Maxi VS Enigma Winner takes it all:) • Helt i orden:) • @Maxiheimer
  Så går det løs. Jeg går ind med 98% chance. Hvis aksen også taber denne her tror jeg det er game over… Jeg har virkelig fornemmelsen af af dette her også går galt - håber jeg tager fejl 🤞 🤞 🤞 • TripleA Turn Summary: Germans round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Research Technology - Germans
  
    Purchase Units - Germans
      Germans buy 4 armour, 1 artillery, 11 infantry and 3 mech_infantrys; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      1 armour, 1 bomber, 2 fighters and 1 tactical_bomber moved from Western Germany to Southern France
      1 armour, 1 artillery, 2 infantry and 1 mech_infantry moved from Northern Italy to Southern France
      4 bombers moved from Caucasus to Southern France
      1 fighter moved from Germany to Southern France
      5 artilleries and 2 infantry moved from France to Southern France
      3 artilleries moved from Western Germany to Holland Belgium
      3 infantry moved from Western Germany to Holland Belgium
      2 armour and 1 mech_infantry moved from Novgorod to Finland
      1 armour moved from Urals to Evenkiyskiy
         Germans take Evenkiyskiy from Russians
      1 armour moved from Evenkiyskiy to Urals
      1 cruiser moved from 95 Sea Zone to 93 Sea Zone
      1 infantry moved from Novosibirsk to Tsinghai
      2 fighters and 1 tactical_bomber moved from Caucasus to Tsinghai
      1 mech_infantry moved from Volgograd to Tsinghai
  
    Combat - Germans
      Battle in 93 Sea Zone
        Germans attack with 1 cruiser
        Americans defend with 3 transports
          3 transports owned by the Americans lost in 93 Sea Zone
        Germans win with 1 cruiser remaining. Battle score for attacker is 21
        Casualties for Americans: 3 transports
      Battle in Holland Belgium
        Germans attack with 3 artilleries and 3 infantry
        Americans defend with 1 artillery and 3 infantry
          Germans roll dice for 3 artilleries and 3 infantry in Holland Belgium, round 2 : 1/6 hits, 2,00 expected hits
          Americans roll dice for 1 artillery and 3 infantry in Holland Belgium, round 2 : 1/4 hits, 1,33 expected hits
          1 infantry owned by the Germans and 1 infantry owned by the Americans lost in Holland Belgium
          Germans roll dice for 3 artilleries and 2 infantry in Holland Belgium, round 3 : 2/5 hits, 1,67 expected hits
          Americans roll dice for 1 artillery and 2 infantry in Holland Belgium, round 3 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          1 infantry owned by the Germans and 2 infantry owned by the Americans lost in Holland Belgium
          Germans roll dice for 3 artilleries and 1 infantry in Holland Belgium, round 4 : 1/4 hits, 1,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 artillery in Holland Belgium, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Americans lost in Holland Belgium
        Germans win, taking Holland Belgium from Americans with 3 artilleries and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Germans: 2 infantry
        Casualties for Americans: 1 artillery and 3 infantry
      Battle in Finland
        Germans attack with 2 armour and 1 mech_infantry
        French defend with 1 infantry; Americans defend with 2 artilleries
          Germans roll dice for 2 armour and 1 mech_infantry in Finland, round 2 : 2/3 hits, 1,17 expected hits
          Americans roll dice for 2 artilleries and 1 infantry in Finland, round 2 : 1/3 hits, 1,00 expected hits
          1 artillery owned by the Americans, 1 infantry owned by the French and 1 mech_infantry owned by the Germans lost in Finland
          Germans roll dice for 2 armour in Finland, round 3 : 0/2 hits, 1,00 expected hits
          Americans roll dice for 1 artillery in Finland, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 2 armour in Finland, round 4 : 0/2 hits, 1,00 expected hits
          Americans roll dice for 1 artillery in Finland, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 2 armour in Finland, round 5 : 1/2 hits, 1,00 expected hits
          Americans roll dice for 1 artillery in Finland, round 5 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Americans lost in Finland
        Germans win, taking Finland from Americans with 2 armour remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Germans: 1 mech_infantry
        Casualties for Americans: 2 artilleries
        Casualties for French: 1 infantry
      Battle in Tsinghai
        Germans attack with 2 fighters, 1 infantry, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber
        Chinese defend with 2 infantry
          Germans roll dice for 2 fighters, 1 infantry, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber in Tsinghai, round 2 : 3/5 hits, 2,00 expected hits
          Chinese roll dice for 2 infantry in Tsinghai, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Germans and 2 infantry owned by the Chinese lost in Tsinghai
        Germans win, taking Tsinghai from Chinese with 2 fighters, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for Chinese: 2 infantry
      Battle in Southern France
        Germans attack with 2 armour, 6 artilleries, 5 bombers, 3 fighters, 4 infantry, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber
        British defend with 2 fighters and 1 tactical_bomber; French defend with 1 infantry; Americans defend with 1 aaGun, 4 artilleries, 1 bomber, 1 factory_minor, 3 fighters, 1 harbour and 4 infantry
          Americans roll AA dice in Southern France : 0/3 hits, 0,50 expected hits
          Germans roll dice for 2 armour, 6 artilleries, 5 bombers, 3 fighters, 4 infantry, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber in Southern France, round 2 : 9/22 hits, 10,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 aaGun, 4 artilleries, 1 bomber, 5 fighters, 5 infantry and 1 tactical_bomber in Southern France, round 2 : 8/16 hits, 7,00 expected hits
          4 artilleries owned by the Germans, 1 aaGun owned by the Americans, 4 infantry owned by the Germans, 4 infantry owned by the Americans, 1 bomber owned by the Americans, 2 artilleries owned by the Americans and 1 infantry owned by the French lost in Southern France
          Germans roll dice for 2 armour, 2 artilleries, 5 bombers, 3 fighters, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber in Southern France, round 3 : 8/14 hits, 7,50 expected hits
          Americans roll dice for 2 artilleries, 5 fighters and 1 tactical_bomber in Southern France, round 3 : 3/8 hits, 4,50 expected hits
          1 tactical_bomber owned by the British, 2 artilleries owned by the Germans, 3 fighters owned by the Americans, 2 artilleries owned by the Americans, 1 mech_infantry owned by the Germans and 2 fighters owned by the British lost in Southern France
        Germans win, taking Southern France from Americans with 2 armour, 5 bombers, 3 fighters and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 69
        Casualties for Germans: 6 artilleries, 4 infantry and 1 mech_infantry
        Casualties for Americans: 1 aaGun, 4 artilleries, 1 bomber, 3 fighters and 4 infantry
        Casualties for French: 1 infantry
        Casualties for British: 2 fighters and 1 tactical_bomber
  
    Non Combat Move - Germans
      1 fighter moved from Southern France to Western Germany
      1 fighter moved from Southern France to Western Germany
      1 fighter moved from Southern France to Northern Italy
      1 tactical_bomber moved from Southern France to Western Germany
      1 fighter moved from Western Germany to Germany
      1 bomber moved from Southern France to Western Germany
      1 battleship moved from 95 Sea Zone to 93 Sea Zone
      2 fighters and 1 tactical_bomber moved from Tsinghai to Volgograd
      1 mech_infantry moved from Volgograd to Bryansk
      2 armour moved from Volgograd to Rostov
      4 bombers moved from Southern France to Northern Italy
  
