L20 #2 trulpen (X) vs Pejon_88 (A+16), BM3 • Var sent igår när jag spelade. Måste starta om rundan eftersom jag alltid glömmer kamikaze 🙄
  Höll säkert på en timme och så kom frågan om kamikaze upp… Sorry! • Ingen fara. Om du vill avstå från attacken så kan det gå bra. • TripleA Turn Summary: Americans round 9

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 9
  
    Purchase Units - Americans
      Americans repair damage of 6x factory_minor; Remaining resources: 87 PUs; 
      Americans buy 1 carrier, 1 destroyer, 3 fighters, 7 infantry and 2 submarines; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Americans
      2 infantry moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      1 bomber and 1 fighter moved from Gibraltar to Southern France
      5 fighters and 1 submarine moved from 42 Sea Zone to 41 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 42 Sea Zone to 44 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 44 Sea Zone to Celebes
      3 fighters and 1 submarine moved from 110 Sea Zone to 125 Sea Zone
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to Southern France
  
    Combat - Americans
      Battle in Celebes
      Battle in Southern France
        Americans attack with 1 bomber, 3 fighters and 2 infantry
        Italians defend with 1 factory_minor, 1 harbour and 2 infantry
          Americans roll dice for 1 bomber, 3 fighters and 2 infantry in Southern France, round 2 : 3/6 hits, 2,50 expected hits
          Italians roll dice for 2 infantry in Southern France, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the Italians lost in Southern France
        Americans win, taking Celebes from Japanese, taking Southern France from Italians with 1 bomber, 3 fighters and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Italians: 2 infantry
      Battle in 125 Sea Zone
        Americans attack with 3 fighters and 1 submarine
        Germans defend with 1 destroyer
          Americans roll dice for 1 submarine in 125 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 3 fighters in 125 Sea Zone, round 2 : 2/3 hits, 1,50 expected hits
          Germans roll dice for 1 destroyer in 125 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Germans and 1 submarine owned by the Americans lost in 125 Sea Zone
        Americans win with 3 fighters remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Germans: 1 destroyer
      Battle in 41 Sea Zone
        Americans attack with 5 fighters and 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 1 transport
          Americans roll dice for 1 submarine in 41 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 5 fighters in 41 Sea Zone, round 2 : 2/5 hits, 2,50 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 41 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 transport owned by the Japanese, 1 submarine owned by the Americans and 1 destroyer owned by the Japanese lost in 41 Sea Zone
        Americans win with 5 fighters remaining. Battle score for attacker is 9
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Japanese: 1 destroyer and 1 transport
  
    Non Combat Move - Americans
      5 fighters moved from 41 Sea Zone to 44 Sea Zone
      1 battleship, 4 carriers, 1 cruiser, 4 destroyers, 3 fighters and 1 submarine moved from 42 Sea Zone to 44 Sea Zone
      3 fighters moved from Western United States to Hawaiian Islands
      2 fighters and 1 tactical_bomber moved from Hawaiian Islands to Queensland
      1 aaGun and 1 infantry moved from Morocco to 91 Sea Zone
      2 transports moved from 110 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 aaGun, 1 infantry, 1 submarine and 1 transport moved from 91 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 aaGun and 1 infantry moved from 110 Sea Zone to Normandy Bordeaux
      4 infantry moved from Central United States to 101 Sea Zone
      4 infantry and 2 transports moved from 101 Sea Zone to 91 Sea Zone
      4 infantry moved from 91 Sea Zone to Morocco
      2 transports moved from 102 Sea Zone to 101 Sea Zone
      1 bomber moved from Southern France to Gibraltar
      3 fighters moved from 125 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 fighter moved from Southern France to 110 Sea Zone
      2 fighters moved from Southern France to Normandy Bordeaux
  
    Place Units - Americans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Americans from Western United States: 1 infantry
      EDIT: Removing units owned by Americans from 10 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Adding units owned by Americans to 25 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Changing ownership of Midway from Japanese to Americans
      EDIT: Adding units owned by Americans to Midway: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
      4 infantry placed in Central United States
      3 infantry placed in Normandy Bordeaux
      1 carrier, 1 destroyer and 1 submarine placed in 10 Sea Zone
      2 fighters placed in Western United States
      1 submarine placed in 101 Sea Zone
      1 fighter placed in Eastern United States
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 63 PUs; end with 63 PUs
      Trigger Americans 7 North Africa Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 68 PUs
      Trigger Americans 6 Western Europe Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 73 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 83 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 88 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 93 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : 0,67
  Italians : -0,67
  Americans : -0,17
  Japanese : 0,67
  

  Savegame • @Pejon_88 Fan vad gött att Kineserna är tillbaka 😉 😉 • TripleA Turn Summary: Chinese round 9

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 9
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
      Chinese buy 1 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
  
    Place Units - Chinese
      1 infantry placed in Tsinghai
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 2 PUs; end with 2 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame • @Pejon_88 said in L20 #2 trulpen (X) vs Pejon_88 (A+16), BM3:

  @Pejon_88 Fan vad gött att Kineserna är tillbaka 😉 😉

  Haha, “tillbaka” måste vara en hyperbol. • TripleA Turn Summary: UK_Pacific round 9

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 9
  
    Purchase Units - Americans
      Americans repair damage of 6x factory_minor; Remaining resources: 87 PUs; 
      Americans buy 1 carrier, 1 destroyer, 3 fighters, 7 infantry and 2 submarines; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Americans
      2 infantry moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      1 bomber and 1 fighter moved from Gibraltar to Southern France
      5 fighters and 1 submarine moved from 42 Sea Zone to 41 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 42 Sea Zone to 44 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 44 Sea Zone to Celebes
      3 fighters and 1 submarine moved from 110 Sea Zone to 125 Sea Zone
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to Southern France
  
    Combat - Americans
      Battle in Celebes
      Battle in Southern France
        Americans attack with 1 bomber, 3 fighters and 2 infantry
        Italians defend with 1 factory_minor, 1 harbour and 2 infantry
          Americans roll dice for 1 bomber, 3 fighters and 2 infantry in Southern France, round 2 : 3/6 hits, 2,50 expected hits
          Italians roll dice for 2 infantry in Southern France, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the Italians lost in Southern France
        Americans win, taking Celebes from Japanese, taking Southern France from Italians with 1 bomber, 3 fighters and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Italians: 2 infantry
      Battle in 125 Sea Zone
        Americans attack with 3 fighters and 1 submarine
        Germans defend with 1 destroyer
          Americans roll dice for 1 submarine in 125 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 3 fighters in 125 Sea Zone, round 2 : 2/3 hits, 1,50 expected hits
          Germans roll dice for 1 destroyer in 125 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Germans and 1 submarine owned by the Americans lost in 125 Sea Zone
        Americans win with 3 fighters remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Germans: 1 destroyer
      Battle in 41 Sea Zone
        Americans attack with 5 fighters and 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 1 transport
          Americans roll dice for 1 submarine in 41 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 5 fighters in 41 Sea Zone, round 2 : 2/5 hits, 2,50 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer and 1 transport in 41 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 transport owned by the Japanese, 1 submarine owned by the Americans and 1 destroyer owned by the Japanese lost in 41 Sea Zone
        Americans win with 5 fighters remaining. Battle score for attacker is 9
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Japanese: 1 destroyer and 1 transport
  
    Non Combat Move - Americans
      5 fighters moved from 41 Sea Zone to 44 Sea Zone
      1 battleship, 4 carriers, 1 cruiser, 4 destroyers, 3 fighters and 1 submarine moved from 42 Sea Zone to 44 Sea Zone
      3 fighters moved from Western United States to Hawaiian Islands
      2 fighters and 1 tactical_bomber moved from Hawaiian Islands to Queensland
      1 aaGun and 1 infantry moved from Morocco to 91 Sea Zone
      2 transports moved from 110 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 aaGun, 1 infantry, 1 submarine and 1 transport moved from 91 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 aaGun and 1 infantry moved from 110 Sea Zone to Normandy Bordeaux
      4 infantry moved from Central United States to 101 Sea Zone
      4 infantry and 2 transports moved from 101 Sea Zone to 91 Sea Zone
      4 infantry moved from 91 Sea Zone to Morocco
      2 transports moved from 102 Sea Zone to 101 Sea Zone
      1 bomber moved from Southern France to Gibraltar
      3 fighters moved from 125 Sea Zone to 110 Sea Zone
      1 fighter moved from Southern France to 110 Sea Zone
      2 fighters moved from Southern France to Normandy Bordeaux
  
