from Northern Italy to 95 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 95 Sea Zone to 96 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 96 Sea Zone to Malta
      2 fighters moved from Southern Italy to Malta
      1 cruiser and 1 submarine moved from 95 Sea Zone to 93 Sea Zone
      1 bomber moved from Northern Italy to 93 Sea Zone
      1 armour, 1 artillery, 3 infantry and 1 mech_infantry moved from Tobruk to Alexandria
         Italians take Alexandria from British
      1 artillery and 2 infantry moved from Ethiopia to Anglo Egyptian Sudan
         Italians take Anglo Egyptian Sudan from British
  
    Combat - Italians
      Battle in 93 Sea Zone
        Italians attack with 1 bomber, 1 cruiser and 1 submarine
        French defend with 1 cruiser and 1 destroyer
          Italians roll dice for 1 submarine in 93 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          Italians roll dice for 1 bomber and 1 cruiser in 93 Sea Zone, round 2 : 0/2 hits, 1,17 expected hits
          French roll dice for 1 cruiser and 1 destroyer in 93 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          1 destroyer owned by the French and 1 submarine owned by the Italians lost in 93 Sea Zone
          Italians roll dice for 1 bomber and 1 cruiser in 93 Sea Zone, round 3 : 0/2 hits, 1,17 expected hits
          French roll dice for 1 cruiser in 93 Sea Zone, round 3 : 1/1 hits, 0,50 expected hits
          1 cruiser owned by the Italians lost in 93 Sea Zone
          Italians roll dice for 1 bomber in 93 Sea Zone, round 4 : 1/1 hits, 0,67 expected hits
          French roll dice for 1 cruiser in 93 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0,50 expected hits
          1 cruiser owned by the French lost in 93 Sea Zone
        Italians win with 1 bomber remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Italians: 1 cruiser and 1 submarine
        Casualties for French: 1 cruiser and 1 destroyer
      Battle in Tunisia
        Italians attack with 1 artillery and 1 infantry
        French defend with 1 infantry
          Italians roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Tunisia, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          French roll dice for 1 infantry in Tunisia, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the French lost in Tunisia
        Italians win, taking Tunisia from French with 1 artillery and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for French: 1 infantry
      Battle in Malta
        Italians attack with 1 artillery, 2 fighters and 1 infantry
        British defend with 1 bomber, 1 fighter and 1 infantry
          Italians roll dice for 1 artillery, 2 fighters and 1 infantry in Malta, round 2 : 1/4 hits, 1,67 expected hits
          British roll dice for 1 bomber, 1 fighter and 1 infantry in Malta, round 2 : 0/3 hits, 1,17 expected hits
          1 bomber owned by the British lost in Malta
          Italians roll dice for 1 artillery, 2 fighters and 1 infantry in Malta, round 3 : 3/4 hits, 1,67 expected hits
          British roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Malta, round 3 : 1/2 hits, 1,00 expected hits
          1 infantry owned by the British, 1 fighter owned by the British and 1 infantry owned by the Italians lost in Malta
        Italians win, taking Malta from British with 1 artillery and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is 22
        Casualties for British: 1 bomber, 1 fighter and 1 infantry
        Casualties for Italians: 1 infantry
  
    Non Combat Move - Italians
      2 fighters moved from Malta to Tobruk
      1 bomber moved from 93 Sea Zone to Southern Italy
      2 aaGuns moved from Northern Italy to Southern France
      1 infantry moved from Northern Italy to Southern France
      1 armour and 1 artillery moved from Northern Italy to Yugoslavia
      2 infantry moved from Albania to Yugoslavia
      1 armour moved from Albania to Yugoslavia
      1 destroyer moved from 95 Sea Zone to 96 Sea Zone
  
    Place Units - Italians
      1 fighter placed in Southern Italy
  
    Turn Complete - Italians
      Total Cost from Convoy Blockades: 6
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 97 Sea Zone. Rolls: 1,1,2,5,5,2,6,5
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 72 Sea Zone. Rolls: 5
      Italians collect 7 PUs (6 lost to blockades); end with 7 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  French regular : -0,17
  Italians regular : -0,33
  British regular : -1,17
  

  Savegame • Sikke aggressivt England lægger ud!!!


 • 2018 2017 '16 '15 '13 '11 '10

  @Maxiheimer Tænk nu hvis man inviterede til krig og ingen mødte op 🙄 • @Bjergmose Ja det ville også blive lidt monotont… så godt ord igen:) • TripleA Turn Summary: ANZAC round 1

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 1
  
    Purchase Units - ANZAC
      ANZAC buy 1 artillery and 2 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - ANZAC
  
    Non Combat Move - ANZAC
      1 destroyer moved from 62 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 infantry moved from New South Wales to 62 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 62 Sea Zone to 45 Sea Zone
      1 infantry moved from 45 Sea Zone to Dutch New Guinea
         ANZAC take Dutch New Guinea from Dutch
      1 cruiser moved from 63 Sea Zone to 62 Sea Zone
      2 fighters moved from New Zealand to Queensland
      2 aaGuns and 1 infantry moved from New South Wales to Queensland
      2 infantry moved from Queensland to South Australia
      1 fighter moved from Queensland to Sumatra
  
    Place Units - ANZAC
      1 artillery and 2 infantry placed in New South Wales
  
    Turn Complete - ANZAC
      ANZAC collect 10 PUs; end with 10 PUs
      Trigger ANZAC 1 Control Original And Malaya: ANZAC met a national objective for an additional 5 PUs; end with 15 PUs
      Objective ANZAC 2 Control Strategic Islands: ANZAC met a national objective for an additional 5 PUs; end with 20 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame


Log in to reply
 

20th Anniversary Give Away

In January 2000 this site came to life and now we're celebrating our 20th Anniversary with a prize giveaway of 30+ prizes. See this link for the list of prizes and winners.
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys
T-shirts, Hats, and More

Suggested Topics

 • 113
 • 276
 • 7
 • 93
 • 207
 • 330
 • 12
 • 107
I Will Never Grow Up Games
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys

95
Online

14.9k
Users

35.7k
Topics

1.5m
Posts