    Place Units - Germans
      3 armour placed in Volgograd
      3 infantry placed in Caucasus
      Germans undo move 1.
      3 armour placed in Volgograd
      1 armour and 1 mech_infantry placed in Novgorod
      2 mech_infantrys placed in Germany
      1 artillery and 2 infantry placed in France
      6 infantry placed in Western Germany
      Germans undo move 3.
      1 armour and 1 mech_infantry placed in Western Germany
      Germans undo move 3.
      Germans undo move 4.
      2 mech_infantrys placed in Western Germany
      2 infantry placed in Germany
      4 infantry placed in Western Germany
      Germans undo move 1.
      2 infantry placed in Caucasus
      1 infantry placed in Western Germany
      Germans undo move 2.
      1 infantry placed in Western Germany
      1 artillery and 1 infantry placed in France
  
    Turn Complete - Germans
      Germans collect 61 PUs; end with 61 PUs
      Objective Germans 3 Control Caucasus: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 66 PUs
      Objective Germans 2 Control Novgorod Or Volgograd Or Russia: Germans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 76 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : 0,33
  Americans regular : -2,17
  Americans AA : -0,50
  Germans regular : -1,83
  

  Savegame • @Enigma
  Puha 😱 . Rart at det gik godt. Så kan aksen måske holde lidt endnu. • I hvilket slag var det du havde 98% chance? • @Maxiheimer Sydfrankrig • TripleA Turn Summary: Russians round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - Russians
      Russians buy 4 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Russians
      1 mech_infantry moved from Trans-Jordan to Northwest Persia
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Iraq to Northwest Persia
  
    Combat - Russians
      Battle in Northwest Persia
        Russians attack with 1 fighter, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber
        Italians defend with 1 mech_infantry
          Russians roll dice for 1 fighter, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber in Northwest Persia, round 2 : 1/3 hits, 1,33 expected hits
          Italians roll dice for 1 mech_infantry in Northwest Persia, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 mech_infantry owned by the Italians lost in Northwest Persia
        Russians win, taking Northwest Persia from Italians with 1 fighter, 1 mech_infantry and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Italians: 1 mech_infantry
  
    Non Combat Move - Russians
      1 fighter and 1 tactical_bomber moved from Northwest Persia to Persia
      2 fighters moved from Persia to Russia
  
    Place Units - Russians
      4 infantry placed in Russia
  
    Turn Complete - Russians
      Russians collect 5 PUs; end with 5 PUs
      Objective Russians 2 Spread Of Communism: Russians met a national objective for an additional 6 PUs; end with 11 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Italians regular : -0,33
  Russians regular : -0,33
  

  Savegame • Hmm jeg syntes jeg fik den til at du havde lidt over 50%? hvad gav dig så høj procentuel forøgelse?? • @Maxiheimer Havde du overset de fire bombere i Caucasus? • TripleA Turn Summary: Japanese round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - Japanese
      Japanese buy 2 destroyers, 1 fighter, 3 infantry and 2 submarines; Remaining resources: 0 PUs; 2 SuicideAttackTokens; 
  
    Combat Move - Japanese
      1 armour moved from Kwangtung to 20 Sea Zone
      1 infantry moved from Kwangtung to 20 Sea Zone
      1 armour, 1 infantry and 1 transport moved from 20 Sea Zone to 36 Sea Zone
      1 armour and 1 infantry moved from 36 Sea Zone to French Indo China
      1 destroyer moved from 20 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 destroyer moved from 20 Sea Zone to 19 Sea Zone
      1 submarine moved from 20 Sea Zone to 19 Sea Zone
      1 submarine moved from 20 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 mech_infantry moved from Anhwe to Shensi
         Japanese take Shensi from Chinese
      1 mech_infantry moved from Anhwe to Kweichow
      2 bombers moved from Kwangtung to Kweichow
      1 artillery and 1 infantry moved from Kwangtung to Kwangsi
      2 fighters moved from Philippines to 35 Sea Zone
      1 fighter moved from 20 Sea Zone to 19 Sea Zone
      1 fighter moved from 20 Sea Zone to Kwangsi
  
    Combat - Japanese
      Battle in French Indo China
      Battle in Kweichow
        Japanese attack with 2 bombers and 1 mech_infantry
        Chinese defend with 1 artillery
          Japanese roll dice for 2 bombers and 1 mech_infantry in Kweichow, round 2 : 1/3 hits, 1,50 expected hits
          Chinese roll dice for 1 artillery in Kweichow, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Chinese lost in Kweichow
        Japanese win, taking French Indo China from UK_Pacific, taking Kweichow from Chinese with 2 bombers and 1 mech_infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Chinese: 1 artillery
      Battle in Kwangsi
        Japanese attack with 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry
        British defend with 1 infantry
          Japanese roll dice for 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry in Kwangsi, round 2 : 1/3 hits, 1,17 expected hits
          Chinese roll dice for 1 infantry in Kwangsi, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 infantry owned by the British lost in Kwangsi
        Japanese win, taking Kwangsi from Chinese with 1 artillery, 1 fighter and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 1 infantry
      Battle in 35 Sea Zone
        Japanese attack with 1 destroyer, 2 fighters and 1 submarine
        ANZAC defend with 1 submarine
          Japanese roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer and 2 fighters in 35 Sea Zone, round 2 : 0/3 hits, 1,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,17 expected hits
          1 submarine owned by the Japanese lost in 35 Sea Zone
          Japanese roll dice for 1 destroyer and 2 fighters in 35 Sea Zone, round 3 : 1/3 hits, 1,33 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          1 submarine owned by the ANZAC lost in 35 Sea Zone
        Japanese win, taking 35 Sea Zone from ANZAC with 1 destroyer and 2 fighters remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Japanese: 1 submarine
        Casualties for ANZAC: 1 submarine
      Battle in 19 Sea Zone
        Japanese attack with 1 destroyer, 1 fighter and 1 submarine
        Americans defend with 1 submarine
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer and 1 fighter in 19 Sea Zone, round 2 : 1/2 hits, 0,83 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          1 submarine owned by the Americans lost in 19 Sea Zone
        Japanese win, taking 19 Sea Zone from Americans with 1 destroyer, 1 fighter and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Americans: 1 submarine
  
    Non Combat Move - Japanese
      3 transports moved from 20 Sea Zone to 19 Sea Zone
      3 infantry moved from Kiangsu to 19 Sea Zone
      3 infantry moved from Manchuria to 19 Sea Zone
      6 infantry and 3 transports moved from 19 Sea Zone to 36 Sea Zone
      6 infantry moved from 36 Sea Zone to French Indo China
      1 battleship and 1 carrier moved from 20 Sea Zone to 36 Sea Zone
      2 fighters moved from 35 Sea Zone to Philippines
      2 bombers moved from Kweichow to Kwangtung
      1 fighter moved from 19 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 fighter moved from 35 Sea Zone to Philippines
      1 fighter moved from Kwangsi to 36 Sea Zone
  
    Place Units - Japanese
      3 infantry placed in Kwangtung
      2 destroyers and 2 submarines placed in 6 Sea Zone
      1 fighter placed in Japan
  