    Place Units - Americans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Americans from Western United States: 1 infantry
      EDIT: Removing units owned by Americans from 10 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Adding units owned by Americans to 25 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Changing ownership of Midway from Japanese to Americans
      EDIT: Adding units owned by Americans to Midway: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
      4 infantry placed in Central United States
      3 infantry placed in Normandy Bordeaux
      1 carrier, 1 destroyer and 1 submarine placed in 10 Sea Zone
      2 fighters placed in Western United States
      1 submarine placed in 101 Sea Zone
      1 fighter placed in Eastern United States
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 63 PUs; end with 63 PUs
      Trigger Americans 7 North Africa Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 68 PUs
      Trigger Americans 6 Western Europe Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 73 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 83 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 88 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 93 PUs
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
      Chinese buy 1 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
  
    Place Units - Chinese
      1 infantry placed in Tsinghai
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 2 PUs; end with 2 PUs
  
    Purchase Units - British
      British buy 1 artillery, 1 fighter, 5 infantry, 2 mech_infantrys and 2 submarines; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Purchase Units - UK_Pacific
      UK_Pacific buy 2 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - British
      1 destroyer moved from 110 Sea Zone to 124 Sea Zone
      2 fighters moved from United Kingdom to 124 Sea Zone
      2 infantry moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      2 infantry moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      1 fighter moved from United Kingdom to Holland Belgium
      1 fighter moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Normandy Bordeaux to Holland Belgium
      2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber moved from India to Burma
      1 infantry moved from Northwest Persia to Caucasus
         Russians take Caucasus from Germans
  
    Combat - British
      Battle in 124 Sea Zone
        British attack with 1 destroyer and 2 fighters
        Germans defend with 1 submarine
          British roll dice for 1 destroyer and 2 fighters in 124 Sea Zone, round 2 : 1/3 hits, 1,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 submarine in 124 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          1 submarine owned by the Germans lost in 124 Sea Zone
        British win with 1 destroyer and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Germans: 1 submarine
      Battle in Holland Belgium
        British attack with 3 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Germans defend with 2 infantry
          British roll dice for 2 battleships in Holland Belgium, round 2 : 1/2 hits, 1,33 expected hits
          British roll dice for 3 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Holland Belgium, round 2 : 2/6 hits, 2,50 expected hits
          Germans roll dice for 2 infantry in Holland Belgium, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the Germans and 1 infantry owned by the British lost in Holland Belgium
        British win, taking Holland Belgium from Germans with 3 fighters, 1 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 infantry
        Casualties for Germans: 2 infantry
      Battle in Burma
        British attack with 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Japanese defend with 1 infantry
          British roll dice for 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Burma, round 2 : 3/5 hits, 2,00 expected hits
          Japanese roll dice for 1 infantry in Burma, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese lost in Burma
        British win, taking Burma from Japanese with 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Japanese: 1 infantry
  
    Non Combat Move - British
      2 fighters and 1 tactical_bomber moved from Burma to India
      2 destroyers moved from 71 Sea Zone to 77 Sea Zone
      1 infantry moved from Eastern Persia to West India
      2 infantry moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 110 Sea Zone to 92 Sea Zone
      2 infantry moved from 92 Sea Zone to Morocco
      2 fighters moved from 124 Sea Zone to 110 Sea Zone
      2 fighters moved from Holland Belgium to 110 Sea Zone
      1 aaGun and 1 infantry moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      1 aaGun and 1 infantry moved from 110 Sea Zone to Normandy Bordeaux
      2 mech_infantrys moved from Iraq to Eastern Persia
      1 armour moved from Northwest Persia to Eastern Persia
      8 infantry moved from Iraq to Northwest Persia
      3 infantry moved from Trans-Jordan to Iraq
      1 armour moved from Egypt to Iraq
      2 infantry moved from Egypt to Trans-Jordan
      5 fighters moved from Northwest Persia to Eastern Persia
      1 bomber moved from Trans-Jordan to Iraq
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to United Kingdom
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Holland Belgium to Normandy Bordeaux
  
    Place Units - British
      2 mech_infantrys placed in Egypt
      1 submarine placed in 81 Sea Zone
      1 submarine placed in 110 Sea Zone
      1 fighter placed in United Kingdom
      1 artillery and 2 infantry placed in United Kingdom
      3 infantry placed in Iraq
  
    Turn Complete - British
      British collect 43 PUs; end with 43 PUs
      Trigger British 3 No Enemy Submarines: British met a national objective for an additional 3 PUs; end with 46 PUs
      Objective British 4 Control Convoy Lanes: British met a national objective for an additional 3 PUs; end with 49 PUs
      Objective British 1 Original: British met a national objective for an additional 3 PUs; end with 52 PUs
  
    Place Units - UK_Pacific
      2 infantry placed in India
  
    Turn Complete - UK_Pacific
      Total Cost from Convoy Blockades: 2
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 39 Sea Zone. Rolls: 4,2
      UK_Pacific collect 4 PUs (2 lost to blockades); end with 4 PUs
      Trigger UK Pacific 4 No Enemy Submarines: UK_Pacific met a national objective for an additional 3 PUs; end with 7 PUs
      Some Units in India change ownership: 2 infantry
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : 0,83
  Italians : -0,67
  British : -0,17
  Americans : -0,17
  Japanese : 0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Italians round 9

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 9
  
    Purchase Units - Italians
      Italians buy 1 artillery, 1 infantry and 1 transport; Remaining resources: 2 PUs; 
  
    Combat Move - Italians
      1 fighter moved from Southern Italy to Southern France
      1 artillery and 1 infantry moved from France to Southern France
      2 infantry moved from Southern Italy to 97 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 97 Sea Zone to 96 Sea Zone
      2 infantry moved from 96 Sea Zone to Malta
      1 bomber moved from Southern Italy to Malta
      1 armour moved from Bryansk to Tambov
         Italians take Tambov from Russians
      1 armour moved from Tambov to Bryansk
  
    Combat - Italians
      Battle in Southern France
        Italians attack with 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry
        Americans defend with 1 factory_minor, 1 harbour and 2 infantry
          Italians roll dice for 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry in Southern France, round 2 : 1/3 hits, 1,17 expected hits
          Americans roll dice for 2 infantry in Southern France, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Americans and 1 infantry owned by the Italians lost in Southern France
          Italians roll dice for 1 artillery and 1 fighter in Southern France, round 3 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          Americans roll dice for 1 infantry in Southern France, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Americans lost in Southern France
        Italians win, taking Southern France from Americans with 1 artillery and 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Italians: 1 infantry
        Casualties for Americans: 2 infantry
      Battle in Malta
        Italians attack with 1 bomber and 2 infantry
        British defend with 1 infantry
          Italians roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Malta, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          British roll dice for 1 infantry in Malta, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the British lost in Malta
        Italians win, taking Malta from British with 1 bomber and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 infantry
  
    Non Combat Move - Italians
      1 bomber moved from Malta to Southern Italy
      1 fighter moved from Southern France to Southern Italy
      1 infantry moved from Northern Italy to Southern Italy
      2 infantry moved from Northern Italy to France
  
    Place Units - Italians
      1 transport placed in 97 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry placed in Southern Italy
      Italians undo move 2.
      1 artillery and 1 infantry placed in Northern Italy
      Italians undo move 2.
      1 infantry placed in Southern Italy
      1 artillery placed in Northern Italy
  
    Turn Complete - Italians
      Italians collect 17 PUs; end with 19 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Italians : -0,00
  British : -0,33
  Americans : 0,00
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: ANZAC round 9

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 9
  
    Purchase Units - ANZAC
      ANZAC buy 1 destroyer and 2 submarines; Remaining resources: 1 PUs; 
  
    Combat Move - ANZAC
      1 destroyer moved from 42 Sea Zone to 39 Sea Zone
         ANZAC take 41 Sea Zone from Japanese
      1 fighter moved from 44 Sea Zone to 39 Sea Zone
  
    Combat - ANZAC
      Battle in 39 Sea Zone
        ANZAC attack with 1 destroyer and 1 fighter
        Japanese defend with 1 submarine
          ANZAC roll dice for 1 destroyer and 1 fighter in 39 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 submarine in 39 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          1 submarine owned by the Japanese lost in 39 Sea Zone
        ANZAC win, taking 39 Sea Zone from Neutral with 1 destroyer and 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Japanese: 1 submarine
  
    Non Combat Move - ANZAC
      1 fighter moved from 39 Sea Zone to India
      1 destroyer moved from 42 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 destroyer moved from 62 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 destroyer moved from 42 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 cruiser, 1 destroyer and 2 submarines moved from 42 Sea Zone to 44 Sea Zone
      2 aaGuns, 1 artillery and 4 infantry moved from New South Wales to Queensland
      1 infantry moved from Iraq to Northwest Persia
      1 fighter moved from Northwest Persia to Russia
  
    Place Units - ANZAC
      1 destroyer and 2 submarines placed in 62 Sea Zone
  
    Turn Complete - ANZAC
      ANZAC collect 11 PUs; end with 12 PUs
      Objective ANZAC 3 Pacific Supply Lines: ANZAC met a national objective for an additional 3 PUs; end with 15 PUs
      Objective ANZAC 2 Control Strategic Islands: ANZAC met a national objective for an additional 3 PUs; end with 18 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  ANZAC : 0,17
  Japanese : -0,17
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: French round 9

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 9
  
    Purchase Units - ANZAC
      ANZAC buy 1 destroyer and 2 submarines; Remaining resources: 1 PUs; 
  
    Combat Move - ANZAC
      1 destroyer moved from 42 Sea Zone to 39 Sea Zone
         ANZAC take 41 Sea Zone from Japanese
      1 fighter moved from 44 Sea Zone to 39 Sea Zone
  
    Combat - ANZAC
      Battle in 39 Sea Zone
        ANZAC attack with 1 destroyer and 1 fighter
        Japanese defend with 1 submarine
          ANZAC roll dice for 1 destroyer and 1 fighter in 39 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          Japanese roll dice for 1 submarine in 39 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          1 submarine owned by the Japanese lost in 39 Sea Zone
        ANZAC win, taking 39 Sea Zone from Neutral with 1 destroyer and 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Japanese: 1 submarine
  
    Non Combat Move - ANZAC
      1 fighter moved from 39 Sea Zone to India
      1 destroyer moved from 42 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 destroyer moved from 62 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 destroyer moved from 42 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 cruiser, 1 destroyer and 2 submarines moved from 42 Sea Zone to 44 Sea Zone
      2 aaGuns, 1 artillery and 4 infantry moved from New South Wales to Queensland
      1 infantry moved from Iraq to Northwest Persia
      1 fighter moved from Northwest Persia to Russia
  
    Place Units - ANZAC
      1 destroyer and 2 submarines placed in 62 Sea Zone
  
    Turn Complete - ANZAC
      ANZAC collect 11 PUs; end with 12 PUs
      Objective ANZAC 3 Pacific Supply Lines: ANZAC met a national objective for an additional 3 PUs; end with 15 PUs
      Objective ANZAC 2 Control Strategic Islands: ANZAC met a national objective for an additional 3 PUs; end with 18 PUs
  
    Combat Move - French
  
    Turn Complete - French
  

  Combat Hit Differential Summary :

  ANZAC : 0,17
  Japanese : -0,17
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Germans round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Research Technology - Germans
  
    Purchase Units - Germans
      Germans buy 4 artilleries, 2 fighters, 11 infantry and 1 submarine; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 armour moved from Archangel to Urals
         Germans take Nenetsia from Russians
         Germans take Urals from Russians
      2 infantry moved from Archangel to Vologda
      1 infantry moved from Archangel to Smolensk
      1 infantry moved from Volgograd to Samara
      1 infantry moved from Volgograd to Kazakhstan
      1 infantry moved from Rostov to Caucasus
      1 tactical_bomber moved from Bryansk to Caucasus
      1 fighter moved from Southern Italy to Caucasus
      1 fighter moved from Bryansk to Smolensk
      1 bomber moved from Novgorod to Kazakhstan
      1 bomber moved from Western Germany to Vologda
      1 bomber moved from Novgorod to Samara
      1 infantry moved from Volgograd to Samara
      1 infantry moved from Rostov to Caucasus
      2 infantry moved from Western Germany to Holland Belgium
      1 submarine moved from 112 Sea Zone to 124 Sea Zone
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from 112 Sea Zone to 124 Sea Zone
      1 infantry moved from Bryansk to Smolensk
      4 fighters moved from 112 Sea Zone to Holland Belgium
  
    Combat - Germans
      Battle in Holland Belgium
        Germans attack with 4 fighters and 2 infantry
        British defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 4 fighters and 2 infantry in Holland Belgium, round 2 : 3/6 hits, 2,33 expected hits
          British roll dice for 1 infantry in Holland Belgium, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans and 1 infantry owned by the British lost in Holland Belgium
        Germans win, taking Holland Belgium from British with 4 fighters and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for British: 1 infantry
      Battle in 124 Sea Zone
        Germans attack with 2 fighters, 1 submarine and 2 tactical_bombers
        British defend with 1 destroyer
          Germans roll dice for 1 submarine in 124 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 destroyer in 124 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the British and 1 submarine owned by the Germans lost in 124 Sea Zone
        Germans win with 2 fighters and 2 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Germans: 1 submarine
        Casualties for British: 1 destroyer
      Battle in Smolensk
        Germans attack with 1 fighter and 2 infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Smolensk, round 2 : 0/3 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Smolensk, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Smolensk, round 3 : 0/3 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Smolensk, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Smolensk, round 4 : 0/3 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Smolensk, round 4 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Smolensk
          Germans roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Smolensk, round 5 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Smolensk, round 5 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Smolensk
        Germans win, taking Smolensk from Russians with 1 fighter and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Kazakhstan
        Germans attack with 1 bomber and 1 infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 bomber and 1 infantry in Kazakhstan, round 2 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Kazakhstan, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Kazakhstan
        Germans win, taking Kazakhstan from Russians with 1 bomber and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Samara
        Germans attack with 1 bomber and 2 infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Samara, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Samara, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 1 infantry owned by the Germans lost in Samara
        Germans win, taking Samara from Russians with 1 bomber and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Vologda
        Germans attack with 1 bomber and 2 infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Vologda, round 2 : 0/3 hits, 1,00 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Vologda, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Vologda
          Germans roll dice for 1 bomber and 1 infantry in Vologda, round 3 : 0/2 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Vologda, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 bomber and 1 infantry in Vologda, round 4 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Vologda, round 4 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 1 infantry owned by the Germans lost in Vologda
        Germans win with 1 bomber remaining. Battle score for attacker is -3
        Casualties for Germans: 2 infantry
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Caucasus
        Germans attack with 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        British defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Caucasus, round 2 : 1/4 hits, 1,50 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Caucasus, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the British lost in Caucasus
        Germans win, taking Caucasus from Russians with 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 infantry
  
    Non Combat Move - Germans
      1 fighter moved from Caucasus to Volgograd
      1 tactical_bomber moved from Caucasus to Bryansk
      1 aaGun and 3 artilleries moved from Ukraine to Bryansk
      1 infantry moved from Bryansk to Tambov
      1 infantry moved from Novgorod to Archangel
      1 transport moved from 115 Sea Zone to 114 Sea Zone
      2 infantry moved from Germany to 114 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 114 Sea Zone to 115 Sea Zone
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from 124 Sea Zone to 112 Sea Zone
      1 fighter moved from Western Germany to Southern Italy
      3 armour and 7 mech_infantrys moved from Archangel to Urals
      1 mech_infantry moved from Volgograd to Bryansk
      1 artillery and 1 infantry moved from Rostov to Bryansk
      1 fighter moved from Smolensk to Bryansk
      1 aaGun moved from Archangel to Belarus
      4 infantry moved from Novgorod to Belarus
      1 bomber moved from Vologda to Archangel
      1 aaGun moved from Rostov to Volgograd
      1 fighter moved from Western Germany to France
      1 artillery and 2 infantry moved from Western Germany to France
      4 fighters moved from Holland Belgium to 112 Sea Zone
      2 infantry moved from 115 Sea Zone to Novgorod
      1 bomber moved from Kazakhstan to Bryansk
      1 bomber moved from Samara to Novgorod
  
    Place Units - Germans
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Changing ownership of Vologda from Russians to Germans
      EDIT: Adding units owned by Germans to Vologda: 1 infantry
      EDIT: Removing units owned by Germans from Archangel: 1 bomber
      EDIT: Turning off Edit Mode
      1 submarine placed in 112 Sea Zone
      2 fighters placed in Western Germany
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from 112 Sea Zone: 1 fighter
      EDIT: Adding units owned by Germans to Bryansk: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from Bryansk: 1 fighter
      EDIT: Adding units owned by Germans to Ukraine: 1 aaGun and 1 fighter
      EDIT: Removing units owned by Germans from Bryansk: 1 aaGun
      EDIT: Turning off Edit Mode
      3 artilleries placed in Ukraine
      3 infantry placed in Volgograd
      3 infantry placed in Novgorod
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      1 artillery and 2 infantry placed in France
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from France: 2 infantry
      EDIT: Adding units owned by Germans to Western Germany: 2 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
      3 infantry placed in Germany
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from France: 1 infantry
      EDIT: Adding units owned by Germans to Western Germany: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from France: 2 mech_infantrys
      EDIT: Adding units owned by Germans to Western Germany: 2 mech_infantrys
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from Belarus: 1 infantry
      EDIT: Adding units owned by Germans to Archangel: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
  