    Turn Complete - Japanese
      Total Cost from Convoy Blockades: 5
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 6 Sea Zone. Rolls: 2,3
      Japanese collect 44 PUs (5 lost to blockades); end with 44 PUs
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Japanese from Kwangtung: 2 bombers
      EDIT: Adding units owned by Japanese to Kiangsu: 2 bombers
      EDIT: Turning off Edit Mode
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : -0,67
  Americans regular : -0,17
  Japanese regular : -2,83
  ANZAC regular : 0,67
  

  Savegame • Ja det gjorde jeg😢 😢 • TripleA Turn Summary: Americans round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 6 artilleries, 1 fighter, 8 infantry and 4 transports; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Americans
      1 submarine moved from 110 Sea Zone to 92 Sea Zone
      3 infantry moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      1 artillery and 1 infantry moved from Queensland to 54 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 54 Sea Zone to 37 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 37 Sea Zone to Malaya
      1 submarine moved from 54 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 submarine moved from 6 Sea Zone to 19 Sea Zone
      1 bomber moved from Eastern United States to 92 Sea Zone
      1 destroyer moved from 54 Sea Zone to 37 Sea Zone
         Americans take 42 Sea Zone from Japanese
         Americans take 37 Sea Zone from Japanese
  
    Combat - Americans
      Japanese scrambles 3 units out of Philippines to defend against the attack in 35 Sea Zone
      Battle in Malaya
      Battle in 35 Sea Zone
        Americans attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 3 fighters
          Americans roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer and 3 fighters in 35 Sea Zone, round 2 : 2/4 hits, 2,33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans and 1 destroyer owned by the Japanese lost in 35 Sea Zone
        Japanese win, taking Malaya from Japanese with 3 fighters remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
      Battle in 92 Sea Zone
        Americans attack with 1 bomber and 1 submarine
        Italians defend with 2 destroyers
          Americans roll dice for 1 submarine in 92 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 bomber in 92 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,67 expected hits
          Italians roll dice for 2 destroyers in 92 Sea Zone, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          1 destroyer owned by the Italians lost in 92 Sea Zone
          Americans roll dice for 1 submarine in 92 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 bomber in 92 Sea Zone, round 3 : 1/1 hits, 0,67 expected hits
          Italians roll dice for 1 destroyer in 92 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Italians lost in 92 Sea Zone
        Americans win with 1 bomber and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is 16
        Casualties for Italians: 2 destroyers
      Battle in Southern France
        Americans attack with 3 infantry
        Germans defend with 2 armour, 1 factory_minor and 1 harbour
          Americans roll dice for 3 infantry in Southern France, round 2 : 1/3 hits, 0,50 expected hits
          Germans roll dice for 2 armour in Southern France, round 2 : 1/2 hits, 1,00 expected hits
          1 armour owned by the Germans and 1 infantry owned by the Americans lost in Southern France
          Americans roll dice for 2 infantry in Southern France, round 3 : 0/2 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 armour in Southern France, round 3 : 1/1 hits, 0,50 expected hits
          1 infantry owned by the Americans lost in Southern France
          Americans roll dice for 1 infantry in Southern France, round 4 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Germans roll dice for 1 armour in Southern France, round 4 : 0/1 hits, 0,50 expected hits
        1 infantry owned by the Americans retreated to Normandy Bordeaux
        Germans win with 1 armour remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Americans: 2 infantry
        Casualties for Germans: 1 armour
      Battle in 19 Sea Zone
        Americans attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 1 submarine
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 4 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans lost in 19 Sea Zone
        Japanese win with 1 destroyer and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is -6
        Casualties for Americans: 1 submarine
      Moving scrambled unit from 35 Sea Zone back to originating territory: Philippines
      Moving scrambled unit from 35 Sea Zone back to originating territory: Philippines
      Moving scrambled unit from 35 Sea Zone back to originating territory: Philippines
  
    Non Combat Move - Americans
      2 artilleries and 2 infantry moved from Gibraltar to 91 Sea Zone
      2 artilleries, 2 infantry and 2 transports moved from 91 Sea Zone to 112 Sea Zone
      2 artilleries and 2 infantry moved from 112 Sea Zone to Norway
      3 artilleries and 3 infantry moved from Gibraltar to 91 Sea Zone
      3 artilleries, 3 infantry and 3 transports moved from 91 Sea Zone to 110 Sea Zone
      3 artilleries and 3 infantry moved from 110 Sea Zone to Normandy Bordeaux
      1 bomber moved from 92 Sea Zone to Gibraltar
      1 artillery and 3 infantry moved from Eastern United States to 101 Sea Zone
      1 artillery, 3 infantry and 2 transports moved from 101 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 artillery and 3 infantry moved from 91 Sea Zone to Gibraltar
      1 fighter moved from Eastern United States to 91 Sea Zone
      1 fighter moved from Java to India
      1 submarine moved from 26 Sea Zone to 54 Sea Zone
      1 destroyer moved from 15 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 infantry moved from Tobruk to Alexandria
  
    Place Units - Americans
      1 artillery and 2 infantry placed in Normandy Bordeaux
      1 artillery and 2 infantry placed in Norway
      4 artilleries, 1 fighter and 4 infantry placed in Eastern United States
      4 transports placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 58 PUs; end with 58 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 68 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 73 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 78 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Americans regular : -0,33
  Italians regular : -1,00
  Japanese regular : -0,83
  Germans regular : 0,00
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Chinese round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Artillery Supplies: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Open
      Chinese buy 1 artillery and 3 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
      1 artillery and 1 infantry moved from Kansu to Tsinghai
      1 artillery and 2 infantry moved from Yunnan to Kwangsi
      1 infantry moved from Yunnan to Kwangsi
  
    Combat - Chinese
      Battle in Tsinghai
        Chinese attack with 1 artillery and 1 infantry
        Germans defend with 1 mech_infantry
          Chinese roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Tsinghai, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 mech_infantry in Tsinghai, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 mech_infantry owned by the Germans lost in Tsinghai
        Chinese win, taking Tsinghai from Germans with 1 artillery and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Germans: 1 mech_infantry
      Battle in Kwangsi
        Chinese attack with 1 artillery and 3 infantry
        Japanese defend with 1 artillery and 1 infantry
          Chinese roll dice for 1 artillery and 3 infantry in Kwangsi, round 2 : 2/4 hits, 1,00 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Kwangsi, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese, 1 artillery owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Kwangsi
        Chinese win, taking Kwangsi from Japanese with 1 artillery and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Chinese: 1 infantry
        Casualties for Japanese: 1 artillery and 1 infantry
  
    Non Combat Move - Chinese
  
    Place Units - Chinese
      1 artillery and 3 infantry placed in Yunnan
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 5 PUs; end with 5 PUs
      Objective Chinese 1 Burma Road: Chinese met a national objective for an additional 6 PUs; end with 11 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : 1,33
  Japanese regular : 0,33
  Germans regular : -0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: UK_Pacific round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - Americans
      Americans buy 6 artilleries, 1 fighter, 8 infantry and 4 transports; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Americans
      1 submarine moved from 110 Sea Zone to 92 Sea Zone
      3 infantry moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      1 artillery and 1 infantry moved from Queensland to 54 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 54 Sea Zone to 37 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 37 Sea Zone to Malaya
      1 submarine moved from 54 Sea Zone to 35 Sea Zone
      1 submarine moved from 6 Sea Zone to 19 Sea Zone
      1 bomber moved from Eastern United States to 92 Sea Zone
      1 destroyer moved from 54 Sea Zone to 37 Sea Zone
         Americans take 42 Sea Zone from Japanese
         Americans take 37 Sea Zone from Japanese
  