    Turn Complete - Germans
      Germans collect 59 PUs; end with 59 PUs
      Trigger Germans 5 Swedish Iron Ore: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 64 PUs
      Objective Germans 3 Control Caucasus: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 69 PUs
      Objective Germans 2 Control Novgorod Or Volgograd Or Russia: Germans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 79 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : -2,83
  British : 1,33
  Russians : 0,67
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Russians round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - Russians
      Russians buy 7 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Russians
      1 fighter and 1 infantry moved from Russia to Smolensk
      1 fighter and 1 infantry moved from Russia to Vologda
      1 fighter and 1 infantry moved from Russia to Samara
      1 infantry and 1 tactical_bomber moved from Russia to Tambov
      2 armour and 2 mech_infantrys moved from Timguska to Kazakhstan
      2 mech_infantrys moved from Kansu to Kazakhstan
      6 infantry moved from Tsinghai to Kazakhstan
  
    Combat - Russians
      Battle in Tambov
        Russians attack with 1 infantry and 1 tactical_bomber
        Germans defend with 1 infantry
          Russians roll dice for 1 infantry and 1 tactical_bomber in Tambov, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Italians roll dice for 1 infantry in Tambov, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Tambov
        Russians win, taking Tambov from Italians with 1 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Germans: 1 infantry
      Battle in Smolensk
        Russians attack with 1 fighter and 1 infantry
        Germans defend with 1 infantry
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Smolensk, round 2 : 2/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Smolensk, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 1 infantry owned by the Germans lost in Smolensk
        Russians win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Russians: 1 infantry
        Casualties for Germans: 1 infantry
      Battle in Samara
        Russians attack with 1 fighter and 1 infantry
        Germans defend with 1 infantry
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Samara, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Samara, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Samara, round 3 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Samara, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Samara, round 4 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Samara, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Samara, round 5 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Samara, round 5 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Samara
         retreated to Samara
        Germans win with 1 infantry remaining. Battle score for attacker is -3
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Vologda
        Russians attack with 1 fighter and 1 infantry
        Germans defend with 1 infantry
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Vologda, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Vologda, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Vologda, round 3 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Vologda, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Vologda
        Russians win, taking Vologda from Germans with 1 fighter and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Germans: 1 infantry
      Battle in Kazakhstan
        Russians attack with 2 armour, 6 infantry and 4 mech_infantrys
        Germans defend with 1 infantry
          Russians roll dice for 2 armour, 6 infantry and 4 mech_infantrys in Kazakhstan, round 2 : 2/12 hits, 2,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Kazakhstan, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Kazakhstan
        Russians win, taking Kazakhstan from Germans with 2 armour, 6 infantry and 4 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Germans: 1 infantry
  
    Non Combat Move - Russians
      1 aaGun moved from Tsinghai to Kazakhstan
      1 fighter moved from Smolensk to Russia
      1 fighter moved from Vologda to Russia
      1 fighter moved from Samara to Russia
      1 tactical_bomber moved from Tambov to Russia
      1 infantry moved from Olgiy to Yenisey
      1 infantry moved from Kansu to Timguska
      1 infantry moved from Kansu to Novosibirsk
      1 infantry moved from Kansu to Tsinghai
      1 aaGun moved from Kansu to Novosibirsk
  
    Place Units - Russians
      7 infantry placed in Russia
  
    Turn Complete - Russians
      Russians collect 10 PUs; end with 10 PUs
      Trigger Russians 2 Persia Lend Lease Lane: Russians met a national objective for an additional 2 PUs; end with 12 PUs
      Trigger Russians 5 Persia Lend Lease Lane War With Japan: Russians met a national objective for an additional 2 PUs; end with 14 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : -0,67
  Italians : -0,33
  Russians : -2,00
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Japanese round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - Japanese
      Japanese buy 2 destroyers, 9 infantry and 5 submarines; Remaining resources: 0 PUs; 6 SuicideAttackTokens; 
  
    Combat Move - Japanese
      1 transport moved from 37 Sea Zone to 41 Sea Zone
      1 infantry moved from Sumatra to 41 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 41 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 infantry moved from 42 Sea Zone to Java
      1 battleship, 1 cruiser and 1 destroyer moved from 37 Sea Zone to 42 Sea Zone
      2 infantry moved from Shan State to Burma
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 37 Sea Zone to Burma
      1 infantry moved from Shensi to Tsinghai
      1 infantry moved from Sikang to Tsinghai
      1 infantry moved from Suiyuyan to Kansu
      1 armour and 1 mech_infantry moved from Central Mongolia to Yenisey
         Japanese take Dzavhan from Russians
      1 artillery and 1 infantry moved from Yakut S.S.R. to Yenisey
      1 bomber moved from Buryatia to Kansu
      1 bomber moved from Chahar to Tsinghai
      1 submarine moved from 37 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 destroyer moved from 20 Sea Zone to 42 Sea Zone
      5 carriers moved from 37 Sea Zone to 42 Sea Zone
      3 submarines moved from 37 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 20 Sea Zone to 35 Sea Zone
      2 carriers moved from 20 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 submarine moved from 35 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 submarine moved from 6 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 infantry moved from Wake Island to 31 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 31 Sea Zone to 49 Sea Zone
      1 infantry moved from 49 Sea Zone to Solomon Islands
      1 fighter moved from 31 Sea Zone to 25 Sea Zone
      1 submarine moved from 37 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 37 Sea Zone to Burma
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 37 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from 37 Sea Zone to 43 Sea Zone
      2 fighters moved from 37 Sea Zone to 35 Sea Zone
  
    Combat - Japanese
      Battle in 25 Sea Zone
        Japanese attack with 1 fighter
        Americans defend with 1 transport
          1 transport owned by the Americans lost in 25 Sea Zone
        Japanese win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Americans: 1 transport
      Battle in Solomon Islands
      Battle in 43 Sea Zone
        Japanese attack with 2 fighters, 1 submarine and 2 tactical_bombers
        ANZAC defend with 1 destroyer
          Japanese roll dice for 1 submarine in 43 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 2 fighters and 2 tactical_bombers in 43 Sea Zone, round 2 : 2/4 hits, 2,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 destroyer in 43 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the ANZAC lost in 43 Sea Zone
        Japanese win, taking Solomon Islands from ANZAC, taking 43 Sea Zone from Neutral with 2 fighters, 1 submarine and 2 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 8
        Casualties for ANZAC: 1 destroyer
      Battle in 35 Sea Zone
        Japanese attack with 3 fighters, 1 submarine and 1 tactical_bomber
        ANZAC defend with 1 destroyer
          Japanese roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 destroyer in 35 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the ANZAC lost in 35 Sea Zone
        Japanese win with 3 fighters, 1 submarine and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 8
        Casualties for ANZAC: 1 destroyer
      Battle in 42 Sea Zone
        Japanese attack with 1 battleship, 7 carriers, 1 cruiser, 2 destroyers, 5 submarines and 1 transport
        ANZAC defend with 1 destroyer
          Japanese roll dice for 5 submarines in 42 Sea Zone, round 2 : 1/5 hits, 1,67 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 destroyer in 42 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
        Units damaged: 1 battleship owned by the Japanese
          1 destroyer owned by the ANZAC lost in 42 Sea Zone
        Japanese win, taking 42 Sea Zone from Neutral with 1 battleship, 7 carriers, 1 cruiser, 2 destroyers, 5 submarines and 1 transport remaining. Battle score for attacker is 8
        Casualties for ANZAC: 1 destroyer
      Battle in Java
      Battle in Yenisey
        Japanese attack with 1 armour, 1 artillery, 1 infantry and 1 mech_infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Japanese roll dice for 1 armour, 1 artillery, 1 infantry and 1 mech_infantry in Yenisey, round 2 : 1/4 hits, 1,33 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Yenisey, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Yenisey
        Japanese win, taking Java from Americans, taking Yenisey from Russians with 1 armour, 1 artillery, 1 infantry and 1 mech_infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Kansu
        Japanese attack with 1 bomber and 1 infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Japanese roll dice for 1 bomber and 1 infantry in Kansu, round 2 : 2/2 hits, 0,83 expected hits
          Chinese roll dice for 1 infantry in Kansu, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Kansu
        Japanese win, taking Kansu from Chinese with 1 bomber and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Tsinghai
        Japanese attack with 1 bomber and 2 infantry
        Chinese defend with 1 infantry; Russians defend with 1 infantry
          Japanese roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Tsinghai, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          Chinese roll dice for 2 infantry in Tsinghai, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Tsinghai
          Japanese roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Tsinghai, round 3 : 0/3 hits, 1,00 expected hits
          Chinese roll dice for 1 infantry in Tsinghai, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Tsinghai, round 4 : 2/3 hits, 1,00 expected hits
          Chinese roll dice for 1 infantry in Tsinghai, round 4 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Tsinghai
        Japanese win, taking Tsinghai from Chinese with 1 bomber and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Russians: 1 infantry
        Casualties for Japanese: 1 infantry
        Casualties for Chinese: 1 infantry
      Battle in Burma
        Japanese attack with 2 fighters, 2 infantry and 2 tactical_bombers
        British defend with 2 infantry
          Japanese roll dice for 2 fighters, 2 infantry and 2 tactical_bombers in Burma, round 2 : 2/6 hits, 2,67 expected hits
          UK_Pacific roll dice for 2 infantry in Burma, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 2 infantry owned by the British lost in Burma
        Japanese win, taking Burma from UK_Pacific with 2 fighters, 1 infantry and 2 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Japanese: 1 infantry
        Casualties for British: 2 infantry
  