    Combat - Americans
      Japanese scrambles 3 units out of Philippines to defend against the attack in 35 Sea Zone
      Battle in Malaya
      Battle in 35 Sea Zone
        Americans attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 3 fighters
          Americans roll dice for 1 submarine in 35 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer and 3 fighters in 35 Sea Zone, round 2 : 2/4 hits, 2,33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans and 1 destroyer owned by the Japanese lost in 35 Sea Zone
        Japanese win, taking Malaya from Japanese with 3 fighters remaining. Battle score for attacker is 2
        Casualties for Americans: 1 submarine
        Casualties for Japanese: 1 destroyer
      Battle in 92 Sea Zone
        Americans attack with 1 bomber and 1 submarine
        Italians defend with 2 destroyers
          Americans roll dice for 1 submarine in 92 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 bomber in 92 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,67 expected hits
          Italians roll dice for 2 destroyers in 92 Sea Zone, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          1 destroyer owned by the Italians lost in 92 Sea Zone
          Americans roll dice for 1 submarine in 92 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Americans roll dice for 1 bomber in 92 Sea Zone, round 3 : 1/1 hits, 0,67 expected hits
          Italians roll dice for 1 destroyer in 92 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 destroyer owned by the Italians lost in 92 Sea Zone
        Americans win with 1 bomber and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is 16
        Casualties for Italians: 2 destroyers
      Battle in Southern France
        Americans attack with 3 infantry
        Germans defend with 2 armour, 1 factory_minor and 1 harbour
          Americans roll dice for 3 infantry in Southern France, round 2 : 1/3 hits, 0,50 expected hits
          Germans roll dice for 2 armour in Southern France, round 2 : 1/2 hits, 1,00 expected hits
          1 armour owned by the Germans and 1 infantry owned by the Americans lost in Southern France
          Americans roll dice for 2 infantry in Southern France, round 3 : 0/2 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 armour in Southern France, round 3 : 1/1 hits, 0,50 expected hits
          1 infantry owned by the Americans lost in Southern France
          Americans roll dice for 1 infantry in Southern France, round 4 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Germans roll dice for 1 armour in Southern France, round 4 : 0/1 hits, 0,50 expected hits
        1 infantry owned by the Americans retreated to Normandy Bordeaux
        Germans win with 1 armour remaining. Battle score for attacker is 0
        Casualties for Americans: 2 infantry
        Casualties for Germans: 1 armour
      Battle in 19 Sea Zone
        Americans attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 1 submarine
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 3 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          Americans roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 4 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 4 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the Americans lost in 19 Sea Zone
        Japanese win with 1 destroyer and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is -6
        Casualties for Americans: 1 submarine
      Moving scrambled unit from 35 Sea Zone back to originating territory: Philippines
      Moving scrambled unit from 35 Sea Zone back to originating territory: Philippines
      Moving scrambled unit from 35 Sea Zone back to originating territory: Philippines
  
    Non Combat Move - Americans
      2 artilleries and 2 infantry moved from Gibraltar to 91 Sea Zone
      2 artilleries, 2 infantry and 2 transports moved from 91 Sea Zone to 112 Sea Zone
      2 artilleries and 2 infantry moved from 112 Sea Zone to Norway
      3 artilleries and 3 infantry moved from Gibraltar to 91 Sea Zone
      3 artilleries, 3 infantry and 3 transports moved from 91 Sea Zone to 110 Sea Zone
      3 artilleries and 3 infantry moved from 110 Sea Zone to Normandy Bordeaux
      1 bomber moved from 92 Sea Zone to Gibraltar
      1 artillery and 3 infantry moved from Eastern United States to 101 Sea Zone
      1 artillery, 3 infantry and 2 transports moved from 101 Sea Zone to 91 Sea Zone
      1 artillery and 3 infantry moved from 91 Sea Zone to Gibraltar
      1 fighter moved from Eastern United States to 91 Sea Zone
      1 fighter moved from Java to India
      1 submarine moved from 26 Sea Zone to 54 Sea Zone
      1 destroyer moved from 15 Sea Zone to 26 Sea Zone
      1 infantry moved from Tobruk to Alexandria
  
    Place Units - Americans
      1 artillery and 2 infantry placed in Normandy Bordeaux
      1 artillery and 2 infantry placed in Norway
      4 artilleries, 1 fighter and 4 infantry placed in Eastern United States
      4 transports placed in 101 Sea Zone
  
    Turn Complete - Americans
      Americans collect 58 PUs; end with 58 PUs
      Objective Americans 1 Homeland: Americans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 68 PUs
      Objective Americans 3 Defense Obligations: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 73 PUs
      Objective Americans 2 Outer Territories: Americans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 78 PUs
  
    Purchase Units - Chinese
      Trigger Chinese Artillery Supplies: Chinese has their production frontier changed to: productionChinese_Burma_Road_Open
      Chinese buy 1 artillery and 3 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Chinese
      1 artillery and 1 infantry moved from Kansu to Tsinghai
      1 artillery and 2 infantry moved from Yunnan to Kwangsi
      1 infantry moved from Yunnan to Kwangsi
  
    Combat - Chinese
      Battle in Tsinghai
        Chinese attack with 1 artillery and 1 infantry
        Germans defend with 1 mech_infantry
          Chinese roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Tsinghai, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Germans roll dice for 1 mech_infantry in Tsinghai, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 mech_infantry owned by the Germans lost in Tsinghai
        Chinese win, taking Tsinghai from Germans with 1 artillery and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Germans: 1 mech_infantry
      Battle in Kwangsi
        Chinese attack with 1 artillery and 3 infantry
        Japanese defend with 1 artillery and 1 infantry
          Chinese roll dice for 1 artillery and 3 infantry in Kwangsi, round 2 : 2/4 hits, 1,00 expected hits
          Japanese roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Kwangsi, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Japanese, 1 artillery owned by the Japanese and 1 infantry owned by the Chinese lost in Kwangsi
        Chinese win, taking Kwangsi from Japanese with 1 artillery and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Chinese: 1 infantry
        Casualties for Japanese: 1 artillery and 1 infantry
  
    Non Combat Move - Chinese
  
    Place Units - Chinese
      1 artillery and 3 infantry placed in Yunnan
  
    Turn Complete - Chinese
      Chinese collect 5 PUs; end with 5 PUs
      Objective Chinese 1 Burma Road: Chinese met a national objective for an additional 6 PUs; end with 11 PUs
  
    Purchase Units - British
      British buy 1 artillery, 1 fighter and 7 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Purchase Units - UK_Pacific
      UK_Pacific buy 2 infantry and 2 mech_infantrys; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - British
      2 infantry moved from Normandy Bordeaux to Southern France
      1 fighter moved from 110 Sea Zone to Southern France
      6 infantry moved from United Kingdom to 110 Sea Zone
      6 infantry moved from 110 Sea Zone to Holland Belgium
      1 destroyer moved from 91 Sea Zone to 110 Sea Zone
      2 infantry moved from Trans-Jordan to Syria
      1 artillery moved from Iraq to Syria
      2 fighters moved from Iraq to Syria
      1 infantry moved from Yunnan to Kweichow
      1 fighter moved from Yunnan to Kweichow
  
    Combat - British
      Battle in Kweichow
        British attack with 1 fighter and 1 infantry
        Japanese defend with 1 mech_infantry
          British roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Kweichow, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          Japanese roll dice for 1 mech_infantry in Kweichow, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 1 fighter and 1 infantry in Kweichow, round 3 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          Japanese roll dice for 1 mech_infantry in Kweichow, round 3 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 mech_infantry owned by the Japanese and 1 infantry owned by the British lost in Kweichow
        British win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 1
        Casualties for British: 1 infantry
        Casualties for Japanese: 1 mech_infantry
      Battle in Holland Belgium
        British attack with 6 infantry
        Germans defend with 3 artilleries and 1 infantry
          British roll dice for 6 infantry in Holland Belgium, round 2 : 2/6 hits, 1,00 expected hits
          Germans roll dice for 3 artilleries and 1 infantry in Holland Belgium, round 2 : 3/4 hits, 1,33 expected hits
          1 artillery owned by the Germans, 1 infantry owned by the Germans and 3 infantry owned by the British lost in Holland Belgium
          British roll dice for 3 infantry in Holland Belgium, round 3 : 0/3 hits, 0,50 expected hits
          Germans roll dice for 2 artilleries in Holland Belgium, round 3 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          British roll dice for 3 infantry in Holland Belgium, round 4 : 1/3 hits, 0,50 expected hits
          Germans roll dice for 2 artilleries in Holland Belgium, round 4 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 artillery owned by the Germans and 1 infantry owned by the British lost in Holland Belgium
          British roll dice for 2 infantry in Holland Belgium, round 5 : 0/2 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 artillery in Holland Belgium, round 5 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          British roll dice for 2 infantry in Holland Belgium, round 6 : 1/2 hits, 0,33 expected hits
          Germans roll dice for 1 artillery in Holland Belgium, round 6 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Germans lost in Holland Belgium
        British win, taking Holland Belgium from Germans with 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for British: 4 infantry
        Casualties for Germans: 3 artilleries and 1 infantry
      Battle in Southern France
        British attack with 1 fighter and 2 infantry
        Germans defend with 1 armour, 1 factory_minor and 1 harbour
          British roll dice for 1 fighter and 2 infantry in Southern France, round 2 : 1/3 hits, 0,83 expected hits
          Germans roll dice for 1 armour in Southern France, round 2 : 0/1 hits, 0,50 expected hits
          1 armour owned by the Germans lost in Southern France
        British win, taking Southern France from Germans with 1 fighter and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 6
        Casualties for Germans: 1 armour
      Battle in Syria
        British attack with 1 artillery, 2 fighters and 2 infantry
        Germans defend with 1 artillery and 1 infantry
          British roll dice for 1 artillery, 2 fighters and 2 infantry in Syria, round 2 : 1/5 hits, 1,83 expected hits
          Germans roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Syria, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Germans lost in Syria
          British roll dice for 1 artillery, 2 fighters and 2 infantry in Syria, round 3 : 3/5 hits, 1,83 expected hits
          Germans roll dice for 1 artillery in Syria, round 3 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 artillery owned by the Germans and 1 infantry owned by the British lost in Syria
        British win, taking Syria from Germans with 1 artillery, 2 fighters and 1 infantry remaining. Battle score for attacker is 4
        Casualties for Germans: 1 artillery and 1 infantry
        Casualties for British: 1 infantry
  
    Non Combat Move - British
      2 artilleries and 3 infantry moved from Iraq to Northwest Persia
      2 fighters moved from Syria to Iraq
      1 fighter moved from Southern France to 110 Sea Zone
      1 mech_infantry moved from Yunnan to Burma
      1 mech_infantry moved from Shan State to Burma
      3 mech_infantrys moved from India to Burma
      1 fighter moved from Kweichow to Burma
  
    Place Units - British
      3 infantry placed in Persia
      3 infantry placed in Iraq
      1 artillery, 1 fighter and 1 infantry placed in United Kingdom
  
    Turn Complete - British
      Total Cost from Convoy Blockades: 3
        Rolling for Convoy Blockade Damage in 93 Sea Zone. Rolls: 1,3
      British collect 39 PUs (3 lost to blockades); end with 39 PUs
  
    Place Units - UK_Pacific
      2 infantry and 2 mech_infantrys placed in India
  
    Turn Complete - UK_Pacific
      UK_Pacific collect 15 PUs; end with 15 PUs
      Some Units in India change ownership: 2 infantry and 2 mech_infantrys
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : 1,33
  Americans regular : -0,33
  Italians regular : -1,00
  Japanese regular : -0,17
  Germans regular : -0,17
  British regular : 1,50
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Italians round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - Italians
      Italians buy 1 destroyer, 3 infantry and 1 transport; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Italians
      3 infantry moved from Northern Italy to Southern France
      2 fighters moved from 95 Sea Zone to Southern France
      1 armour moved from Sikang to Szechwan
         Italians take Szechwan from Chinese
      1 armour moved from Szechwan to Sikang
      1 artillery moved from Sikang to Tsinghai
      1 armour, 1 fighter and 2 mech_infantrys moved from Caucasus to Tsinghai
  
    Combat - Italians
      Battle in Tsinghai
        Italians attack with 1 armour, 1 artillery, 1 fighter and 2 mech_infantrys
        Chinese defend with 1 artillery and 1 infantry
          Italians roll dice for 1 armour, 1 artillery, 1 fighter and 2 mech_infantrys in Tsinghai, round 2 : 2/5 hits, 1,83 expected hits
          Chinese roll dice for 1 artillery and 1 infantry in Tsinghai, round 2 : 0/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Chinese and 1 artillery owned by the Chinese lost in Tsinghai
        Italians win, taking Tsinghai from Chinese with 1 armour, 1 artillery, 1 fighter and 2 mech_infantrys remaining. Battle score for attacker is 7
        Casualties for Chinese: 1 artillery and 1 infantry
      Battle in Southern France
        Italians attack with 2 fighters and 3 infantry
        British defend with 1 factory_minor, 1 harbour and 2 infantry
          Italians roll dice for 2 fighters and 3 infantry in Southern France, round 2 : 2/5 hits, 1,50 expected hits
          British roll dice for 2 infantry in Southern France, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          2 infantry owned by the British and 1 infantry owned by the Italians lost in Southern France
        Italians win, taking Southern France from British with 2 fighters and 2 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Italians: 1 infantry
        Casualties for British: 2 infantry
  
    Non Combat Move - Italians
      2 fighters moved from Southern France to 95 Sea Zone
      1 cruiser moved from 96 Sea Zone to 95 Sea Zone
      2 infantry moved from Ukraine to Bryansk
      1 fighter moved from Tsinghai to Volgograd
  