    Non Combat Move - Japanese
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from Burma to French Indo China
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from 43 Sea Zone to 42 Sea Zone
      3 fighters and 1 tactical_bomber moved from 35 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 artillery and 2 infantry moved from Shan State to Yunnan
      1 aaGun moved from Shan State to French Indo China
      3 infantry moved from French Indo China to Yunnan
      1 artillery and 1 infantry moved from Kiangsi to 20 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 20 Sea Zone to 42 Sea Zone
      1 battleship, 5 carriers, 1 cruiser, 2 destroyers, 5 fighters, 1 infantry, 1 marine, 3 submarines, 4 tactical_bombers and 1 transport moved from 31 Sea Zone to 49 Sea Zone
      1 fighter moved from 25 Sea Zone to 49 Sea Zone
      2 infantry moved from Central Mongolia to Suiyuyan
      1 infantry moved from Buyant-Uhaa to Chahar
      3 infantry moved from Ulaanbaatar to Central Mongolia
      1 infantry moved from Chahar to Hopei
      1 infantry moved from Hopei to Shensi
      1 infantry moved from Szechwan to Sikang
      1 infantry moved from Kweichow to Szechwan
      1 infantry moved from Anhwe to Hunan
      1 infantry moved from Hunan to Yunnan
      2 infantry moved from Anhwe to Kweichow
      3 infantry moved from Kiangsu to Anhwe
      1 bomber moved from Kansu to Kweichow
      1 bomber moved from Tsinghai to Yunnan
      1 tactical_bomber moved from Japan to French Indo China
  
    Place Units - Japanese
      2 destroyers placed in 19 Sea Zone
      5 submarines placed in 6 Sea Zone
      2 infantry placed in Japan
      1 infantry placed in Kiangsu
      Japanese undo move 1.
      1 destroyer placed in 19 Sea Zone
      1 destroyer placed in 37 Sea Zone
      1 infantry placed in Kiangsu
      3 infantry placed in French Indo China
      2 infantry placed in Malaya
  
    Turn Complete - Japanese
      Japanese collect 69 PUs; end with 69 PUs
      Objective Japanese 6 Home Islands: Japanese met a national objective for an additional 3 PUs; end with 72 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  ANZAC : 0,00
  Chinese : -0,67
  UK_Pacific : 0,33
  Russians : -0,33
  Japanese : -0,50
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Americans round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 1 artillery, 1 bomber, 1 carrier, 3 fighters, 4 infantry, 2 submarines and 1 transport; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Americans
      1 bomber moved from Gibraltar to Malta
      2 infantry moved from Morocco to 91 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 91 Sea Zone to 96 Sea Zone
      2 infantry moved from 96 Sea Zone to Malta
      1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      5 fighters moved from 44 Sea Zone to 19 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from Celebes to 44 Sea Zone
      1 artillery, 1 battleship, 4 carriers, 1 cruiser, 4 destroyers, 2 fighters, 1 infantry, 1 submarine and 1 transport moved from 44 Sea Zone to 20 Sea Zone
         Americans take 20 Sea Zone from Japanese
      1 artillery and 1 infantry moved from 20 Sea Zone to Kwangtung
  
    Combat - Americans
      Battle in Kwangtung
      Battle in Malta
        Americans attack with 1 bomber and 2 infantry
        Italians defend with 2 infantry
          Americans roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Malta, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          Italians roll dice for 2 infantry in Malta, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Americans and 1 infantry owned by the Italians lost in Malta
          Americans roll dice for 1 bomber and 1 infantry in Malta, round 3 : 2/2 hits, 0,83 expected hits
          Italians roll dice for 1 infantry in Malta, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Italians lost in Malta
        Americans win, taking Kwangtung from Japanese, taking Malta from Italians with 1 bomber and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Americans: 1 infantry
        Casualties for Italians: 2 infantry
      Battle in 19 Sea Zone
        Americans attack with 5 fighters
        Japanese defend with 1 destroyer
          Americans roll dice for 5 fighters in 19 Sea Zone, round 2 : 2/5 hits, 2,50 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Japanese lost in 19 Sea Zone
        Americans win with 5 fighters remaining. Battle score for attacker is 8
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
      Battle in Southern France
        Americans attack with 1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys
        Italians defend with 1 artillery, 1 factory_minor and 1 harbour
          Americans roll dice for 1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys in Southern France, round 2 : 6/11 hits, 2,83 expected hits
          Italians roll dice for 1 artillery in Southern France, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Italians lost in Southern France
        Americans win, taking Southern France from Italians with 1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Italians: 1 artillery
  
    Non Combat Move - Americans
      5 fighters moved from 19 Sea Zone to 20 Sea Zone
      1 destroyer moved from 10 Sea Zone to 25 Sea Zone
      1 destroyer moved from 10 Sea Zone to 30 Sea Zone
      1 fighter moved from Queensland to 20 Sea Zone
      9 fighters moved from Hawaiian Islands to Queensland
      1 aaGun moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 aaGun, 4 carriers, 1 cruiser, 3 destroyers, 2 submarines and 1 transport moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 aaGun moved from 26 Sea Zone to Hawaiian Islands
      1 fighter moved from Western United States to Midway
      1 fighter moved from Western United States to Hawaiian Islands
      1 bomber moved from Hawaiian Islands to Queensland
      1 bomber moved from Malta to Egypt
      4 infantry moved from Central United States to 101 Sea Zone
      4 infantry, 1 submarine and 2 transports moved from 101 Sea Zone to 91 Sea Zone
      4 infantry moved from 91 Sea Zone to Morocco
      2 transports moved from 91 Sea Zone to 101 Sea Zone
      2 fighters moved from Southern France to Gibraltar
      1 fighter moved from Eastern United States to Gibraltar
      2 aaGuns moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to United Kingdom
  
    Place Units - Americans
      1 infantry placed in Normandy Bordeaux
      2 fighters placed in 110 Sea Zone
      1 transport placed in 10 Sea Zone
      1 artillery and 3 infantry placed in Central United States
      1 carrier placed in 10 Sea Zone
      1 submarine placed in 10 Sea Zone
      1 bomber placed in Western United States
      1 fighter placed in Western United States
      1 submarine placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 59 PUs; end with 59 PUs
      Trigger Americans 7 North Africa Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 64 PUs
      Trigger Americans 6 Western Europe Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 69 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 79 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 84 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 89 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Italians : -0,33
  Americans : 3,83
  Japanese : -0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Chinese round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
  
    Combat Move - Chinese
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 0 PUs; end with 2 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Savegame • TripleA Turn Summary: UK_Pacific round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 1 artillery, 1 bomber, 1 carrier, 3 fighters, 4 infantry, 2 submarines and 1 transport; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Americans
      1 bomber moved from Gibraltar to Malta
      2 infantry moved from Morocco to 91 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 91 Sea Zone to 96 Sea Zone
      2 infantry moved from 96 Sea Zone to Malta
      1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      5 fighters moved from 44 Sea Zone to 19 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from Celebes to 44 Sea Zone
      1 artillery, 1 battleship, 4 carriers, 1 cruiser, 4 destroyers, 2 fighters, 1 infantry, 1 submarine and 1 transport moved from 44 Sea Zone to 20 Sea Zone
         Americans take 20 Sea Zone from Japanese
      1 artillery and 1 infantry moved from 20 Sea Zone to Kwangtung
  
    Combat - Americans
      Battle in Kwangtung
      Battle in Malta
        Americans attack with 1 bomber and 2 infantry
        Italians defend with 2 infantry
          Americans roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Malta, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          Italians roll dice for 2 infantry in Malta, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Americans and 1 infantry owned by the Italians lost in Malta
          Americans roll dice for 1 bomber and 1 infantry in Malta, round 3 : 2/2 hits, 0,83 expected hits
          Italians roll dice for 1 infantry in Malta, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Italians lost in Malta
        Americans win, taking Kwangtung from Japanese, taking Malta from Italians with 1 bomber and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Americans: 1 infantry
        Casualties for Italians: 2 infantry
      Battle in 19 Sea Zone
        Americans attack with 5 fighters
        Japanese defend with 1 destroyer
          Americans roll dice for 5 fighters in 19 Sea Zone, round 2 : 2/5 hits, 2,50 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Japanese lost in 19 Sea Zone
        Americans win with 5 fighters remaining. Battle score for attacker is 8
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
      Battle in Southern France
        Americans attack with 1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys
        Italians defend with 1 artillery, 1 factory_minor and 1 harbour
          Americans roll dice for 1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys in Southern France, round 2 : 6/11 hits, 2,83 expected hits
          Italians roll dice for 1 artillery in Southern France, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Italians lost in Southern France
        Americans win, taking Southern France from Italians with 1 artillery, 2 fighters, 6 infantry and 2 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Italians: 1 artillery
  
    Non Combat Move - Americans
      5 fighters moved from 19 Sea Zone to 20 Sea Zone
      1 destroyer moved from 10 Sea Zone to 25 Sea Zone
      1 destroyer moved from 10 Sea Zone to 30 Sea Zone
      1 fighter moved from Queensland to 20 Sea Zone
      9 fighters moved from Hawaiian Islands to Queensland
      1 aaGun moved from Western United States to 10 Sea Zone
      1 aaGun, 4 carriers, 1 cruiser, 3 destroyers, 2 submarines and 1 transport moved from 10 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 aaGun moved from 26 Sea Zone to Hawaiian Islands
      1 fighter moved from Western United States to Midway
      1 fighter moved from Western United States to Hawaiian Islands
      1 bomber moved from Hawaiian Islands to Queensland
      1 bomber moved from Malta to Egypt
      4 infantry moved from Central United States to 101 Sea Zone
      4 infantry, 1 submarine and 2 transports moved from 101 Sea Zone to 91 Sea Zone
      4 infantry moved from 91 Sea Zone to Morocco
      2 transports moved from 91 Sea Zone to 101 Sea Zone
      2 fighters moved from Southern France to Gibraltar
      1 fighter moved from Eastern United States to Gibraltar
      2 aaGuns moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to United Kingdom
  
    Place Units - Americans
      1 infantry placed in Normandy Bordeaux
      2 fighters placed in 110 Sea Zone
      1 transport placed in 10 Sea Zone
      1 artillery and 3 infantry placed in Central United States
      1 carrier placed in 10 Sea Zone
      1 submarine placed in 10 Sea Zone
      1 bomber placed in Western United States
      1 fighter placed in Western United States
      1 submarine placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 59 PUs; end with 59 PUs
      Trigger Americans 7 North Africa Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 64 PUs
      Trigger Americans 6 Western Europe Beach Head: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 69 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 79 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 84 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 89 PUs
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Loses Burma Road: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Closed
  
    Combat Move - Chinese
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 0 PUs; end with 2 PUs
  
    Purchase Units - British
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Americans from 110 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Adding units owned by Americans to 91 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Turning off Edit Mode
      British buy 1 artillery, 1 fighter, 5 infantry, 4 mech_infantrys and 1 transport; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Purchase Units - UK_Pacific
      UK_Pacific buy 1 artillery and 1 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - British
      1 mech_infantry moved from Normandy Bordeaux to Northern Italy
      1 fighter moved from Gibraltar to Northern Italy
      3 fighters moved from United Kingdom to Northern Italy
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Normandy Bordeaux to Holland Belgium
      2 fighters moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      2 infantry moved from Morocco to 92 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 92 Sea Zone to 110 Sea Zone
      2 infantry moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber moved from India to Burma
      2 infantry moved from Northwest Persia to Caucasus
      1 bomber moved from Iraq to 96 Sea Zone
      1 mech_infantry moved from Eastern Persia to Turkmenistan
         Russians take Turkmenistan from Germans
      4 fighters moved from Eastern Persia to Caucasus
  
    Combat - British
      Battle in 96 Sea Zone
        British attack with 1 bomber; Americans loiter and taunt
        Italians defend with 1 transport
          1 transport owned by the Italians lost in 96 Sea Zone
        British win with 1 bomber remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Italians: 1 transport
      Battle in Northern Italy
        British attack with 4 fighters and 1 mech_infantry
        Italians defend with 1 artillery and 1 factory_major
          British roll dice for 4 fighters and 1 mech_infantry in Northern Italy, round 2 : 1/5 hits, 2,17 expected hits
          Italians roll dice for 1 artillery in Northern Italy, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Italians and 1 fighter owned by the British lost in Northern Italy
        British converts factory_major into different units
        British win, taking Northern Italy from Italians with 3 fighters and 1 mech_infantry remaining. Battle score for attacker is -6
        Casualties for British: 1 fighter
        Casualties for Italians: 1 artillery
      Battle in Holland Belgium
        British attack with 3 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Germans defend with 1 infantry
          British roll dice for 2 battleships in Holland Belgium, round 2 : 1/2 hits, 1,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Holland Belgium, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Holland Belgium
        British win, taking Holland Belgium from Germans with 3 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Germans: 1 infantry
      Battle in Burma
        British attack with 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        Japanese defend with 1 infantry
          British roll dice for 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Burma, round 2 : 2/5 hits, 2,00 expected hits
          Japanese roll dice for 1 infantry in Burma, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the British lost in Burma
        British win, taking Burma from Japanese with 2 fighters, 1 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for British: 1 infantry
        Casualties for Japanese: 1 infantry
      Battle in Caucasus
        British attack with 4 fighters and 2 infantry
        Germans defend with 2 infantry
          British roll dice for 4 fighters and 2 infantry in Caucasus, round 2 : 4/6 hits, 2,33 expected hits
          Germans roll dice for 2 infantry in Caucasus, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the Germans and 1 infantry owned by the British lost in Caucasus
        British win, taking Caucasus from Germans with 4 fighters and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 infantry
        Casualties for Germans: 2 infantry
  
    Non Combat Move - British
      1 fighter moved from Eastern Persia to Russia
      2 fighters and 1 tactical_bomber moved from Burma to India
      1 infantry moved from West India to India
      2 mech_infantrys moved from India to West India
      6 infantry moved from Iraq to Northwest Persia
      2 infantry moved from Trans-Jordan to Iraq
      1 armour moved from Iraq to Persia
      2 mech_infantrys moved from Egypt to Iraq
      4 fighters moved from Caucasus to Eastern Persia
      1 armour moved from Eastern Persia to Persia
      1 destroyer moved from 77 Sea Zone to 81 Sea Zone
      2 aaGuns, 2 artilleries and 4 infantry moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      3 fighters moved from Northern Italy to Southern France
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Holland Belgium to Southern France
      1 submarine moved from 110 Sea Zone to 125 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to 110 Sea Zone
      1 fighter moved from Holland Belgium to Southern France
      1 fighter moved from Gibraltar to Egypt
      1 fighter moved from Egypt to Eastern Persia
      1 bomber moved from 96 Sea Zone to Iraq
      1 artillery and 1 infantry moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 110 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 91 Sea Zone to Morocco
      1 infantry moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 110 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 infantry moved from 91 Sea Zone to Morocco
  
    Place Units - British
      3 mech_infantrys placed in Egypt
      2 infantry and 1 mech_infantry placed in Iraq
      1 transport placed in 110 Sea Zone
      1 artillery, 1 fighter and 3 infantry placed in United Kingdom
  
    Turn Complete - British
      Total Cost from Convoy Blockades: 0
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 97 Sea Zone. Rolls: 6
      British collect 47 PUs; end with 47 PUs
      Trigger British 3 No Enemy Submarines: British met a national objective for an additional 3 PUs; end with 50 PUs
      Objective British 4 Control Convoy Lanes: British met a national objective for an additional 3 PUs; end with 53 PUs
      Objective British 1 Original: British met a national objective for an additional 3 PUs; end with 56 PUs
  
    Place Units - UK_Pacific
      1 artillery and 1 infantry placed in India
  
    Turn Complete - UK_Pacific
      UK_Pacific collect 9 PUs; end with 9 PUs
      Trigger UK Pacific 4 No Enemy Submarines: UK_Pacific met a national objective for an additional 3 PUs; end with 12 PUs
      Some Units in India change ownership: 1 artillery and 1 infantry
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : 0,00
  Italians : 0,33
  British : 0,17
  Americans : 3,83
  Japanese : 0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Italians round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - Italians
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Italians buy 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry; Remaining resources: 2 PUs; 
  
    Combat Move - Italians
      2 infantry moved from Southern Italy to 97 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 97 Sea Zone to 99 Sea Zone
      2 infantry moved from 99 Sea Zone to Cyprus
      1 bomber and 1 fighter moved from Southern Italy to Cyprus
      1 artillery and 6 infantry moved from France to Northern Italy
  