    Place Units - Italians
      1 destroyer and 1 transport placed in 95 Sea Zone
      3 infantry placed in Northern Italy
  
    Turn Complete - Italians
      Italians collect 22 PUs; end with 22 PUs
      Objective Italians 1 Control The Mediterranean: Italians met a national objective for an additional 5 PUs; end with 27 PUs
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Italians from Volgograd: 1 fighter
      EDIT: Adding units owned by Italians to Caucasus: 1 fighter
      EDIT: Turning off Edit Mode
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Chinese regular : -0,67
  Italians regular : 0,67
  British regular : 0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: ANZAC round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - ANZAC
      ANZAC buy 1 fighter, 3 infantry and 1 transport; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - ANZAC
      1 submarine moved from 18 Sea Zone to 19 Sea Zone
  
    Combat - ANZAC
      Battle in 19 Sea Zone
        ANZAC attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 1 submarine
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the ANZAC lost in 19 Sea Zone
        Japanese win with 1 destroyer and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is -6
        Casualties for ANZAC: 1 submarine
  
    Non Combat Move - ANZAC
      2 submarines moved from 55 Sea Zone to 37 Sea Zone
      2 fighters moved from 54 Sea Zone to Borneo
      1 artillery and 1 infantry moved from Queensland to 54 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 54 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 43 Sea Zone to Borneo
      1 transport moved from 54 Sea Zone to 63 Sea Zone
      1 infantry moved from New Zealand to 63 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 63 Sea Zone to 54 Sea Zone
      1 infantry moved from 54 Sea Zone to Queensland
  
    Place Units - ANZAC
      1 fighter and 1 infantry placed in Queensland
      1 transport placed in 54 Sea Zone
      2 infantry placed in New South Wales
  
    Turn Complete - ANZAC
      ANZAC collect 21 PUs; end with 21 PUs
      Trigger ANZAC 1 Control Original And Malaya: ANZAC met a national objective for an additional 5 PUs; end with 26 PUs
      Objective ANZAC 2 Control Strategic Islands: ANZAC met a national objective for an additional 5 PUs; end with 31 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Japanese regular : 0,50
  ANZAC regular : -0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: French round 13

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 13
  
    Purchase Units - ANZAC
      ANZAC buy 1 fighter, 3 infantry and 1 transport; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - ANZAC
      1 submarine moved from 18 Sea Zone to 19 Sea Zone
  
    Combat - ANZAC
      Battle in 19 Sea Zone
        ANZAC attack with 1 submarine
        Japanese defend with 1 destroyer and 1 submarine
          Japanese roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,17 expected hits
          ANZAC roll dice for 1 submarine in 19 Sea Zone, round 2 : 0/1 hits, 0,33 expected hits
          Japanese roll dice for 1 destroyer in 19 Sea Zone, round 2 : 1/1 hits, 0,33 expected hits
          1 submarine owned by the ANZAC lost in 19 Sea Zone
        Japanese win with 1 destroyer and 1 submarine remaining. Battle score for attacker is -6
        Casualties for ANZAC: 1 submarine
  
    Non Combat Move - ANZAC
      2 submarines moved from 55 Sea Zone to 37 Sea Zone
      2 fighters moved from 54 Sea Zone to Borneo
      1 artillery and 1 infantry moved from Queensland to 54 Sea Zone
      1 artillery, 1 infantry and 1 transport moved from 54 Sea Zone to 43 Sea Zone
      1 artillery and 1 infantry moved from 43 Sea Zone to Borneo
      1 transport moved from 54 Sea Zone to 63 Sea Zone
      1 infantry moved from New Zealand to 63 Sea Zone
      1 infantry and 1 transport moved from 63 Sea Zone to 54 Sea Zone
      1 infantry moved from 54 Sea Zone to Queensland
  
    Place Units - ANZAC
      1 fighter and 1 infantry placed in Queensland
      1 transport placed in 54 Sea Zone
      2 infantry placed in New South Wales
  
    Turn Complete - ANZAC
      ANZAC collect 21 PUs; end with 21 PUs
      Trigger ANZAC 1 Control Original And Malaya: ANZAC met a national objective for an additional 5 PUs; end with 26 PUs
      Objective ANZAC 2 Control Strategic Islands: ANZAC met a national objective for an additional 5 PUs; end with 31 PUs
  
    Combat Move - French
  
    Turn Complete - French
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Japanese regular : 0,50
  ANZAC regular : -0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Germans round 14

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 14
  
    Research Technology - Germans
  
    Purchase Units - Germans
      Germans buy 5 armour, 10 infantry and 4 mech_infantrys; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      4 bombers moved from Northern Italy to Northwest Persia
      1 tactical_bomber moved from Volgograd to Northwest Persia
      2 fighters moved from Volgograd to Northwest Persia
      2 infantry moved from Caucasus to Northwest Persia
      1 bomber moved from Western Germany to Northwest Persia
      1 armour moved from Volgograd to Northwest Persia
      1 armour moved from Volgograd to Northwest Persia
      4 infantry moved from Western Germany to Holland Belgium
      1 fighter moved from Western Germany to 112 Sea Zone
      1 fighter moved from Germany to Holland Belgium
      1 fighter moved from Northern Italy to Holland Belgium
      1 armour moved from Urals to Timguska
      1 armour moved from Timguska to Kansu
         Germans take Kansu from Chinese
  
    Combat - Germans
      Battle in 112 Sea Zone
        Germans attack with 1 fighter
        Americans defend with 2 transports
          2 transports owned by the Americans lost in 112 Sea Zone
        Germans win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 14
        Casualties for Americans: 2 transports
      Battle in Holland Belgium
        Germans attack with 2 fighters and 4 infantry
        British defend with 2 infantry
          Germans roll dice for 2 fighters and 4 infantry in Holland Belgium, round 2 : 2/6 hits, 1,67 expected hits
          British roll dice for 2 infantry in Holland Belgium, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Germans and 2 infantry owned by the British lost in Holland Belgium
        Germans win, taking Holland Belgium from British with 2 fighters and 3 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for British: 2 infantry
      Battle in Northwest Persia
        Germans attack with 2 armour, 5 bombers, 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        British defend with 2 artilleries and 3 infantry; Russians defend with 1 mech_infantry
          Germans roll dice for 2 armour, 5 bombers, 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Northwest Persia, round 2 : 6/12 hits, 6,33 expected hits
          Russians roll dice for 2 artilleries, 3 infantry and 1 mech_infantry in Northwest Persia, round 2 : 2/6 hits, 2,00 expected hits
          1 mech_infantry owned by the Russians, 2 infantry owned by the Germans, 2 artilleries owned by the British and 3 infantry owned by the British lost in Northwest Persia
        Germans win, taking Northwest Persia from Russians with 2 armour, 5 bombers, 2 fighters and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 15
        Casualties for Germans: 2 infantry
        Casualties for British: 2 artilleries and 3 infantry
        Casualties for Russians: 1 mech_infantry
  