    Combat - Italians
      Battle in Northern Italy
        Italians attack with 1 artillery and 6 infantry
        British defend with 1 factory_minor and 1 mech_infantry
          Italians roll dice for 1 artillery and 6 infantry in Northern Italy, round 2 : 2/7 hits, 1,50 expected hits
          British roll dice for 1 mech_infantry in Northern Italy, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 mech_infantry owned by the British lost in Northern Italy
        Italians win, taking Northern Italy from British with 1 artillery and 6 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for British: 1 mech_infantry
      Battle in Cyprus
        Italians attack with 1 bomber, 1 fighter and 2 infantry
        British defend with 1 artillery and 1 infantry
          Italians roll dice for 1 bomber, 1 fighter and 2 infantry in Cyprus, round 2 : 1/4 hits, 1,50 expected hits
          British roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Cyprus, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the British lost in Cyprus
          Italians roll dice for 1 bomber, 1 fighter and 2 infantry in Cyprus, round 3 : 1/4 hits, 1,50 expected hits
          British roll dice for 1 artillery in Cyprus, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the British lost in Cyprus
        Italians win, taking Cyprus from British with 1 bomber, 1 fighter and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for British: 1 artillery and 1 infantry
  
    Non Combat Move - Italians
      1 bomber moved from Cyprus to Southern Italy
      1 fighter moved from Cyprus to Greece
      2 armour and 4 mech_infantrys moved from Bryansk to Rostov
      2 aaGuns moved from France to Northern Italy
  
    Place Units - Italians
      1 artillery, 1 fighter and 1 infantry placed in Southern Italy
  
    Turn Complete - Italians
      Italians collect 13 PUs; end with 15 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Italians : -0,50
  British : -1,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: ANZAC round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - ANZAC
      ANZAC buy 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry; Remaining resources: 1 PUs; 
  
    Combat Move - ANZAC
      1 submarine moved from 44 Sea Zone to 37 Sea Zone
      2 fighters moved from 20 Sea Zone to 37 Sea Zone
  
    Combat - ANZAC
      Battle in 37 Sea Zone
        ANZAC attack with 2 fighters and 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer
          ANZAC roll dice for 1 submarine in 37 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 2 fighters in 37 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 1,00 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 37 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Japanese lost in 37 Sea Zone
        ANZAC win, taking 37 Sea Zone from Neutral with 2 fighters and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is 8
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
  
    Non Combat Move - ANZAC
      2 fighters moved from 37 Sea Zone to 20 Sea Zone
      1 destroyer moved from 44 Sea Zone to 55 Sea Zone
      1 cruiser and 1 submarine moved from 44 Sea Zone to 20 Sea Zone
      1 transport moved from 62 Sea Zone to 46 Sea Zone
      2 infantry moved from New Guinea to 46 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 46 Sea Zone to 54 Sea Zone
      2 infantry moved from 54 Sea Zone to Queensland
      1 destroyer moved from 62 Sea Zone to 54 Sea Zone
  
    Place Units - ANZAC
      1 artillery, 1 fighter and 1 infantry placed in New South Wales
  
    Turn Complete - ANZAC
      ANZAC collect 11 PUs; end with 12 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  ANZAC : -0,33
  Japanese : -0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: French round 10

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 10
  
    Purchase Units - ANZAC
      ANZAC buy 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry; Remaining resources: 1 PUs; 
  
    Combat Move - ANZAC
      1 submarine moved from 44 Sea Zone to 37 Sea Zone
      2 fighters moved from 20 Sea Zone to 37 Sea Zone
  
    Combat - ANZAC
      Battle in 37 Sea Zone
        ANZAC attack with 2 fighters and 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer
          ANZAC roll dice for 1 submarine in 37 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 2 fighters in 37 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 1,00 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 37 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Japanese lost in 37 Sea Zone
        ANZAC win, taking 37 Sea Zone from Neutral with 2 fighters and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is 8
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
  
    Non Combat Move - ANZAC
      2 fighters moved from 37 Sea Zone to 20 Sea Zone
      1 destroyer moved from 44 Sea Zone to 55 Sea Zone
      1 cruiser and 1 submarine moved from 44 Sea Zone to 20 Sea Zone
      1 transport moved from 62 Sea Zone to 46 Sea Zone
      2 infantry moved from New Guinea to 46 Sea Zone
      2 infantry and 1 transport moved from 46 Sea Zone to 54 Sea Zone
      2 infantry moved from 54 Sea Zone to Queensland
      1 destroyer moved from 62 Sea Zone to 54 Sea Zone
  
    Place Units - ANZAC
      1 artillery, 1 fighter and 1 infantry placed in New South Wales
  
    Turn Complete - ANZAC
      ANZAC collect 11 PUs; end with 12 PUs
  
    Combat Move - French
      1 fighter moved from Gibraltar to 99 Sea Zone
  
    Combat - French
      Battle in 99 Sea Zone
        French attack with 1 fighter
        Italians defend with 1 transport
          1 transport owned by the Italians lost in 99 Sea Zone
        French win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Italians: 1 transport
  
    Non Combat Move - French
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Turning off Edit Mode
      1 fighter moved from 99 Sea Zone to Crete
      1 infantry moved from Morocco to 91 Sea Zone
  
    Turn Complete - French
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Adding units owned by Americans to 110 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Adding units owned by French to 110 Sea Zone: 2 infantry
      EDIT: Removing units owned by French from United Kingdom: 2 infantry
      EDIT: Removing units owned by Americans from 91 Sea Zone: 1 transport
      EDIT: Turning off Edit Mode
  

  Combat Hit Differential Summary :

  ANZAC : -0,33
  Japanese : -0,33
  

  Savegame • Missade du att flytta lite ANZAC-skepp? Du får ändra innan J om du vill. • TripleA Turn Summary: Germans round 11

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 11
  
    Research Technology - Germans
  
    Purchase Units - Germans
      Germans buy 3 artilleries, 1 destroyer, 1 fighter, 13 infantry, 1 mech_infantry and 1 submarine; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 destroyer moved from 112 Sea Zone to 125 Sea Zone
      1 infantry moved from Samara to Novosibirsk
      2 infantry moved from Archangel to Vologda
      2 infantry moved from Volgograd to Caucasus
      1 fighter moved from Volgograd to Tambov
      1 bomber moved from Bryansk to Novosibirsk
      1 mech_infantry moved from Urals to Novosibirsk
      2 armour and 2 mech_infantrys moved from Urals to Evenkiyskiy
         Germans take Evenkiyskiy from Russians
      2 armour and 2 mech_infantrys moved from Evenkiyskiy to Timguska
      2 armour and 4 mech_infantrys moved from Urals to Timguska
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Bryansk to Caucasus
      1 bomber moved from Novgorod to Vologda
      1 fighter moved from Southern Italy to 96 Sea Zone
      2 infantry moved from Western Germany to Holland Belgium
      2 fighters moved from 112 Sea Zone to 125 Sea Zone
      2 fighters and 2 tactical_bombers moved from 112 Sea Zone to Holland Belgium
      2 infantry moved from France to Normandy Bordeaux
      1 fighter moved from France to Normandy Bordeaux
      1 fighter moved from Western Germany to Normandy Bordeaux
      1 fighter moved from Western Germany to Holland Belgium
      1 fighter moved from Western Germany to Holland Belgium
      1 infantry moved from Bryansk to Tambov
      1 infantry moved from Bryansk to Tambov
  
    Combat - Germans
      Battle in 96 Sea Zone
        Germans attack with 1 fighter
        Americans defend with 1 transport
          1 transport owned by the Americans lost in 96 Sea Zone
        Germans win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Americans: 1 transport
      Battle in Timguska
        Germans attack with 4 armour and 6 mech_infantrys
        Russians defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 4 armour and 6 mech_infantrys in Timguska, round 2 : 4/10 hits, 3,00 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Timguska, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 1 mech_infantry owned by the Germans lost in Timguska
        Germans win, taking Timguska from Russians with 4 armour and 5 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is -1
        Casualties for Germans: 1 mech_infantry
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in 125 Sea Zone
        Germans attack with 1 destroyer and 2 fighters
        British defend with 1 submarine
          Germans roll dice for 1 destroyer and 2 fighters in 125 Sea Zone, round 2 : 1/3 hits, 1,33 expected hits
          British roll dice for 1 submarine in 125 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          1 submarine owned by the British lost in 125 Sea Zone
        Germans win with 1 destroyer and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for British: 1 submarine
      Battle in Normandy Bordeaux
        Germans attack with 2 fighters and 2 infantry
        Americans defend with 1 factory_minor, 1 harbour and 1 infantry
          Germans roll dice for 2 fighters and 2 infantry in Normandy Bordeaux, round 2 : 1/4 hits, 1,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 infantry in Normandy Bordeaux, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Americans lost in Normandy Bordeaux
        Germans win, taking Normandy Bordeaux from Americans with 2 fighters and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Americans: 1 infantry
      Battle in Holland Belgium
        Germans attack with 4 fighters, 2 infantry and 2 tactical_bombers
        British defend with 2 infantry
          Germans roll dice for 4 fighters, 2 infantry and 2 tactical_bombers in Holland Belgium, round 2 : 5/8 hits, 3,67 expected hits
          British roll dice for 2 infantry in Holland Belgium, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the British lost in Holland Belgium
        Germans win, taking Holland Belgium from British with 4 fighters, 2 infantry and 2 tactical_bombers remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for British: 2 infantry
      Battle in Novosibirsk
        Germans attack with 1 bomber, 1 infantry and 1 mech_infantry
        Russians defend with 1 aaGun and 1 infantry
          AA fire in Novosibirsk : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Germans roll dice for 1 bomber, 1 infantry and 1 mech_infantry in Novosibirsk, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          Russians roll dice for 1 aaGun and 1 infantry in Novosibirsk, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans and 1 aaGun owned by the Russians lost in Novosibirsk
          Germans roll dice for 1 bomber and 1 mech_infantry in Novosibirsk, round 3 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Novosibirsk, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Novosibirsk
        Germans win, taking Novosibirsk from Russians with 1 bomber and 1 mech_infantry remaining. Battle score for attacker is 5
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for Russians: 1 aaGun and 1 infantry
      Battle in Tambov
        Germans attack with 1 fighter and 2 infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Tambov, round 2 : 1/3 hits, 0,83 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Tambov, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 1 infantry owned by the Germans lost in Tambov
        Germans win, taking Tambov from Russians with 1 fighter and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Vologda
        Germans attack with 1 bomber and 2 infantry
        Russians defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 bomber and 2 infantry in Vologda, round 2 : 2/3 hits, 1,00 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Vologda, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Vologda
        Germans win, taking Vologda from Russians with 1 bomber and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Russians: 1 infantry
      Battle in Caucasus
        Germans attack with 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        British defend with 1 infantry
          Germans roll dice for 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Caucasus, round 2 : 3/4 hits, 1,50 expected hits
          Russians roll dice for 1 infantry in Caucasus, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the British lost in Caucasus
        Germans win, taking Caucasus from Russians with 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 infantry
  