    Non Combat Move - Germans
      5 bombers moved from Northwest Persia to Caucasus
      1 tactical_bomber moved from Northwest Persia to Caucasus
      2 fighters moved from Northwest Persia to Caucasus
      2 armour moved from Rostov to Bryansk
      1 armour moved from Volgograd to Bryansk
      2 armour moved from Finland to Novgorod
      2 fighters moved from Holland Belgium to Western Germany
      1 tactical_bomber moved from Western Germany to Bryansk
      3 mech_infantrys moved from Western Germany to France
      2 artilleries moved from Western Germany to France
      3 mech_infantrys moved from France to Western Germany
      5 infantry moved from Western Germany to France
      2 infantry moved from Germany to Western Germany
      1 fighter moved from 112 Sea Zone to Western Germany
      1 fighter moved from Western Germany to Germany
      2 infantry moved from Germany to Western Germany
  
    Place Units - Germans
      3 infantry placed in Caucasus
      3 armour placed in Volgograd
      3 mech_infantrys placed in Novgorod
      1 armour and 1 infantry placed in Germany
      Germans undo move 4.
      1 armour and 1 mech_infantry placed in Germany
      1 armour and 5 infantry placed in Western Germany
      2 infantry placed in Western Germany
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from Bryansk: 2 mech_infantrys
      EDIT: Adding units owned by Germans to Volgograd: 2 mech_infantrys
      EDIT: Removing units owned by Germans from 93 Sea Zone: 1 battleship and 1 cruiser
      EDIT: Adding units owned by Germans to 95 Sea Zone: 1 battleship and 1 cruiser
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from Volgograd: 1 mech_infantry
      EDIT: Adding units owned by Germans to Bryansk: 1 mech_infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
  
    Turn Complete - Germans
      Germans collect 57 PUs; end with 57 PUs
      Objective Germans 6 Control Iraq Or Persia Or Northwest Persia: Germans met a national objective for an additional 2 PUs; end with 59 PUs
      Objective Germans 3 Control Caucasus: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 64 PUs
      Objective Germans 2 Control Novgorod Or Volgograd Or Russia: Germans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 74 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Russians regular : 0,00
  Germans regular : 0,00
  British regular : 0,33
  

  Savegame • TripleA Turn Summary: Germans round 14

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 14
  
    Research Technology - Germans
  
    Purchase Units - Germans
      Germans buy 5 armour, 10 infantry and 4 mech_infantrys; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Germans
      4 bombers moved from Northern Italy to Northwest Persia
      1 tactical_bomber moved from Volgograd to Northwest Persia
      2 fighters moved from Volgograd to Northwest Persia
      2 infantry moved from Caucasus to Northwest Persia
      1 bomber moved from Western Germany to Northwest Persia
      1 armour moved from Volgograd to Northwest Persia
      1 armour moved from Volgograd to Northwest Persia
      4 infantry moved from Western Germany to Holland Belgium
      1 fighter moved from Western Germany to 112 Sea Zone
      1 fighter moved from Germany to Holland Belgium
      1 fighter moved from Northern Italy to Holland Belgium
      1 armour moved from Urals to Timguska
      1 armour moved from Timguska to Kansu
         Germans take Kansu from Chinese
  
    Combat - Germans
      Battle in 112 Sea Zone
        Germans attack with 1 fighter
        Americans defend with 2 transports
          2 transports owned by the Americans lost in 112 Sea Zone
        Germans win with 1 fighter remaining. Battle score for attacker is 14
        Casualties for Americans: 2 transports
      Battle in Holland Belgium
        Germans attack with 2 fighters and 4 infantry
        British defend with 2 infantry
          Germans roll dice for 2 fighters and 4 infantry in Holland Belgium, round 2 : 2/6 hits, 1,67 expected hits
          British roll dice for 2 infantry in Holland Belgium, round 2 : 1/2 hits, 0,67 expected hits
          1 infantry owned by the Germans and 2 infantry owned by the British lost in Holland Belgium
        Germans win, taking Holland Belgium from British with 2 fighters and 3 infantry remaining. Battle score for attacker is 3
        Casualties for Germans: 1 infantry
        Casualties for British: 2 infantry
      Battle in Northwest Persia
        Germans attack with 2 armour, 5 bombers, 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber
        British defend with 2 artilleries and 3 infantry; Russians defend with 1 mech_infantry
          Germans roll dice for 2 armour, 5 bombers, 2 fighters, 2 infantry and 1 tactical_bomber in Northwest Persia, round 2 : 6/12 hits, 6,33 expected hits
          Russians roll dice for 2 artilleries, 3 infantry and 1 mech_infantry in Northwest Persia, round 2 : 2/6 hits, 2,00 expected hits
          1 mech_infantry owned by the Russians, 2 infantry owned by the Germans, 2 artilleries owned by the British and 3 infantry owned by the British lost in Northwest Persia
        Germans win, taking Northwest Persia from Russians with 2 armour, 5 bombers, 2 fighters and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is 15
        Casualties for Germans: 2 infantry
        Casualties for British: 2 artilleries and 3 infantry
        Casualties for Russians: 1 mech_infantry
  
    Non Combat Move - Germans
      5 bombers moved from Northwest Persia to Caucasus
      1 tactical_bomber moved from Northwest Persia to Caucasus
      2 fighters moved from Northwest Persia to Caucasus
      2 armour moved from Rostov to Bryansk
      1 armour moved from Volgograd to Bryansk
      2 armour moved from Finland to Novgorod
      2 fighters moved from Holland Belgium to Western Germany
      1 tactical_bomber moved from Western Germany to Bryansk
      3 mech_infantrys moved from Western Germany to France
      2 artilleries moved from Western Germany to France
      3 mech_infantrys moved from France to Western Germany
      5 infantry moved from Western Germany to France
      2 infantry moved from Germany to Western Germany
      1 fighter moved from 112 Sea Zone to Western Germany
      1 fighter moved from Western Germany to Germany
      2 infantry moved from Germany to Western Germany
  
    Place Units - Germans
      3 infantry placed in Caucasus
      3 armour placed in Volgograd
      3 mech_infantrys placed in Novgorod
      1 armour and 1 infantry placed in Germany
      Germans undo move 4.
      1 armour and 1 mech_infantry placed in Germany
      1 armour and 5 infantry placed in Western Germany
      2 infantry placed in Western Germany
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from Bryansk: 2 mech_infantrys
      EDIT: Adding units owned by Germans to Volgograd: 2 mech_infantrys
      EDIT: Removing units owned by Germans from 93 Sea Zone: 1 battleship and 1 cruiser
      EDIT: Adding units owned by Germans to 95 Sea Zone: 1 battleship and 1 cruiser
      EDIT: Turning off Edit Mode
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from Volgograd: 1 mech_infantry
      EDIT: Adding units owned by Germans to Bryansk: 1 mech_infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
  
    Turn Complete - Germans
      Germans collect 57 PUs; end with 57 PUs
      Objective Germans 6 Control Iraq Or Persia Or Northwest Persia: Germans met a national objective for an additional 2 PUs; end with 59 PUs
      Objective Germans 3 Control Caucasus: Germans met a national objective for an additional 5 PUs; end with 64 PUs
      Objective Germans 2 Control Novgorod Or Volgograd Or Russia: Germans met a national objective for an additional 10 PUs; end with 74 PUs
      Turning on Edit Mode
      EDIT: Removing units owned by Germans from Germany: 1 fighter
      EDIT: Adding units owned by Germans to Western Germany: 1 fighter
      EDIT: Removing units owned by Germans from Western Germany: 1 infantry
      EDIT: Adding units owned by Germans to Germany: 1 infantry
      EDIT: Turning off Edit Mode
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Russians regular : 0,00
  Germans regular : 0,00
  British regular : 0,33
  