    Non Combat Move - Germans
      1 infantry moved from Volgograd to Samara
      1 aaGun moved from Volgograd to Rostov
      1 aaGun, 10 armour, 8 artilleries, 17 infantry and 25 mech_infantrys moved from Bryansk to Rostov
      1 infantry moved from Belarus to Smolensk
      2 infantry moved from Novgorod to Archangel
      3 infantry moved from Novgorod to Belarus
      3 artilleries moved from Ukraine to Rostov
      1 fighter moved from Tambov to Ukraine
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Caucasus to Ukraine
      1 submarine moved from 112 Sea Zone to 124 Sea Zone
      2 fighters moved from 125 Sea Zone to 112 Sea Zone
      2 tactical_bombers moved from Holland Belgium to 112 Sea Zone
      4 artilleries and 3 infantry moved from France to Northern Italy
      1 infantry moved from Western Germany to Northern Italy
      1 infantry moved from Germany to Western Germany
      1 fighter moved from Normandy Bordeaux to Northern Italy
      1 fighter moved from Normandy Bordeaux to Western Germany
      1 fighter moved from Holland Belgium to Western Germany
      1 fighter moved from Holland Belgium to 112 Sea Zone
      1 transport moved from 115 Sea Zone to 112 Sea Zone
      1 bomber moved from Novosibirsk to Kweichow
      1 bomber moved from Vologda to Kweichow
      2 infantry moved from Germany to Western Germany
      2 fighters moved from Holland Belgium to 112 Sea Zone
      1 fighter moved from 96 Sea Zone to Southern Italy
      1 fighter moved from Ukraine to Southern Italy
  
    Place Units - Germans
      1 destroyer and 1 submarine placed in 112 Sea Zone
      1 fighter placed in Western Germany
      1 infantry placed in France
      4 infantry and 1 mech_infantry placed in Germany
      3 infantry placed in Novgorod
      3 artilleries placed in Ukraine
      3 infantry placed in Volgograd
      2 infantry placed in France
      Germans undo move 8.
      2 infantry placed in France
  
    Turn Complete - Germans
      Germans collect 64 PUs; end with 64 PUs
      Trigger Germans 5 Swedish Iron Ore: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 69 PUs
      Objective Germans 3 Control Caucasus: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 74 PUs
      Objective Germans 2 Control Novgorod Or Volgograd Or Russia: Germans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 84 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : 4,50
  British : -0,83
  AA fire in Novosibirsk : : -0,17
  Americans : -0,33
  Russians : 1,00
  

  Savegame • @trulpen Tänkte du subbarna? • Har för mig en tr i z54. Din des blockar antagligen för att jag inte ska wipa subbarna. • Kände att jag var tvungen att hämta gubbarna till Queensland så därför står den där. Japp stämmer med subbarna.

  Har aldrig flyttat över bombare till Japan så som du gör nu. Intressant. • TripleA Turn Summary: Russians round 11

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 Balanced Mod3, version: 3.4

  Game History

  Round: 11
  
    Purchase Units - Russians
      Russians buy 4 infantry; Remaining resources: 2 PUs; 
  
    Combat Move - Russians
      3 infantry moved from Kazakhstan to Volgograd
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Russia to Volgograd
      1 infantry moved from Kazakhstan to Samara
      1 infantry moved from Kazakhstan to Novosibirsk
      1 infantry moved from Russia to Samara
      1 fighter moved from Russia to Novosibirsk
      1 fighter moved from Russia to Samara
      1 artillery, 10 infantry and 4 mech_infantrys moved from Russia to Vologda
  
    Combat - Russians
      Battle in Volgograd
        Russians attack with 1 fighter, 3 infantry and 1 tactical_bomber
        Germans defend with 1 factory_minor and 3 infantry
          Russians roll dice for 1 fighter, 3 infantry and 1 tactical_bomber in Volgograd, round 2 : 0/5 hits, 1,67 expected hits
          Germans roll dice for 3 infantry in Volgograd, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          1 infantry owned by the Russians lost in Volgograd
          Russians roll dice for 1 fighter, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Volgograd, round 3 : 2/4 hits, 1,50 expected hits
          Germans roll dice for 3 infantry in Volgograd, round 3 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 2 infantry owned by the Germans lost in Volgograd
          Russians roll dice for 1 fighter, 1 infantry and 1 tactical_bomber in Volgograd, round 4 : 2/3 hits, 1,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Volgograd, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Volgograd
        Russians win, taking Volgograd from Germans with 1 fighter, 1 infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Russians: 2 infantry
        Casualties for Germans: 3 infantry
      Battle in Samara
        Russians attack with 1 fighter and 2 infantry
        Germans defend with 1 infantry
          Russians roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Samara, round 2 : 1/3 hits, 0,83 expected hits
          Germans roll dice for 1 infantry in Samara, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 1 infantry owned by the Germans lost in Samara
        Russians win, taking Samara from Germans with 1 fighter and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Russians: 1 infantry
        Casualties for Germans: 1 infantry
      Battle in Novosibirsk
        Russians attack with 1 fighter and 1 infantry
        Germans defend with 1 mech_infantry
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Novosibirsk, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 mech_infantry in Novosibirsk, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Russians roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Novosibirsk, round 3 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 mech_infantry in Novosibirsk, round 3 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the Russians and 1 mech_infantry owned by the Germans lost in Novosibirsk
        Russians win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 1
        Casualties for Russians: 1 infantry
        Casualties for Germans: 1 mech_infantry
      Battle in Vologda
        Russians attack with 1 artillery, 10 infantry and 4 mech_infantrys
        Germans defend with 2 infantry
          Russians roll dice for 1 artillery, 10 infantry and 4 mech_infantrys in Vologda, round 2 : 2/15 hits, 2,83 expected hits
          Germans roll dice for 2 infantry in Vologda, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the Germans lost in Vologda
        Russians win, taking Vologda from Germans with 1 artillery, 10 infantry and 4 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Germans: 2 infantry
  
    Non Combat Move - Russians
      2 armour and 1 mech_infantry moved from Kazakhstan to Samara
      2 armour and 1 mech_infantry moved from Samara to Vologda
      3 mech_infantrys moved from Kazakhstan to Russia
      1 fighter moved from Samara to Russia
      1 fighter moved from Novosibirsk to Russia
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Volgograd to Russia
      1 aaGun moved from Russia to Vologda
  
    Place Units - Russians
      4 infantry placed in Russia
  
    Turn Complete - Russians
      Russians collect 8 PUs; end with 10 PUs
      Trigger Russians 2 Persia Lend Lease Lane: Russians met a national objective for an additional 2 PUs; end with 12 PUs
      Trigger Russians 5 Persia Lend Lease Lane War With Japan: Russians met a national objective for an additional 2 PUs; end with 14 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans : 0,00
  Russians : -1,50
  

  Savegame


Log in to reply
 

Suggested Topics

 • 125
 • 20
 • 218
 • 29
 • 181
 • 143
 • 521
 • 51
I Will Never Grow Up Games
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys

42
Online

14.6k
Users

35.2k
Topics

1.4m
Posts