  Savegame • @Enigma
  Redigerede lige en fighter/inf ved Tyskland og postede igen. • TripleA Turn Summary: Russians round 14

  TripleA Turn Summary for game: World War II Global 1940 2nd Edition, version: 4.0.0

  Game History

  Round: 14
  
    Purchase Units - Russians
      Russians buy 2 artilleries and 1 infantry; Remaining resources: 0 PUs; 
  
    Combat Move - Russians
      1 armour, 10 artilleries, 2 fighters, 93 infantry and 8 mech_infantrys moved from Russia to Bryansk
  
    Combat - Russians
      Battle in Bryansk
        Russians attack with 1 armour, 10 artilleries, 2 fighters, 93 infantry and 8 mech_infantrys
        Germans defend with 3 aaGuns, 36 armour, 14 artilleries, 1 fighter, 19 infantry, 9 mech_infantrys and 1 tactical_bomber; Italians defend with 4 infantry
          Germans roll AA dice in Bryansk : 0/2 hits, 0,33 expected hits
          Russians roll dice for 1 armour, 10 artilleries, 2 fighters, 93 infantry and 8 mech_infantrys in Bryansk, round 2 : 18/114 hits, 23,33 expected hits
          Germans roll dice for 3 aaGuns, 36 armour, 14 artilleries, 1 fighter, 23 infantry, 9 mech_infantrys and 1 tactical_bomber in Bryansk, round 2 : 36/84 hits, 34,50 expected hits
          36 infantry owned by the Russians, 3 aaGuns owned by the Germans, 11 infantry owned by the Germans and 4 infantry owned by the Italians lost in Bryansk
          Russians roll dice for 1 armour, 10 artilleries, 2 fighters, 57 infantry and 8 mech_infantrys in Bryansk, round 3 : 12/78 hits, 17,33 expected hits
          Germans roll dice for 36 armour, 14 artilleries, 1 fighter, 8 infantry, 9 mech_infantrys and 1 tactical_bomber in Bryansk, round 3 : 33/69 hits, 29,50 expected hits
          33 infantry owned by the Russians, 8 infantry owned by the Germans and 4 mech_infantrys owned by the Germans lost in Bryansk
          Russians roll dice for 1 armour, 10 artilleries, 2 fighters, 24 infantry and 8 mech_infantrys in Bryansk, round 4 : 9/45 hits, 11,83 expected hits
          Germans roll dice for 36 armour, 14 artilleries, 1 fighter, 5 mech_infantrys and 1 tactical_bomber in Bryansk, round 4 : 29/57 hits, 25,50 expected hits
          5 mech_infantrys owned by the Russians, 24 infantry owned by the Russians, 4 artilleries owned by the Germans and 5 mech_infantrys owned by the Germans lost in Bryansk
          Russians roll dice for 1 armour, 10 artilleries, 2 fighters and 3 mech_infantrys in Bryansk, round 5 : 4/16 hits, 5,83 expected hits
          Germans roll dice for 36 armour, 10 artilleries, 1 fighter and 1 tactical_bomber in Bryansk, round 5 : 22/48 hits, 22,50 expected hits
          3 mech_infantrys owned by the Russians, 2 fighters owned by the Russians, 1 armour owned by the Russians, 4 artilleries owned by the Germans and 10 artilleries owned by the Russians lost in Bryansk
        Germans win with 36 armour, 6 artilleries, 1 fighter and 1 tactical_bomber remaining. Battle score for attacker is -225
        Casualties for Russians: 1 armour, 10 artilleries, 2 fighters, 93 infantry and 8 mech_infantrys
        Casualties for Germans: 3 aaGuns, 8 artilleries, 19 infantry and 9 mech_infantrys
        Casualties for Italians: 4 infantry
  
    Non Combat Move - Russians
  
    Place Units - Russians
      2 artilleries and 1 infantry placed in Russia
  
    Turn Complete - Russians
      Russians collect 5 PUs; end with 5 PUs
      Objective Russians 2 Spread Of Communism: Russians met a national objective for an additional 6 PUs; end with 11 PUs
  

  Combat Hit Differential Summary :

  Germans AA : -0,33
  Germans regular : 8,00
  Russians regular : -15,33
  

  Savegame • Så var det min tur til at tage en chance, og fejle.
  Syntes ikke de allierede så ud til at have meget chance, så angreb med rusland på en 21% chance. Normalt kan man tage en runde og vurdere om det er bedre at trække sig. Det var ikke tilfældet her… statistikken taler vist sit eget sprog😊

  Tak for spillet, og rigtig godt spillet!!! • @Maxiheimer
  Hold da op. OK du burde ikke vinde den men så dårlige hitrates som Ruslands har jeg da aldrig set før. Sjovt som man kan sidde med forskellige opfattelser af samme spil - jeg havde en fornemmelse af, at Japan var alt for længe om at komme i gang igen og det var et spørgsmål om tid før den tyske økonomi blev for presset og de ikke kunne stå imod alliancens fabrikker i Norge, Normandiet og Mellemøsten. Havde regnet mig frem til at jeg skulle opruste med tre tanks mod russerne i hver runde og det begyndte at knibe…
  Det var et sindssygt godt og spændende spil . Du spiller s… godt og jeg har ikke flere negle tilbage. Glæder mig også til at få sovet. Man får jo lyst til at spille igen men nu må jeg hellere tage den pause fra tripleA, jeg har lovet mig selv. Ærgerligt vi ikke ses på søndag.
  Tak for spillet! • Hehe nej de er vilde, og det kombineret med tysklands gode, gav en uheldig kombi for mig🙄 Med en god 1ste runde til russerne havde et tilbagetog til rusland været et fint udfald…
  Jeg syntes det havde svinget frem og tilbage længe. Det demoraliserede mig da du fik alle mine enheder i europa for et par runder siden…
  Jeg trængte bare til at få en ende på det!
  Virkelig godt og langt spil, med mange spændende slag!! Du spiller også fantastisk godt!!!
  Jeg tænker også at vi kan tage et pusterum inden vi giver det et skud mere🤓 🤓 • @Maxiheimer
  Må også indrømme jeg er lidt lettet over at få overskud til andre ting. Det var blevet et MEGET langt spil, hvis sejrbetingelserne til en af siderne skulle være blevet opnået. Ja, Sydfrankrig gav mig lidt oprejsning og tro tilbage. Jeg synes Japan har haft et frygteligt spil. Misser den amerikanske flåde og ender med at få prygl af lille Anzac 😁


Log in to reply
 

20th Anniversary Give Away

In January 2000 this site came to life and now we're celebrating our 20th Anniversary with a prize giveaway of 30+ prizes. See this link for the list of prizes and winners.
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys
T-shirts, Hats, and More

Suggested Topics

 • 66
 • 56
 • 331
 • 3
 • 5
 • 108
 • 1
 • 68
I Will Never Grow Up Games
Axis & Allies Boardgaming Custom Painted Miniatures
Dean's Army Guys

33
Online

14.9k
Users

35.7k
Topics

1.5m
Posts